Kichay leenaykipaq

Índice nisqaman riy

 3 T’AQA

Jesús Galileapi predican

Jesusmi willayta qallariran: “Diospa gobiernonmi qayllaykamunña”, nispa (Mateo 4:17)

Jesús Galileapi predican

KAY T'AQAPIN KAYKUNA KASHAN

20 CAPÍTULO

Caná llaqtapi wajmanta milagrota ruwan

25 kilómetro jina karumantan Jesusqa juj runaq wawanta qhaliyachiran.

21 CAPÍTULO

Jesús Nazaret llaqta sinagogapi yachachin

¿Jesús imata niqtinmi llaqtamasinkuna wañuchiyta munaranku?

22 CAPÍTULO

Jesús ajllan tawa discipulonkunata

Jesusqa tawa discipulonkunatan wajaran runa challwaq kanankupaq.

23 CAPÍTULO

Capernaum llaqtapi askha milagrokunata ruwan

¿Imanaqtinmi Jesús “qanqa Diospa Churinmi kanki” niq supaykunata upallachiran?

24 CAPÍTULO

Jesús jinantin Galileapi predican

Askha runakunan Jesusman jamuranku qhaliyachisqa kanankupaq, Jesusmi ichaqa willaran mana chay ruwaqllachu kay pachaman jamusqanta.

25 CAPÍTULO

Jesús lepra onqoyniyoq runata khuyapayan

Jesusqa “munanin” nisqanwanmi rikuchiran onqosqakunata khuyapayasqanta.

26 CAPÍTULO

“Juchaykikunan perdonasqa kapun”

¿Maymantan onqoy paqarimun?

27 CAPÍTULO

Jesús Mateota wajan

¿Imanaqtinmi Jesús juchasapakunawan mijuran?

28 CAPÍTULO

Jesusta tapunku ayunaymanta

Jesusqa qara odrekunamanta ejemplota churaspan tapukusqankuta kutichiran.

29 CAPÍTULO

Sábado p’unchaypi allin kaqta ruwan

¿Imanaqtinmi judiokuna Jesusta qatikacharanku 38 wataña onqoshaq runata qhaliyachisqanmanta?

30 CAPÍTULO

Jesusqa Diospa wawanmi

Judiokunan Jesusta juchacharanku “Dioswanmi igualakushanki” nispa. Jesusmi ichaqa sut’inta willakuran Diosqa paymanta kuraq kasqanta.

31 CAPÍTULO

Trigota p’itispa sábado p’unchaypi mijunku

¿Imaraykun Jesús niran ‘sábado p’unchaypa Señorninmi kani’ nispa?

32 CAPÍTULO

¿Ima ruwaymi allin kanman sábado p’unchaypi?

Saduceokunawan fariseokunawan manaña rimanakuqkuchu chaypas, jujlla kapuranku Jesusta wañuchinankurayku.

33 CAPÍTULO

Profeta Isaiaspa willasqanta junt’an

¿Imanaqtinmi Jesús qhaliyachisqan runakunata kamachiran pichus pay kasqanta, imatachus ruwasqantapas ama pimanpas willanankupaq?

34 CAPÍTULO

Jesús 12 apostolninkunata ajllan

¿Pikunatan nikun “discipulokuna” nispa? ¿Pikunatan nikun “apostolkuna” nispa?

35 CAPÍTULO

Jesús orqopi yachachin

Kaypin yachanki imakunatachus Jesús orqopi yachachiran chayta.

36 CAPÍTULO

Juj capitán rikuchin ancha iñiyniyoq kasqanta

¿Chay capitanpa ima ruwasqanwanmi Jesús admirakuran?

37 CAPÍTULO

Jesús kausarichin juj viudaq wawanta

Chay milagrota rikuqkunaqa entienderankun imaraykus chay pasasharan chayta.

38 CAPÍTULO

Juan Jesusmanta astawan yachayta munan

¿Iñiynin pisiyapuqtinchu bautizaq Juan tapuchiran: ‘¿Qanchu kanki Mesías?, nispa?

39 CAPÍTULO

¡Ay mana kasukuq runakunamanta!

Jesuspa nisqan jina, juicio punchaypiqa Capernaum llaqtan aswan juchachasqa kanan karan Sodoma llaqtamantaqa.

40 CAPÍTULO

Jesús yachachin perdonakuq kayta

¿“Manan imananpaschu juchapakuyqa” nispachu Jesús nisharan juj juchasapa warmita perdonasqanwan?

41 CAPÍTULO

¿Piqpa atiyninwanmi Jesús milagrokunata ruwaran?

Jesuspa wayqenkuna piensaranku Jesús mana yuyayninpichu kashananpaq.

42 CAPÍTULO

Jesús fariseokunata anyan

¿Imaynatan junt’akuran Jonasmanta Jesuspa willasqan?

43 CAPÍTULO

Diospa gobiernonmanta ejemplokuna

Jesusqa pusaq ejemplokunawanmi janaq pacha gobiernomanta yachachiran.

44 CAPÍTULO

Jesús sinchi wayrata thanichin

Jesusqa sinchi wayrata thanichisqanwanmi rikuchiran imatas gobiernonpi ruwanqa chayta.

45 CAPÍTULO

Jesús askha supaykunata qarqon

¿Jayk’a supaykunan juj runaman junt’aykunman?

46 CAPÍTULO

Jesuspa p’achanta llamiykuspa qhaliyapun

Juj warmita qhaliyachispan Jesusqa rikuchiran ancha atiyniyoq kasqanta, ancha khuyapayakuq kasqantawan.

47 CAPÍTULO

Juj sipaschata Jesús kausarichin

Runakunan Jesusta asipayaranku juj wañusqa sipaschamanta “puñushallanmi” niqtin. ¿Imatan Jesús yacharan wañusqakunamanta?

48 CAPÍTULO

Milagrokunata ruwan; Nazaretpitaq mana iñinkuchu

¿Imanaqtinmi Nazaret runakuna mana iñirankuchu Jesuspa yachachisqanta uyarishaspapas, milagrokuna ruwasqanta rikushaspapas?

49 CAPÍTULO

Galileapi predican, apostolkunatapas kachan

¿Imanaqtinmi apostolkuna “janaq pacha gobiernon qayllaykamunña” nispa willananku karan?

50 CAPÍTULO

Discipulokunaqa qatikachasqan kananku karan

Manataq wañuyta manchakunankuchu karan chayqa, ¿imanaqtinmi Jesús apostolkunata niran qatikachasqa kaspaqa juj ladoman ayqenankupaq?

51 CAPÍTULO

Herodespa fiestanpi Juanta wañuchinku

Anchatapunin Herodesman gustaran Salomeq tususqan, chaymi Herodesqa prometeran ima mañakusqantapas qonanpaq. ¿Imatan pay mañakuran?

52 CAPÍTULO

Waranqanpi runakunaman Jesús mijuchin

Runakunaman Jesuspa mijuchisqanmantaqa Bibliapi tawa librokunan willan.

53 CAPÍTULO

Jesús wayratawan qochatawan kamachin

¿Imatan apostolkuna yacharanku Jesuspa unu patanta purisqanmanta, sinchi wayrata thanichisqanmantawan?

54 CAPÍTULO

Jesusmi “kausay qoq t’antaqa”

¿Imanaqtinmi Jesús payman jamuq runakunata anyaran?

55 CAPÍTULO

Jesuspa yachachisqanwan askha phiñakunku

Jesuspa juj nisqanwanmi askha discipulonkuna phiñakuranku, jinaspa payta saqepuranku.

56 CAPÍTULO

¿Iman runata qhellichan?

¿Siminman imapas jaykuqchu, icha siminmanta lloqsimuqchu?

57 CAPÍTULO

Jesús qhaliyachin juj sipasta juj roqt’u runatawan

¿Imanaqtinmi juj warmi mana sintikuranchu Jesús llaqtamasinkunata alqochakunawan comparaqtin?

58 CAPÍTULO

T’antata askhayachin, levaduramantawan riman

Jesuspa discipulonkunaqa manan kaq ratochu entienderanku ima levaduramantachus cuidakunanku karan chayta.

59 CAPÍTULO

“Runakunari, ¿pin niwankutaq?”

¿Iman karan janaq pacha llavekuna? ¿Pin chaykunata chaskiran? ¿Imaynatan chaykunata utilizaran?

60 CAPÍTULO

Jesuspa rijch’aynin jujnirayman tukun

¿Imatan yachachiwanchis Jesuspa rijch’aynin jujnirayman tukusqan?

61 CAPÍTULO

Jesús qhaliyachin supaypa junt’aykusqan waynata

Jesuspa discipulonkuna mana juj waynachata qhaliyachiyta atirankuchu iñiy faltasqanrayku. ¿Piqpa iñiyninmi mana allinchu kasharan? ¿Chay waynachaqchu, papanpachu, icha Jesuspa discipulonkunaqchu?

62 CAPÍTULO

Jesús k’umuykukuq kayta yachachin

Kuraq runakuna juj erqechamanta yacharanku k’umuykukuq kayta.

63 CAPÍTULO

Jesús willan importante yachachikuykunata

Jesuspa nisqan jina, ¿imakunatan ruwana pi iñiqmasiwanpas problemapi kaspa?

64 CAPÍTULO

Perdonakuqmi kananchis

Diosqa perdonakuq kananchistan munan, chaytan Jesús allinta rikuchiran mana khuyapayakuq kamachimanta rimaspa.

65 CAPÍTULO

Jerusalenman rishaspa yachachin

Kinsa runakunawan Jesús rimasqanpin rikukun imaraykus wakin runakuna mana Jesusta qatikurankuchu chayta.