Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Kitabu cha Mwanzo

Sura

Muhtasari wa Yaliyomo

 • 1

  • Uumbaji wa mbingu na dunia (1, 2)

  • Siku sita za kuitayarisha dunia (3-31)

   • Siku ya 1: nuru; mchana na usiku (3-5)

   • Siku ya 2: anga (6-8)

   • Siku ya 3: nchi kavu na mimea (9-13)

   • Siku ya 4: mianga ya mbinguni (14-19)

   • Siku ya 5: samaki na ndege (20-23)

   • Siku ya 6: wanyama wa nchi kavu na wanadamu (24-31)

 • 2

  • Mungu apumzika siku ya saba (1-3)

  • Yehova Mungu, Muumbaji wa mbingu na dunia (4)

  • Mwanamume na mwanamke katika bustani ya Edeni (5-25)

   • Mtu aumbwa kutokana na mavumbi (7)

   • Mti uliokatazwa wa ujuzi (15-17)

   • Kuumbwa kwa mwanamke (18-25)

 • 3

  • Mwanzo wa dhambi ya wanadamu (1-13)

   • Uwongo wa kwanza (4, 5)

  • Yehova awahukumu waasi (14-24)

   • Uzao wa mwanamke watabiriwa (15)

   • Kufukuzwa Edeni (23, 24)

 • 4

  • Kaini na Abeli (1-16)

  • Wazao wa Kaini (17-24)

  • Sethi na Enoshi mwanawe (25, 26)

 • 5

  • Kuanzia Adamu mpaka Noa (1-32)

   • Adamu azaa wana na mabinti (4)

   • Enoko alitembea na Mungu (21-24)

 • 6

  • Wana wa Mungu wajichukulia wake duniani (1-3)

  • Wanefili wazaliwa (4)

  • Uovu wa wanadamu wamhuzunisha Yehova (5-8)

  • Noa aagizwa ajenge safina (9-16)

  • Mungu atangaza kuja kwa Gharika (17-22)

 • 7

  • Kuingia ndani ya safina (1-10)

  • Gharika duniani kote (11-24)

 • 8

  • Maji ya Gharika yapungua (1-14)

   • Njiwa atumwa (8-12)

  • Kutoka ndani ya safina (15-19)

  • Ahadi ya Mungu kuhusu dunia (20-22)

 • 9

  • Maagizo kwa wanadamu wote (1-7)

   • Sheria kuhusu damu (4-6)

  • Agano la upinde (8-17)

  • Unabii mbalimbali kuhusu wazao wa Noa (18-29)

 • 10

  • Orodha ya mataifa (1-32)

   • Wazao wa Yafethi (2-5)

   • Wazao wa Hamu (6-20)

    • Nimrodi ampinga Yehova (8-12)

   • Wazao wa Shemu (21-31)

 • 11

  • Mnara wa Babeli (1-4)

  • Yehova avuruga lugha (5-9)

  • Kuanzia Shemu hadi Abramu (10-32)

   • Familia ya Tera (27)

   • Abramu ahama Uru (31)

 • 12

  • Abramu ahama Harani na kwenda Kanaani (1-9)

   • Ahadi ya Mungu kwa Abramu (7)

  • Abramu na Sarai katika nchi ya Misri (10-20)

 • 13

  • Abramu arudi Kanaani (1-4)

  • Abramu na Loti watengana (5-13)

  • Mungu arudia ahadi aliyompa Abramu (14-18)

 • 14

  • Abramu amwokoa Loti (1-16)

  • Melkizedeki ambariki Abramu (17-24)

 • 15

  • Agano kati ya Mungu na Abramu (1-21)

   • Miaka 400 ya mateso yatabiriwa (13)

   • Mungu arudia ahadi aliyompa Abramu (18-21)

 • 16

  • Hagari na Ishmaeli (1-16)

 • 17

  • Abrahamu atakuwa baba wa mataifa mengi (1-8)

   • Abramu apewa jina jipya, Abrahamu (5)

  • Agano la kutahiri (9-14)

  • Sarai apewa jina jipya, Sara (15-17)

  • Aahidiwa kumzaa mwana aitwaye Isaka (18-27)

 • 18

  • Malaika watatu wamtembelea Abrahamu (1-8)

  • Sara aahidiwa kuzaa mwana; Sara acheka (9-15)

  • Abrahamu amsihi Mungu asiangamize Sodoma (16-33)

 • 19

  • Loti atembelewa na malaika (1-11)

  • Loti na familia yake waagizwa waondoke (12-22)

  • Majiji ya Sodoma na Gomora yaharibiwa (23-29)

   • Mke wa Loti awa nguzo ya chumvi (26)

  • Loti na mabinti wake (30-38)

   • Mwanzo wa Wamoabu na Waamoni (37, 38)

 • 20

  • Sara aokolewa kutoka mikononi mwa Abimeleki (1-18)

 • 21

  • Isaka azaliwa (1-7)

  • Ishmaeli amdhihaki Isaka (8, 9)

  • Hagari na Ishmaeli wafukuzwa (10-21)

  • Agano kati ya Abrahamu na Abimeleki (22-34)

 • 22

  • Abrahamu aambiwa amtoe Isaka (1-19)

   • Uzao wa Abrahamu utaleta baraka (15-18)

  • Familia ya Rebeka (20-24)

 • 23

  • Kifo cha Sara na mahali alipozikwa (1-20)

 • 24

  • Isaka atafutiwa mke (1-58)

  • Rebeka aenda kukutana na Isaka (59-67)

 • 25

  • Abrahamu aoa tena (1-6)

  • Kifo cha Abrahamu (7-11)

  • Wana wa Ishmaeli (12-18)

  • Yakobo na Esau wazaliwa (19-26)

  • Esau auza haki yake ya mzaliwa wa kwanza (27-34)

 • 26

  • Isaka na Rebeka wakiwa Gerari (1-11)

   • Mungu amhakikishia Isaka kwamba atatimiza ahadi yake (3-5)

  • Wagombania visima (12-25)

  • Agano kati ya Isaka na Abimeleki (26-33)

  • Wake wawili Wahiti wa Esau (34, 35)

 • 27

  • Yakobo abarikiwa na Isaka (1-29)

  • Esau atafuta baraka lakini akosa kutubu (30-40)

  • Esau amchukia sana Yakobo (41-46)

 • 28

  • Isaka amtuma Yakobo Padan-aramu (1-9)

  • Ndoto ya Yakobo akiwa Betheli (10-22)

   • Mungu amhakikishia Yakobo kwamba atatimiza ahadi yake (13-15)

 • 29

  • Yakobo akutana na Raheli (1-14)

  • Yakobo ampenda Raheli (15-20)

  • Yakobo amwoa Lea na pia Raheli (21-29)

  • Wana wanne wa Yakobo waliozaliwa na Lea: Rubeni, Simeoni, Lawi, na Yuda (30-35)

 • 30

  • Bilha amzaa Dani na Naftali (1-8)

  • Zilpa amzaa Gadi na Asheri (9-13)

  • Lea amzaa Isakari na Zabuloni (14-21)

  • Raheli amzaa Yosefu (22-24)

  • Mifugo ya Yakobo yaongezeka (25-43)

 • 31

  • Yakobo aenda kwa siri Kanaani (1-18)

  • Labani amfikia Yakobo (19-35)

  • Agano kati ya Yakobo na Labani (36-55)

 • 32

  • Malaika wakutana na Yakobo (1, 2)

  • Yakobo ajitayarisha kukutana na Esau (3-23)

  • Yakobo apigana mweleka na malaika (24-32)

   • Yakobo apewa jina jipya, Israeli (28)

 • 33

  • Yakobo akutana na Esau (1-16)

  • Yakobo asafiri kwenda Shekemu (17-20)

 • 34

  • Dina abakwa (1-12)

  • Wana wa Yakobo watenda kwa udanganyifu (13-31)

 • 35

  • Yakobo aondoa miungu ya kigeni (1-4)

  • Yakobo arudi Betheli (5-15)

  • Benjamini azaliwa; Raheli afa (16-20)

  • Wana 12 wa Israeli (21-26)

  • Kifo cha Isaka (27-29)

 • 36

  • Wazao wa Esau (1-30)

  • Wafalme na mashehe wa Edomu (31-43)

 • 37

  • Ndoto za Yosefu (1-11)

  • Yosefu na ndugu zake wenye wivu (12-24)

  • Yosefu auzwa utumwani (25-36)

 • 38

  • Yuda na Tamari (1-30)

 • 39

  • Yosefu katika nyumba ya Potifa (1-6)

  • Yosefu ampinga mke wa Potifa aliyekuwa akimshawishi (7-20)

  • Yosefu akiwa gerezani (21-23)

 • 40

  • Yosefu aeleza maana ya ndoto za wafungwa wenzake (1-19)

   • ‘Ni kazi ya Mungu kueleza maana ya ndoto’ (8)

  • Karamu ya siku ya kuzaliwa kwa Farao (20-23)

 • 41

  • Yosefu aeleza maana ya ndoto za Farao (1-36)

  • Yosefu akwezwa na Farao (37-46a)

  • Yosefu awekwa kuwa msimamizi wa chakula (46b-57)

 • 42

  • Ndugu za Yosefu waenda Misri (1-4)

  • Yosefu akutana na ndugu zake na kuwajaribu (5-25)

  • Ndugu zake warudi nyumbani kwa Yakobo (26-38)

 • 43

  • Ndugu za Yosefu warudi Misri mara ya pili wakiwa na Benjamini (1-14)

  • Yosefu akutana tena na ndugu zake (15-23)

  • Yosefu ala na kunywa na ndugu zake (24-34)

 • 44

  • Kikombe cha fedha cha Yosefu chapatikana katika mfuko wa Benjamini (1-17)

  • Yuda asihi Benjamini aachiliwe (18-34)

 • 45

  • Yosefu ajitambulisha (1-15)

  • Ndugu za Yosefu warudi kumchukua Yakobo (16-28)

 • 46

  • Yakobo na familia yake wahamia Misri (1-7)

  • Majina ya waliohamia Misri (8-27)

  • Yosefu na Yakobo wakutana Gosheni (28-34)

 • 47

  • Yakobo akutana na Farao (1-12)

  • Usimamizi wenye hekima wa Yosefu (13-26)

  • Israeli aishi Gosheni (27-31)

 • 48

  • Yakobo awabariki wana wawili wa Yosefu (1-12)

  • Efraimu apata baraka kubwa zaidi (13-22)

 • 49

  • Unabii wa Yakobo alipokuwa akifa (1-28)

   • Shilo atatoka Yuda (10)

  • Maagizo ya kumzika Yakobo (29-32)

  • Kifo cha Yakobo (33)

 • 50

  • Yosefu amzika Yakobo Kanaani (1-14)

  • Yosefu awahakikishia ndugu zake kwamba amewasamehe (15-21)

  • Siku za mwisho za Yosefu na kifo chake (22-26)

   • Amri ya Yosefu kuhusu mifupa yake (25)