Genesis 6:1-22

6  At nangyari, nang magpasimulang dumami ang mga tao sa ibabaw ng lupa at maipanganak sa kanila ang mga anak na babae,+  nang magkagayon ay napansin+ ng mga anak ng tunay na Diyos+ ang mga anak na babae ng mga tao, na sila ay magaganda; at kumuha sila ng kani-kanilang mga asawa, samakatuwid ay lahat ng kanilang pinili.  Pagkatapos ay sinabi ni Jehova: “Ang aking espiritu+ ay hindi kikilos sa tao nang habang panahon+ sapagkat siya ay laman+ din. Kaya ang kaniyang mga araw ay aabot ng isang daan at dalawampung taon.”+  Ang mga Nefilim ay nasa lupa nang mga araw na iyon, at pagkatapos din niyaon, nang ang mga anak ng tunay na Diyos ay patuloy na sumiping sa mga anak na babae ng mga tao at ang mga ito ay manganak ng mga lalaki sa kanila, sila ang mga makapangyarihan noong sinauna, ang mga lalaking bantog.  Dahil dito nakita ni Jehova na ang kasamaan ng tao ay laganap sa lupa at ang bawat hilig+ ng mga kaisipan ng kaniyang puso ay masama na lamang sa lahat ng panahon.+  At ikinalungkot+ ni Jehova na ginawa niya ang mga tao sa lupa, at siya ay nasaktan sa kaniyang puso.+  Kaya sinabi ni Jehova: “Papawiin ko ang mga tao na aking nilalang+ mula sa ibabaw ng lupa, mula sa tao hanggang sa maamong hayop, hanggang sa gumagalang hayop at hanggang sa lumilipad na nilalang sa langit,+ sapagkat ikinalulungkot ko na ginawa ko sila.”+  Ngunit si Noe ay nakasumpong ng lingap sa paningin ni Jehova.  Ito ang kasaysayan ni Noe. Si Noe ay isang lalaking matuwid.+ Siya ay walang pagkukulang sa gitna ng kaniyang mga kapanahon. Si Noe ay lumakad na kasama ng tunay na Diyos.+ 10  Sa kalaunan ay nagkaanak si Noe ng tatlong lalaki, sina Sem, Ham at Japet.+ 11  At ang lupa ay nasira sa paningin ng tunay na Diyos+ at ang lupa ay napuno ng karahasan.+ 12  Kaya nakita ng Diyos ang lupa at, narito! ito ay sira,+ sapagkat sinira ng lahat ng laman ang kanilang lakad sa lupa.+ 13  Pagkatapos ay sinabi ng Diyos kay Noe: “Ang wakas ng lahat ng laman ay dumating sa harap ko,+ sapagkat ang lupa ay punô ng karahasan dahilan sa kanila; at narito, lilipulin ko sila kasama ng lupa.+ 14  Gumawa ka para sa iyo ng isang arka mula sa kahoy ng isang madagtang punungkahoy.+ Gagawa ka ng mga silid sa arka, at babalutan mo iyon ng alkitran+ sa loob at sa labas. 15  At sa ganitong paraan mo iyon gagawin: tatlong daang siko+ ang haba ng arka, limampung siko ang lapad niyaon, at tatlumpung siko ang taas niyaon. 16  Gagawa ka ng isang tsohar [bubong; o, bintana] para sa arka, at tatapusin mo iyon hanggang sa haba ng isang siko paitaas, at ang pasukan ng arka ay ilalagay mo sa tagiliran+ niyaon; gagawin mo iyon na may pinakaibabang palapag, ikalawang palapag at ikatlong palapag. 17  “At kung tungkol sa akin, narito, dadalhin ko ang delubyo+ ng tubig sa ibabaw ng lupa upang lipulin ang lahat ng laman na may puwersa ng buhay+ sa silong ng langit. Bawat bagay na nasa lupa ay papanaw.+ 18  At itinatatag ko ang aking tipan sa iyo; at pumasok ka sa arka, ikaw at ang iyong mga anak at ang iyong asawa at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo.+ 19  At magdadala ka sa loob ng arka ng bawat nilalang na buháy mula sa bawat uri ng laman,+ dalawa sa bawat uri, upang maingatan silang buháy na kasama mo.+ Sila ay kailangang lalaki at babae. 20  Sa mga lumilipad na nilalang ayon sa kani-kanilang uri at sa maaamong hayop ayon sa kani-kanilang mga uri,+ sa lahat ng gumagalang hayop sa lupa ayon sa kani-kanilang uri, dalawa sa bawat uri ang papasok doon sa iyo upang maingatan silang buháy.+ 21  At kung tungkol sa iyo, kumuha ka para sa iyo ng lahat ng uri ng pagkain na nakakain;+ at tipunin mo iyon sa iyo, at iyon ay magsisilbing pagkain para sa iyo at para sa kanila.”+ 22  At ginawa ni Noe ang ayon sa lahat ng iniutos ng Diyos sa kaniya. Gayung-gayon ang ginawa niya.+

Talababa