Genesis 13:1-18

13  Pagkaraan niyaon ay umahon si Abram mula sa Ehipto, siya at ang kaniyang asawa at ang lahat ng kaniyang tinatangkilik, at si Lot na kasama niya, patungo sa Negeb.+  At si Abram ay lubhang sagana sa mga hayop at sa pilak at sa ginto.+  At yumaon siyang palipat-lipat ng kampamento mula sa Negeb at patungo sa Bethel, hanggang sa dakong kinaroroonan ng kaniyang tolda noong una sa pagitan ng Bethel at Ai,+  hanggang sa dako ng altar na ginawa niya roon noong una;+ at doon ay tumawag si Abram sa pangalan ni Jehova.+  At si Lot, na sumama kay Abram, ay nagmamay-ari rin ng mga tupa at mga baka at mga tolda.  Kaya hindi nakayanan ng lupain na manahanan silang magkakasama, sapagkat ang kanilang mga pag-aari ay dumami at hindi sila makapanahanang magkakasama.+  At bumangon ang isang away sa pagitan ng mga tagapagpastol ng mga alagang hayop ni Abram at ng mga tagapagpastol ng mga alagang hayop ni Lot; at nang panahong iyon ay nananahanan sa lupain ang Canaanita at ang Perizita.+  Kaya sinabi ni Abram kay Lot:+ “Pakisuyo, huwag magpatuloy ang anumang awayan sa pagitan natin at sa pagitan ng aking mga tagapag-alaga ng kawan at ng iyong mga tagapag-alaga ng kawan, sapagkat tayong mga lalaki ay magkakapatid.+  Hindi ba ang buong lupain ay nakalaan sa iyo? Pakisuyo, humiwalay ka sa akin. Kung paroroon ka sa kaliwa, kung gayon ay paroroon ako sa kanan; ngunit kung paroroon ka sa kanan, kung gayon ay paroroon ako sa kaliwa.”+ 10  Kaya itiningin ni Lot ang kaniyang mga mata at nakita ang buong Distrito ng Jordan,+ na lahat niyaon ay isang pook na natutubigang mainam bago winasak ni Jehova ang Sodoma at Gomorra, tulad ng hardin ni Jehova,+ tulad ng lupain ng Ehipto hanggang sa Zoar.+ 11  Nang magkagayon ay pinili ni Lot para sa kaniyang sarili ang buong Distrito ng Jordan, at inilipat ni Lot ang kaniyang kampo sa dakong silangan. Kaya humiwalay sila sa isa’t isa. 12  Si Abram ay nanahanan sa lupain ng Canaan, ngunit si Lot ay nanahanan sa gitna ng mga lunsod ng Distrito.+ Nang dakong huli ay nagtayo siya ng tolda malapit sa Sodoma. 13  At ang mga lalaki ng Sodoma ay masasama at talamak na mga makasalanan laban kay Jehova.+ 14  At sinabi ni Jehova kay Abram pagkatapos na humiwalay si Lot sa kaniya: “Itingin mo ang iyong mga mata, pakisuyo, at tumanaw ka mula sa dako na kinaroroonan mo, sa gawing hilaga at sa gawing timog at sa gawing silangan at sa gawing kanluran,+ 15  sapagkat ang buong lupain na iyong tinitingnan, sa iyo at sa iyong binhi ay ibibigay ko iyon hanggang sa panahong walang takda.+ 16  At gagawin kong tulad ng mga butil ng alabok sa lupa ang iyong binhi, anupat, kung mabibilang ng tao ang mga butil ng alabok sa lupa, kung gayon ay matutuos ang dami ng iyong binhi.+ 17  Tumindig ka, libutin mo ang lupain sa buong haba niyaon at sa buong lapad niyaon, sapagkat ibibigay ko iyon sa iyo.”+ 18  Kaya si Abram ay nagpatuloy na manirahan sa mga tolda. Nang maglaon ay dumating siya at nanahanan sa gitna ng malalaking punungkahoy ng Mamre,+ na nasa Hebron;+ at doon ay nagtayo siya ng isang altar para kay Jehova.+

Talababa