Genesis 11:1-32

11  At ang buong lupa ay nagpatuloy na iisa ang wika at iisa ang kalipunan ng mga salita.  At nangyari, sa kanilang paglalakbay sa gawing silangan ay natuklasan nila nang maglaon ang isang kapatagang libis sa lupain ng Sinar,+ at nanahanan sila roon.  At sila ay nagsimulang magsabi sa isa’t isa: “Halikayo! Gumawa tayo ng mga laryo at lutuin ang mga iyon sa pamamagitan ng apoy.” Kaya ang laryo ay nagsilbing bato para sa kanila, ngunit ang bitumen ay nagsilbing argamasa para sa kanila.+  Sila ngayon ay nagsabi: “Halikayo! Ipagtayo natin ang ating sarili ng isang lunsod at gayundin ng isang tore na ang taluktok nito ay nasa langit,+ at gumawa tayo ng bantog na pangalan para sa ating sarili,+ dahil baka mangalat tayo sa ibabaw ng buong lupa.”+  At si Jehova ay bumaba upang tingnan ang lunsod at ang tore na itinayo ng mga anak ng mga tao.+  Pagkatapos ay sinabi ni Jehova: “Narito! Sila ay iisang bayan at may iisang wika para sa kanilang lahat,+ at ito ang pinasimulan nilang gawin. Aba, ngayon ay walang anumang bagay na maiisip nilang gawin ang hindi nila magagawa.+  Halika! Bumaba tayo+ at doon natin guluhin+ ang kanilang wika upang hindi nila pakinggan ang wika+ ng isa’t isa.”  Kaya pinangalat sila ni Jehova mula roon sa ibabaw ng buong lupa,+ at nang maglaon ay itinigil nila ang pagtatayo ng lunsod.+  Iyan ang dahilan kung bakit tinawag na Babel+ ang pangalan nito, sapagkat doon ay ginulo ni Jehova ang wika ng buong lupa, at pinangalat+ sila ni Jehova mula roon sa ibabaw ng buong lupa. 10  Ito ang kasaysayan ni Sem.+ Si Sem ay isang daang taóng gulang nang maging anak niya si Arpacsad+ dalawang taon pagkatapos ng delubyo. 11  At pagkatapos niyang maging anak si Arpacsad ay nabuhay pa si Sem nang limang daang taon. At nagkaanak siya ng mga lalaki at mga babae.+ 12  At si Arpacsad ay nabuhay nang tatlumpu’t limang taon. Pagkatapos ay naging anak niya si Shela.+ 13  At pagkatapos niyang maging anak si Shela ay nabuhay pa si Arpacsad nang apat na raan at tatlong taon. At nagkaanak siya ng mga lalaki at mga babae. 14  At si Shela ay nabuhay nang tatlumpung taon. Pagkatapos ay naging anak niya si Eber.+ 15  At pagkatapos niyang maging anak si Eber ay nabuhay pa si Shela nang apat na raan at tatlong taon. At nagkaanak siya ng mga lalaki at mga babae. 16  At si Eber ay nabuhay nang tatlumpu’t apat na taon. Pagkatapos ay naging anak niya si Peleg.+ 17  At pagkatapos niyang maging anak si Peleg ay nabuhay pa si Eber nang apat na raan at tatlumpung taon. At nagkaanak siya ng mga lalaki at mga babae. 18  At si Peleg ay nabuhay nang tatlumpung taon. Pagkatapos ay naging anak niya si Reu.+ 19  At pagkatapos niyang maging anak si Reu ay nabuhay pa si Peleg nang dalawang daan at siyam na taon. At nagkaanak siya ng mga lalaki at mga babae. 20  At si Reu ay nabuhay nang tatlumpu’t dalawang taon. Pagkatapos ay naging anak niya si Serug.+ 21  At pagkatapos niyang maging anak si Serug ay nabuhay pa si Reu nang dalawang daan at pitong taon. At nagkaanak siya ng mga lalaki at mga babae. 22  At si Serug ay nabuhay nang tatlumpung taon. Pagkatapos ay naging anak niya si Nahor.+ 23  At pagkatapos niyang maging anak si Nahor ay nabuhay pa si Serug nang dalawang daang taon. At nagkaanak siya ng mga lalaki at mga babae. 24  At si Nahor ay nabuhay nang dalawampu’t siyam na taon. Pagkatapos ay naging anak niya si Tera.+ 25  At pagkatapos niyang maging anak si Tera ay nabuhay pa si Nahor nang isang daan at labinsiyam na taon. At nagkaanak siya ng mga lalaki at mga babae. 26  At si Tera ay nabuhay nang pitumpung taon, pagkatapos ay naging anak niya sina Abram,+ Nahor+ at Haran. 27  At ito ang kasaysayan ni Tera. Naging anak ni Tera sina Abram, Nahor at Haran; at naging anak ni Haran si Lot.+ 28  Nang maglaon ay namatay si Haran habang kasama ni Tera na kaniyang ama sa lupain ng kaniyang kapanganakan, sa Ur+ ng mga Caldeo.+ 29  At sina Abram at Nahor ay kumuha ng kani-kaniyang asawa. Ang pangalan ng asawa ni Abram ay Sarai,+ samantalang ang pangalan ng asawa ni Nahor ay Milca,+ na anak ni Haran, na ama ni Milca at ama ni Isca. 30  Ngunit si Sarai ay nanatiling baog;+ wala siyang anak. 31  Pagkatapos ay kinuha ni Tera si Abram na kaniyang anak at si Lot, na anak ni Haran, na kaniyang apo,+ at si Sarai+ na kaniyang manugang, na asawa ni Abram na kaniyang anak, at yumaon silang kasama niya mula sa Ur ng mga Caldeo upang pumaroon sa lupain ng Canaan.+ Sa kalaunan ay dumating sila sa Haran+ at nanahanan doon. 32  At ang mga araw ni Tera ay naging dalawang daan at limang taon. Nang magkagayon ay namatay si Tera sa Haran.

Talababa