Genesis 9:1-29

9  At pinagpala ng Diyos si Noe at ang kaniyang mga anak at sinabi sa kanila: “Magpalaanakin kayo at magpakarami at punuin ninyo ang lupa.+  At pagkatakot sa inyo at pangingilabot sa inyo ang mananatili sa bawat nilalang na buháy sa lupa at sa bawat lumilipad na nilalang sa langit, sa bawat bagay na gumagala sa lupa, at sa lahat ng isda sa dagat. Sa inyong kamay sila ibinibigay ngayon.+  Bawat gumagalang hayop na buháy ay magiging pagkain para sa inyo.+ Gaya ng luntiang pananim, ibinibigay kong lahat iyon sa inyo.+  Tanging ang laman na kasama ang kaluluwa+ nito—ang dugo+ nito—ang huwag ninyong kakainin.+  At, bukod diyan, ang inyong dugo ng inyong mga kaluluwa ay sisingilin ko. Mula sa kamay ng bawat nilalang na buháy ay sisingilin ko iyon; at mula sa kamay ng tao, mula sa kamay ng bawat isa na kaniyang kapatid, ay sisingilin ko ang kaluluwa ng tao.+  Sinumang magbububo ng dugo ng tao, sa pamamagitan ng tao ay ibububo ang kaniyang sariling dugo,+ sapagkat ayon sa larawan ng Diyos ay ginawa niya ang tao.  At kung tungkol sa inyo, magpalaanakin kayo at magpakarami, pagkulupunan ninyo ang lupa at magpakarami kayo roon.”+  At sinabi ng Diyos kay Noe at sa kaniyang mga anak na kasama niya:  “At kung tungkol sa akin, narito, itinatatag ko ang aking tipan+ sa inyo at sa inyong supling na kasunod ninyo,+ 10  at sa bawat kaluluwang buháy na kasama ninyo, sa mga ibon, sa mga hayop at sa lahat ng nilalang na buháy sa lupa na kasama ninyo, mula sa lahat niyaong mga lumalabas sa arka hanggang sa bawat nilalang na buháy sa lupa.+ 11  Oo, itinatatag ko ang aking tipan sa inyo: Hindi na lilipulin pa ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng isang delubyo, at hindi na magkakaroon pa ng delubyo na sisira sa lupa.”+ 12  At isinusog ng Diyos: “Ito ang tanda+ ng tipan na aking ibinibigay sa pagitan ko at ninyo at ng bawat kaluluwang buháy na kasama ninyo, para sa mga salinlahi hanggang sa panahong walang takda. 13  Ang aking bahaghari+ ay ibinibigay ko sa ulap, at ito ay magiging tanda ng tipan sa pagitan ko at ng lupa. 14  At mangyayari nga na kapag ako ay magdadala ng ulap sa ibabaw ng lupa, kung magkagayon ay tiyak na lilitaw ang bahaghari sa ulap. 15  At tiyak na maaalaala ko ang aking tipan+ sa pagitan ko at ninyo at ng bawat kaluluwang buháy sa lahat ng laman;+ at ang tubig ay hindi na magiging delubyo na lilipol sa lahat ng laman.+ 16  At ang bahaghari ay lilitaw sa ulap,+ at tiyak na makikita ko iyon upang alalahanin ang tipan hanggang sa panahong walang takda+ sa pagitan ng Diyos at ng bawat kaluluwang buháy sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa.”+ 17  At inulit ng Diyos kay Noe: “Ito ang tanda ng tipan na itinatatag ko sa pagitan ko at ng lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa.”+ 18  At ang mga anak+ ni Noe na lumabas mula sa arka ay sina Sem at Ham at Japet. At si Ham ang ama ni Canaan.+ 19  Ang tatlong ito ang mga anak ni Noe, at mula sa mga ito ay nangalat ang populasyon ng buong lupa.+ 20  At si Noe ay nagpasimula bilang isang magsasaka+ at nagtanim ng isang ubasan.+ 21  At siya ay nagsimulang uminom ng alak at nalango,+ kaya naghubad siya sa loob ng kaniyang tolda. 22  Nang maglaon ay nakita ni Ham+ na ama ni Canaan ang kahubaran+ ng kaniyang ama at sinabi iyon sa kaniyang dalawang kapatid na nasa labas.+ 23  Dahil doon ay kumuha sina Sem at Japet ng isang balabal+ at inilagay sa balikat nilang dalawa at lumakad nang paatras. Sa gayon ay tinakpan nila ang kahubaran ng kanilang ama, habang ang kanilang mga mukha ay patalikod, at hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama.+ 24  Nang dakong huli ay nagising si Noe mula sa pagkalango niya sa alak at nalaman niya ang ginawa sa kaniya ng kaniyang bunsong anak. 25  Dahil dito ay sinabi niya: “Sumpain si Canaan.+ Siya ang maging pinakamababang alipin sa kaniyang mga kapatid.”+ 26  At isinusog niya:“Pagpalain si Jehova,+ ang Diyos ni Sem,At si Canaan ay maging alipin niya.+ 27  Pagkalooban nawa ng Diyos si Japet ng sapat na dako,At tumahan siya sa mga tolda ni Sem.+Si Canaan ay maging alipin niya rin.” 28  At si Noe ay nabuhay pa nang tatlong daan at limampung taon pagkatapos ng delubyo.+ 29  Kaya ang lahat ng mga araw ni Noe ay umabot ng siyam na raan at limampung taon at siya ay namatay.+

Talababa