Genesis 40:1-23

40  At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, ang katiwala ng kopa+ ng hari ng Ehipto at ang magtitinapay ay nagkasala laban sa kanilang panginoon na hari ng Ehipto.+  At si Paraon ay nagalit sa kaniyang dalawang opisyal,+ sa pinuno ng mga katiwala ng kopa at sa pinuno ng mga magtitinapay.+  Kaya ipinakulong niya sila sa piitan ng bahay ng pinuno ng tagapagbantay,+ sa bahay-bilangguan,+ ang dakong pinagbilangguan kay Jose.  Nang magkagayon ay inatasan ng pinuno ng tagapagbantay si Jose na makasama nila upang makapagsilbi siya sa kanila;+ at nanatili silang nasa piitan sa loob ng ilang araw.  At kapuwa sila nanaginip ng isang panaginip,+ ang bawat isa ng kaniyang sariling panaginip sa iisang gabi,+ ang bawat isa ng kaniyang panaginip na may sariling pakahulugan+ nito, ang katiwala ng kopa at ang magtitinapay ng hari ng Ehipto na mga bilanggo sa bahay-bilangguan.+  Nang pumaroon si Jose sa kanila noong umaga at makita sila, aba, narito, sila ay mukhang nalulumbay.+  At siya ay nagsimulang magtanong sa mga opisyal ni Paraon na mga kasama niya sa piitan ng bahay ng kaniyang panginoon, na sinasabi: “Ano ang dahilan ng pamamanglaw ng inyong mga mukha ngayon?”+  Dahil dito ay sinabi nila sa kaniya: “Nanaginip kami ng isang panaginip, at walang tagapagbigay-kahulugan sa amin.” Kaya sinabi ni Jose sa kanila: “Hindi ba ang mga pakahulugan ay sa Diyos?+ Isaysay ninyo iyon sa akin, pakisuyo.”  At isinaysay ng pinuno ng mga katiwala ng kopa ang kaniyang panaginip kay Jose at sinabi sa kaniya: “Sa aking panaginip, aba, narito, may isang punong ubas sa harap ko. 10  At sa punong ubas ay may tatlong maliliit na sanga, at ito ay makikitang nagsisibol ng mga supang.+ Ang mga bulaklak nito ay sumibol. Ang mga kumpol nito ay nagpahinog ng kanilang mga ubas. 11  At ang kopa ni Paraon ay nasa aking kamay, at kinuha ko ang mga ubas at piniga ang mga iyon sa kopa ni Paraon.+ Pagkatapos ay ibinigay ko ang kopa sa kamay ni Paraon.”+ 12  Nang magkagayon ay sinabi ni Jose sa kaniya: “Ito ang pakahulugan+ niyaon: Ang tatlong maliliit na sanga ay tatlong araw. 13  Tatlong araw mula ngayon ay iaangat ni Paraon ang iyong ulo at tiyak na ibabalik ka niya sa iyong katungkulan;+ at tiyak na ibibigay mo ang kopa ni Paraon sa kaniyang kamay, ayon sa dating kaugalian noong nagsisilbi ka bilang kaniyang katiwala ng kopa.+ 14  Gayunpaman, ingatan mo ako sa iyong alaala kapag napabuti ka na,+ at pakisuyong magpakita ka ng maibiging-kabaitan sa akin at banggitin mo ako kay Paraon,+ at ilabas mo ako sa bahay na ito. 15  Sapagkat ang totoo ay dinukot ako mula sa lupain ng mga Hebreo;+ at dito naman ay wala akong ginawang anuman upang ilagay nila ako sa bilangguang lungaw.”+ 16  Nang makita ng pinuno ng mga magtitinapay na mabuting bagay ang kaniyang ipinangahulugan, sinabi naman niya kay Jose: “Ako rin ay nasa aking panaginip, at narito, may tatlong basket ng tinapay na puti sa ibabaw ng aking ulo, 17  at sa pinakaibabaw na basket ay naroon ang lahat ng uri ng makakain para kay Paraon,+ na gawa ng magtitinapay, at may mga ibon+ na kumakain sa mga iyon mula sa basket na nasa ibabaw ng aking ulo.” 18  Nang magkagayon ay sumagot si Jose at nagsabi: “Ito ang pakahulugan+ niyaon: Ang tatlong basket ay tatlong araw. 19  Tatlong araw mula ngayon ay iaangat ni Paraon ang iyong ulo mula sa iyo at tiyak na ibibitin ka sa isang tulos;+ at tiyak na kakainin ng mga ibon ang iyong laman mula sa iyo.”+ 20  At nang ikatlong araw ay kaarawan+ ni Paraon, at naghanda siya ng isang piging para sa lahat ng kaniyang mga lingkod at iniangat niya ang ulo ng pinuno ng mga katiwala ng kopa at ang ulo ng pinuno ng mga magtitinapay sa gitna ng kaniyang mga lingkod.+ 21  Sa gayon ay ibinalik niya ang pinuno ng mga katiwala ng kopa sa kaniyang pagiging katiwala ng kopa,+ at siya ay nagpatuloy na magbigay ng kopa sa kamay ni Paraon. 22  Ngunit ang pinuno ng mga magtitinapay ay ibinitin+ niya, ayon sa pakahulugan+ na ibinigay sa kanila ni Jose. 23  Gayunman, si Jose ay hindi naalaala ng pinuno ng mga katiwala ng kopa at nakalimutan na siya.+

Talababa