Genesis 8:1-22

8  Pagkatapos ay naalaala+ ng Diyos si Noe at ang bawat mailap na hayop at ang bawat maamong hayop na kasama niya sa arka,+ at pinaraan ng Diyos ang isang hangin sa ibabaw ng lupa, at ang tubig ay nagsimulang humupa.+  At ang mga bukal ng matubig na kalaliman+ at ang mga pintuan ng tubig+ ng langit ay nasarhan, kaya napigilan ang ulan mula sa langit.  At ang tubig ay nagsimulang kumati mula sa lupa, na tuluy-tuloy ang pagkati; at sa pagwawakas ng isang daan at limampung araw ay kumaunti ang tubig.+  At nang ikapitong buwan, noong ikalabimpitong araw ng buwan, ang arka+ ay lumapag sa mga bundok ng Ararat.+  At ang tubig ay tuluy-tuloy sa pagkaunti hanggang sa ikasampung buwan. Nang ikasampung buwan, noong ikaisa ng buwan, ang mga taluktok ng mga bundok ay lumitaw.+  Kaya nangyari, sa pagwawakas ng apatnapung araw ay binuksan ni Noe ang bintana+ ng arka na kaniyang ginawa.  Pagkatapos ay nagpalipad siya ng isang uwak,+ at patuloy itong lumipad sa labas, paroo’t parito, hanggang sa matuyo ang tubig mula sa lupa.  Sa kalaunan ay nagpalipad siya ng isang kalapati+ upang makita kung ang tubig ay humupa na mula sa ibabaw ng lupa.  At ang kalapati ay hindi nakasumpong ng madadapuan ng talampakan ng kaniyang paa, kaya bumalik ito sa kaniya sa arka sapagkat ang tubig ay nasa ibabaw pa ng buong lupa.+ Dahil dito ay inilabas niya ang kaniyang kamay at kinuha iyon at dinala niya iyon sa loob ng arka. 10  At siya ay naghintay pa ng pitong araw, at muli niyang pinalipad ang kalapati mula sa arka. 11  Nang maglaon ay dumating sa kaniya ang kalapati nang bandang gabi at, narito! may isang bagong-kitil na dahon ng olibo+ sa tuka nito, kaya napag-alaman ni Noe na ang tubig ay humupa na mula sa lupa.+ 12  At naghintay pa siyang muli ng pitong araw. Nang magkagayon ay pinalipad niya ang kalapati, ngunit hindi na ito muling bumalik sa kaniya.+ 13  At nangyari, nang ikaanim na raan at isang taon,+ nang unang buwan, noong unang araw ng buwan, na ang tubig ay natuyo mula sa lupa; at inalis ni Noe ang pantakip ng arka at tumingin, at narito, ang ibabaw ng lupa ay natuyo na.+ 14  At nang ikalawang buwan, noong ikadalawampu’t pitong araw ng buwan, ang lupa ay lubusang natuyo.+ 15  Ang Diyos ngayon ay nagsalita kay Noe, na sinasabi: 16  “Lumabas ka sa arka, ikaw at ang iyong asawa at ang iyong mga anak at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo.+ 17  Bawat nilalang na buháy na kasama mo mula sa bawat uri ng laman,+ mula sa mga lumilipad na nilalang+ at mula sa mga hayop+ at mula sa lahat ng gumagalang hayop na gumagala sa ibabaw ng lupa,+ ay ilabas mong kasama mo, upang sila ay magkulupon sa lupa at magpalaanakin at magpakarami sa ibabaw ng lupa.”+ 18  Sa gayon ay lumabas si Noe, at gayundin ang kaniyang mga anak+ at ang kaniyang asawa at ang mga asawa ng kaniyang mga anak na kasama niya. 19  Bawat nilalang na buháy, bawat gumagalang hayop at bawat lumilipad na nilalang, bawat bagay na gumagala sa lupa, ayon sa kani-kanilang pamilya ay lumabas sila sa arka.+ 20  At si Noe ay nagsimulang magtayo ng isang altar+ para kay Jehova at kumuha ng ilan sa lahat ng malilinis na hayop+ at sa lahat ng malilinis na lumilipad na nilalang+ at naghandog ng mga handog na sinusunog sa ibabaw ng altar.+ 21  At sinamyo ni Jehova ang nakagiginhawang amoy,+ kaya naman sinabi ni Jehova sa kaniyang puso:+ “Hindi ko na muling susumpain ang lupa+ dahil sa tao, sapagkat ang hilig+ ng puso ng tao ay masama magmula sa kaniyang pagkabata;+ at hindi ko na muling sasaktan ang bawat bagay na buháy gaya ng aking ginawa.+ 22  Sapagkat sa lahat ng mga araw na ang lupa ay nananatili, ang paghahasik ng binhi at pag-aani, at ang lamig at init, at ang tag-araw at taglamig, at ang araw at gabi, ay hindi maglilikat.”+

Talababa