Kichay leenaykipaq

Índice nisqaman riy

 127 CAPÍTULO

Jatun juntapi juzgasqankumanta Pilatoman apanku

Jatun juntapi juzgasqankumanta Pilatoman apanku

MATEO 27:1-11 MARCOS 15:1 LUCAS 22:66-23:3 JUAN 18:28-35

  • P’UNCHAYAMUQTIN JESUSTA WAJMANTA JUZGANKU

  • JUDAS ISCARIOTE PAY KIKINTA WAÑUCHIKUN

  • JESUSTA PILATOMAN APANKU

Jesusta Pedro kinsa kutita negashaqtinqa pisillañan kasharan illarimunanpaq. Chay qhepallatan jatun juntapas Jesusta juzgayta tukuspa ripuranku. Viernes p’unchayña kaqtintaq wajmanta Jesusta apachimuranku juzganankupaq, chaywanchá paykunaqa tutapi ruwasqanku juiciota pakayta munaranku.

Paykunan Jesusta niranku: “Niwayku, ¿qanchu kanki Cristo?”, nispa. Paytaq niran: “Niykichismanña chaypas, manapunin creewaqchischu. Tapuykichismanña chaypas, manan kutichiyta atiwaqchischu. Kunanmantan ichaqa runaq Churinqa atiyniyoq Diospa paña ladonpi tiyaykunqa”, nispa. Chaytaqa niran Daniel 7:13 nisqanman jinan (Lucas 22:67-69; Mateo 26:63).

Jinan paykunaqa tapullarankutaq: “Chhaynaqa, ¿qanchu kanki Diospa Churin?”, nispa. Jesustaq niran: “Qankuna kikiykichismi chaytaqa ninkichisña”, nispa. Paykunataq chay nisqanta Diostapas k’amishanman jinata rikuspanku ninakuranku: “Noqanchispunitaq siminmanta uyarishanchis chayqa, ¿imapaqñan testigotapas munasunman?”, nispa (Lucas 22:70, 71; Marcos 14:64). Jinaspataq Jesusta watachispa kamachikuq Poncio Pilatoman aparanku.

Judas Iscarioteqa rikuranchá chaykuna pasashasqanta, Jesusta wañuyman juchachasqankutapas. Chaychá payqa preocupakuyta qallariran, ichaqa manan Diosmanqa kutirikuranchu, aswanmi 30 qolqe aparisqa umalli sacerdotekunaman riran, jinaspa niran: “Juchallikunin mana juchayoq runata qankunaman jap’ichispay”, nispa. Jinan paykunaqa niranku: “¿Imataq noqaykumanri qokuwanku? ¡Qanchá chaytaqa yachakunki!”, nispa (Mateo 27:4).

Jinan Judasqa qolqeta wijch’urparispa chaymanta ripuran pay kikinta wañuchikunanpaq. Payqa juj sach’amanta warkukuspan seq’okuyta munasharan, ichaqa chay sach’aq k’allmanmi p’akikunman karan, chaymi ukhu wayq’oman urmaran, rumikunaq kasqanman chayaqtintaq lliu cuerponpas phataran (Hechos 1:17, 18).

 Judiokunaqa tutamantanmi Jesustaqa Pilatoman aparanku. Paykunaqa manan wasinmanqa jaykurankuchu, aswanpas jawallapin sayaykuranku. Paykunaq piensasqankuman jinaqa mana judío runaq wasinman jaykuspaqa qhellichakunkumansi karan, chhaynapitaq manaña 15 de nisán p’unchaypi mana levadurayoq t’anta mijuna fiestapi mijuyta atinkumanchu karan, chay p’unchaymi qallariran chay fiestaqa, chaytaqa Pascua fiestaq partenta jinan qhawariqku.

Chaymi Pilatoqa lloqsimuspa paykunata tapuran: “¿Imatataq kay runari ruwaran, imataq juchanri?”, nispa. Jinan paykunaqa niranku: “Manachus kay runa mana allin ruwaq kanman chayqa, manachá apamuykikumanchu karan”, nispa. Pilatotaq paykunata niran: “Qankunayá apakapuspa juzgamuychis kamachikuyniykichisman jina”, nispa. Judiokunataq niranku: “Noqaykuqa manan atiykumanchu pitapas wañuchiytaqa”, nispa (Juan 18:29-31).

Paykunaqa manan Jesusta Pascua fiestapi wañuchiyta munarankuchu, chhaynapi runakuna mana paykuna contra ch’aqwanankupaq. Chaymi munasharanku ima tumpallapas Romapi autoridadkunawan wañuchiyta.

Judío umallikunaqa Dios contra rimaqmantan Jesustaqa juchacharanku, Pilatoq ñaupanpin ichaqa khaynata niranku: “Kay runatan tarimuyku [1] llaqtaykuta reypa contranpi churashaqta, [2] Roma reyman impuesto paganankuta jark’ashaqta, [3] ‘noqan kani Cristoqa, juj rey’ nishaqtawan”, nispa (Lucas 23:2).

Chaymi Pilatoqa wasinman kutiykuspa Jesusta wajachimuran. Pilatoqa Roma nacionpi juj autoridadtaq karan chayqa, manan dejananchu karan pipas rey contra jatarinantaqa, chaymi Jesusta tapuran: “¿Qanchu kanki judío runakunaq reynin?”, nispa. Chay tapusqanqa: ‘¿Roma reypa contranpi reychu kanki?’ ninantan nisharan. Jinan Jesusqa Pilatota niran: “¿Qanllamantachu chayta tapuwashanki, icha jujkunachu noqamanta chayta willarasunkiku?”, nispa (Juan 18:33, 34).

Chaymi Pilatoqa Jesusta niran: “¿Acaso noqari judiochu kashani? Llaqtamasiykikunawan umalli sacerdotekunapiwanmá riki qantaqa noqaman entregawashanku. ¿Imatataq ruwarankiri?”, nispa (Juan 18:35).

Jinan Jesusqa Pilatoman willaran Diospa gobiernonmanta. Imayna willasqanta uyarispaqa anchatachá payqa admirakuran.