Genesis 1:1-31

1  Nang pasimula+ ay nilalang+ ng Diyos+ ang langit at ang lupa.+  At ang lupa ay walang anyo at tiwangwang at may kadiliman sa ibabaw ng matubig na kalaliman;+ at ang aktibong puwersa ng Diyos ay gumagalaw nang paroo’t parito+ sa ibabaw ng tubig.+  At ang Diyos ay nagpasimulang magsabi:+ “Magkaroon ng liwanag.” Sa gayon ay nagkaroon ng liwanag.+  Pagkatapos ay nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti, at pinaghiwalay ng Diyos ang liwanag at ang kadiliman.+  At pinasimulan ng Diyos na tawaging Araw+ ang liwanag, ngunit ang kadiliman ay tinawag niyang Gabi.+ At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga, ang unang araw.  At sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng kalawakan+ sa pagitan ng mga tubig at mahiwalay ang tubig sa tubig.”+  Nang magkagayon ay pinasimulang gawin ng Diyos ang kalawakan at pinaghiwalay ang tubig na mapapasailalim ng kalawakan at ang tubig na mapapasaibabaw ng kalawakan.+ At nagkagayon nga.  At pinasimulan ng Diyos na tawaging Langit+ ang kalawakan. At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga, ang ikalawang araw.  At sinabi ng Diyos: “Matipon ang tubig na nasa ilalim ng langit sa isang dako at lumitaw ang tuyong lupa.”+ At nagkagayon nga. 10  At pinasimulan ng Diyos na tawaging Lupa+ ang tuyong lupa, ngunit ang kalipunan ng tubig ay tinawag niyang Dagat.+ Gayundin, nakita ng Diyos na iyon ay mabuti.+ 11  At sinabi ng Diyos: “Sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi,+ mga namumungang punungkahoy na nagluluwal ng bunga ayon sa kani-kanilang uri,+ na may sariling binhi,+ sa ibabaw ng lupa.” At nagkagayon nga. 12  At ang lupa ay nagsimulang sibulan ng damo, pananim na nagkakabinhi ayon sa uri+ nito at mga punungkahoy na nagluluwal ng bunga, na may sariling binhi ayon sa uri+ nito. Nang magkagayon ay nakita ng Diyos na iyon ay mabuti. 13  At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga, ang ikatlong araw. 14  At sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang paghiwalayin ang araw at ang gabi;+ at ang mga iyon ay magsisilbing mga tanda at para sa mga kapanahunan at para sa mga araw at mga taon.+ 15  At ang mga iyon ay magsisilbing mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang sumikat sa ibabaw ng lupa.”+ At nagkagayon nga. 16  At pinasimulang gawin ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw, ang mas malaking tanglaw para magpuno sa araw at ang mas maliit na tanglaw para magpuno sa gabi, at gayundin ang mga bituin.+ 17  Sa gayon ay inilagay ng Diyos ang mga iyon sa kalawakan ng langit upang sumikat sa ibabaw ng lupa,+ 18  at upang magpuno sa araw at sa gabi at upang paghiwalayin ang liwanag at ang kadiliman.+ Nang magkagayon ay nakita ng Diyos na iyon ay mabuti.+ 19  At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga, ang ikaapat na araw. 20  At sinabi ng Diyos: “Bukalan ang tubig ng kulupon ng mga kaluluwang buháy+ at magliparan ang mga lumilipad na nilalang sa itaas ng lupa sa ibabaw ng kalawakan ng langit.”+ 21  At pinasimulang lalangin ng Diyos ang malalaking dambuhalang hayop-dagat+ at bawat kaluluwang buháy na gumagalaw,+ na ibinukal ng tubig ayon sa kani-kanilang uri, at bawat may-pakpak na lumilipad na nilalang ayon sa uri nito.+ At nakita ng Diyos na iyon ay mabuti. 22  Sa gayon ay pinagpala sila ng Diyos, na sinasabi: “Magpalaanakin kayo at magpakarami at punuin ninyo ang tubig sa mga lunas ng dagat,+ at magpakarami sa lupa ang mga lumilipad na nilalang.” 23  At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga, ang ikalimang araw. 24  At sinabi ng Diyos: “Bukalan ang lupa+ ng mga kaluluwang buháy ayon sa kani-kanilang uri, maamong+ hayop at gumagalang+ hayop at mailap na hayop+ sa lupa ayon sa uri nito.” At nagkagayon nga. 25  At pinasimulang gawin ng Diyos ang mailap na hayop sa lupa ayon sa uri nito at ang maamong hayop ayon sa uri nito at bawat gumagalang hayop sa lupa ayon sa uri nito.+ At nakita ng Diyos na iyon ay mabuti. 26  At sinabi ng Diyos: “Gawin natin+ ang tao ayon sa ating larawan,+ ayon sa ating wangis,+ at magkaroon sila ng kapamahalaan sa mga isda sa dagat at sa mga lumilipad na nilalang sa langit at sa maaamong hayop at sa buong lupa at sa bawat gumagalang hayop na gumagala sa ibabaw ng lupa.”+ 27  At pinasimulang lalangin ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang larawan, nilalang niya siya ayon sa larawan ng Diyos;+ nilalang niya sila na lalaki at babae.+ 28  Gayundin, pinagpala+ sila ng Diyos at sinabi ng Diyos sa kanila: “Magpalaanakin+ kayo at magpakarami at punuin ninyo ang lupa at supilin+ iyon, at magkaroon kayo ng kapamahalaan+ sa mga isda sa dagat at sa mga lumilipad na nilalang sa langit at sa bawat nilalang na buháy na gumagala sa ibabaw ng lupa.” 29  At sinabi ng Diyos: “Narito, ibinigay ko sa inyo ang lahat ng pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng buong lupa at bawat punungkahoy na may bunga ng punungkahoy na nagkakabinhi.+ Sa inyo ay magsilbi ito bilang pagkain.+ 30  At sa bawat mailap na hayop sa lupa at sa bawat lumilipad na nilalang sa langit at sa bawat bagay na gumagala sa ibabaw ng lupa na doon ay may buhay bilang isang kaluluwa [ay ibinigay ko] ang lahat ng luntiang pananim bilang pagkain.”+ At nagkagayon nga. 31  Pagkatapos ay nakita ng Diyos ang bawat bagay na ginawa niya at, narito! iyon ay napakabuti.+ At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga, ang ikaanim na araw.

Talababa