Kichay leenaykipaq

Índice nisqaman riy

 125 CAPÍTULO

Jesusta apanku Anasman, chaymantataq Caifasman

Jesusta apanku Anasman, chaymantataq Caifasman

MATEO 26:57-68 MARCOS 14:53-65 LUCAS 22:54, 63-65 JUAN 18:13, 14, 19-24

  • JESUSTA APANKU ÑAUPA UMA SACERDOTE ANASMAN

  • JATUN JUNTAPI KAQKUNA MANA ALLIN JUICIOTA RUWANKU

Jap’isqanku qhepamanmi Jesustaqa watasqata aparanku Anás runaman, payqa Jesús templopi waynacha kashaqtinmi uma sacerdote karan (Lucas 2:42, 47). Wakin wawankunapas tiempowanqa uma sacerdoten karanku. Chay tiempopaqmi ichaqa qataynin Caifás uma sacerdote kasharan.

Anaspa wasinpi Jesús kashanankaman Caifasqa jatun juntata juñuran. Chay juntapiqa 71 umallikunan karanku, chay ukhupin kasharan uma sacerdotepas ñaupa uma sacerdotekunapas.

Anasmi Jesusta tapuran “discipulonkunamanta yachachikuyninkunamantawan”. Jinan Jesusqa niran: “Noqaqa lliu runakunaq ñaupanpin rimaq kani, sinagogapi templopi iman yachachiqpas kani, chaypiqa juñukullankupunimá riki judiokunaqa; noqaqa manan imatapas pakapichu rimarani. ¿Imaraykutaq noqatari tapuwanki? Rimasqayta uyariqkunatayá tapuy, paykunaqa yachankun imamantachus rimarani chaytaqa”, nispa (Juan 18:19-21).

Chayta niqtinmi chaypi sayashaq jujnin guardia Jesusta ch’aqlaspa niran: “¿Chhaynatachu ninayki umalli sacerdoteta?”, nispa. Jinan Jesusqa payta niran: “Mana allinta rimashani chayqa, niwayyá ima mana allintachus rimashani chayta; allintachus rimashani chayqa, ¿imaraykutaq  ch’aqlawashankiri?”, nispa (Juan 18:22, 23). Chaymantan Anasqa kamachikuran qataynin Caifasman Jesusta apanankupaq.

Chaykamaqa Caifaspa wasinpin jatun juntaqa juñunasqaña kasharanku, chaypin kasharan uma sacerdote, umallikuna, kamachikuy simi yachachiqkunapas. Pascua fiesta tutapiqa manan ima juiciopas aparikunanchu karan, chaywanpas paykunaqa ruwallarankun chay juiciotaqa.

Paykunaqa Lazarota Jesús kausarichiqtinraqmi juñunakuspa decidiranku payta wañuchinankupaq (Juan 11:47-53). Chaymantapas Pascua fiesta ñaupaqtan wajmanta juñunakuranku ima tumpallapas Jesusta jap’ispa wañuchinankupaq (Mateo 26:3, 4). Chhaynaqa manaraq chay juicio qallarishaqtinqa ñan Jesusqa juchachasqaña kasharan wañunanpaq.

Jinaspapas jatun juntapi kaqkunaqa llulla testigokunatan maskhasharanku Jesús contra rimanankupaq. Askha testigokunatan tariranku, ichaqa manan paykunaqa rimasqankuta tupachiqkuchu. Chaymantañan iskay runakuna jamuspa niranku: “Noqaykun payta uyarirayku: ‘Noqan thunisaq runakunaq ruwasqan templota, jinaspa kinsa p’unchayllapi jujta jatarichisaq runakunaq mana ruwasqanta’, nispa niqta”, nispa (Marcos 14:58). Ichaqa chay runakunapas manan allintachu rimasqankuta tupachiqku.

Jinan uma sacerdote Caifasqa Jesusta niran: “¿Manachu ima nispapas kutichinki? ¿Ima ninkin kay runakuna contraykipi rimasqankumanta?”, nispa (Marcos 14:60). Jesusqa manan ima niranpaschu chay testigokunaq willasqan yanqa kasqanrayku. Jinan uma sacerdoteqa jujniraymantañataq Jesusta urmachiyta munaran.

Judiokunaqa sinchitan phiñakuqku pipas ‘Diospa Churinmi kani’ niqtinqa. Juj kutinpas ñan Jesusta wañuchiyta munarankuña “Diosqa Yayaymi” nisqanmanta, paykunapaqqa Dioswansi chay nisqanwanqa igualakushanman karan (Juan 5:17, 18; 10:31-39). Chaykunata yachaspan Caifasqa Jesusta niran: “Kausaq Diospa ñaupanpi juraspa niwayku, ¿qanchu kanki Diospa Churin Cristo?”, nispa (Mateo 26:63). Jesusqa ñan juj kutikunapipas willakuranña Diospa Churin kasqanta (Juan 3:18; 5:25; 11:4). Chaymi uma sacerdoteta niran: “Arí, noqan kani. Qankunan runaq Churinta rikunkichis atiyniyoq Diospa paña ladonpi tiyashaqta, phuyupi jamushaqtawan”, nispa (Marcos 14:62).

Jinan Caifasqa ima jinaraq p’achanta llik’ikuspa niran: “¡Diostan k’amishan! ¿Imapaqñan testigokunatapas munasunman? Uyarinkichisñan Diosta k’amisqanta, ¿ima ninkichismi?”, nispa. Paykunataq niranku: “Wañuchisqan kanan”, nispa (Mateo 26:65, 66).

Chaymantataq paykunaqa Jesusmanta burlakuspa saqmayta qallariranku, wakintaq ch’aqlaranku thoqaykuranku ima. Chaymantapas uyanta tapaspan saqmakacharanku, burlakuspataq niranku: “Profeta kanki chayqa, niwayku pichus saqmashasunki chayta”, nispa (Lucas 22:64). Chhaynatan chay mana allin juiciopi ruwaranku Diospa Churinta.