Kichay leenaykipaq

Índice nisqaman riy

 126 CAPÍTULO

Pedro Jesusta negan

Pedro Jesusta negan

Getsemaní huertapi Jesusta jap’iqtinku, apostolkunapas manchakuymanta ayqekushaqtinkun iskay apostolkunalla sayaykuspa Jesusta qatipanankupaq kutiriranku. Jujninmi karan Pedro, jujnintaq apóstol Juan kanman karan (Juan 18:15; 19:35; 21:24). Paykunaqa Anaspa wasinman apashaqtinkun Jesusman aypankuman karan. Chaymantan Jesustaqa uma sacerdote Caifasman aparanku, Pedrowan Juanwantaq karullamanta qatiparanku. Paykunaqa manchasqan kasharanku imachus paykunawan Jesuswanpas pasanan karan chaymanta.

Juanqa uma sacerdoteq reqsisqanmi karan, chaymi payqa wasi patioman jaykullaran. Pedron ichaqa jawallapi qhepakuran, Juan kutimuspa punku qhawaq kamachi warmiwan rimaqtinñan Pedroqa jaykuran.

Chay horastaqa chirimusharanmi, chaymi patiopi kaqkuna ninata jap’ichiranku. Chaymanmi Pedropas q’oñikunanpaq achhuykuran Jesuswan “imachus pasananta” suyanankama (Mateo 26:58). Jinan warmi kamachiqa ninaq k’anchayninwan Pedrota allinta rikuspa niran: “¿Manachu qanpas chay runaq discipulon kashanki?”, nispa (Juan 18:17). Wakin runakunapas Pedrota reqsiruspan chhaynata niyta qallariranku (Mateo 26:69, 71-73; Marcos 14:70).

Jinan Pedroqa phiñasqaraq niran: “Manan paytaqa reqsinichu, imatachá rimakunkipas”, nispa (Marcos14:67, 68). Pay kikinta ‘ñakakusparaq chayta juraran’ (Mateo 26:74). Chaywanmi payqa nisharan llullakushaqtinqa Dios payta castigananpaq.

Chaykaman Jesustaqa juzgashallaranku. Paytaqa Caifaspa wasin altos pata cuartopin juzgashankuman karan. Patiopi kaqkunaqa rikurankuchá chay cuartoman testigokuna jaykusqanta, chaymanta lloqsimusqankutapas.

Pedroqa Galileamantan karan, chaymi imayna rimasqanpi jap’ichikuran llullakushasqanta. Chaymantapas chaypi kashaq runakunamanta jujninmi karan ninrinta qhorusqan runaq parienten. Paymi Pedrota niran: “Qanqa paywanmá huertapi kasharanki riki”, nispa. Jinan Pedroqa wajmanta Jesusta negallarantaq. Chaywanqa kinsa kutitañan negasharan, chayllamanmi juj gallo waqaran Jesuspa nisqan jina (Juan 13:38; 18:26, 27).

Chay raton Jesusqa kutirispa Pedrota qhawariran, payqa altos patamantan qhawarinman karan. Pedroqa “ras” nisparaqchá niran Jesús qhawarimuqtinqa. Chay raton payqa yuyariran negananmanta Jesuspa willasqanta. Maytachá Pedroqa llakikuran Jesusta negasqanta reparakuspa. Chaychá jawaman lloqsispa khuyayta waqaykuran (Lucas 22:61, 62).

Chay tutan Jesustaqa millay juchasapa runata jina juzgasharanku, chaypin paypa rimasqantapas q’ewisharanku, chaykuna pasashaqtinmi apóstol Pedropas neganraqtaq. Pedroqa “manapunin negasaykichu” niranña chaypas, chay tutapiqa ‘wiñay kausay simikunata rimaq’ Jesustan negaran (Juan 6:68). ¿Imatan chay pasasqanmanta yachasunman?

Chaymantan yachasunman imapaqpas preparasqa kananchis kasqanta. Allin iñiqña kasunman chaypas, liston kashananchis ima pruebapaqpas; chhaynapin qonqaylla imapas kaqtinqa mana urmasunchu. Chaypaqmi yuyarinanchispuni Pedrowan imachus pasasqanta.