Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

KAPITTEL FIRE

Hvem er Jesus Kristus?

Hvem er Jesus Kristus?
  • Hvilken spesiell rolle har Jesus?

  • Hvor kom han fra?

  • Hvordan var han som menneske?

1, 2. a) Hva vil det si virkelig å kjenne noen? b) Hvilke forskjellige oppfatninger finnes det om hvem Jesus var?

DET er mange berømte mennesker i verden. Noen er kjent i sin egen bygd eller by eller sitt eget land, mens andre er verdensberømte. Men bare det å kjenne navnet på en som er berømt, er ikke det samme som virkelig å kjenne ham. Det betyr ikke at en kjenner godt til hans bakgrunn og hvordan han egentlig er som menneske.

2 Overalt i verden har folk hørt om Jesus Kristus, selv om det er omkring 2000 år siden han levde på jorden. Men det er mange som ikke har klart for seg hvem Jesus egentlig var. Noen sier at han bare var et godt menneske. Andre mener at han var en profet, men ikke mer enn det. Andre igjen mener at Jesus er Gud, og at han skal tilbes.

3. Hvorfor er det viktig å kjenne sannheten om Jesus?

3 Det er viktig at du kjenner sannheten om Jesus. Hvorfor? Fordi Bibelen sier: «Dette betyr evig liv, at de stadig tilegner seg kunnskap om deg, den eneste sanne Gud, og om ham som du har utsendt, Jesus Kristus.» (Johannes 17: 3) Ja, det å kjenne sannheten om Jehova Gud og om Jesus Kristus kan føre til evig liv på en paradisisk jord. (Johannes 14: 6) Jesus er dessuten vårt beste forbilde når det gjelder hvordan vi bør leve, og hvordan vi bør behandle andre. (Johannes 13: 34, 35) I det første kapitlet i denne boken drøftet vi sannheten om Gud. La oss nå se hva Bibelen lærer om Jesus Kristus.

DEN LOVTE MESSIAS

4. Hva betyr titlene «Messias» og «Kristus»?

4 Lenge før Jesus ble født, hadde Bibelen forutsagt at Gud skulle sende en som skulle være Messias, eller Kristus. Både tittelen «Messias» (fra et hebraisk ord) og tittelen «Kristus» (fra et gresk ord) betyr «den salvede». Den som Gud lovte å sende, skulle altså bli salvet, det vil si utnevnt av Gud til en spesiell stilling. I senere kapitler i denne boken skal vi se nærmere på Messias’ viktige rolle i forbindelse med oppfyllelsen av Guds løfter. Vi skal også se på de godene som Jesus kan gi oss allerede nå. Men la oss først gå tilbake til tiden før Jesus ble født. Da var det utvilsomt mange som lurte på hvem det var som ville vise seg å være Messias.

5. Hva var Jesu disipler helt overbevist om?

5 I det første århundre var disiplene til Jesus fra Nasaret helt overbevist om at det var han som var den forutsagte Messias. (Johannes 1: 41) En av disiplene, Simon Peter, sa uten forbehold til Jesus: «Du er Kristus.» (Matteus 16: 16) Men hvordan kunne disse disiplene — og hvordan kan vi — være sikker på at Jesus virkelig er den lovte Messias?

6. Illustrer hvordan Jehova har hjulpet troende mennesker til å identifisere Messias.

6 Før Jesu tid hadde Guds profeter kommet med mange detaljerte opplysninger om Messias. Disse detaljene skulle hjelpe andre til å slå fast hvem som var Messias. Vi kan belyse dette med et eksempel: Tenk deg at du ble bedt om å dra til en travel bussterminal, jernbanestasjon eller flyplass for å hente noen du aldri hadde truffet før. Ville det ikke være til hjelp for deg om du fikk en beskrivelse av den du skulle hente? Av samme grunn lot Jehova Bibelens profeter komme med en nokså detaljert beskrivelse av hva Messias skulle gjøre, og hva han kom til å oppleve. Oppfyllelsen av alle disse profetiene ville hjelpe troende mennesker til å se helt klart hvem som var Messias.

7. Nevn to av de profetiene som ble oppfylt i forbindelse med Jesus.

7 Tenk over to eksempler. For det første: Over 700 år i forveien forutsa profeten Mika at den lovte Messias skulle bli født i Betlehem, en liten by i Juda. (Mika 5: 2) Hvor var det Jesus ble født? I akkurat den byen! (Matteus 2: 1, 3—9) For det andre: Mange hundre år i forveien pekte profetien i Daniel 9: 25 fram til akkurat det året Messias skulle stå fram — år 29 evt. * Disse og andre profetier ble oppfylt i forbindelse med Jesus, noe som er med på å bevise at han var den lovte Messias.

Da Jesus var blitt døpt, ble han Messias, eller Kristus

8, 9. Hva var det som skjedde da Jesus ble døpt, som tydelig viste at han var Messias?

8 Et annet bevis for at Jesus var Messias, ble tydelig om høsten i år 29, da Jesus gikk til døperen Johannes for å bli døpt i elven Jordan. Jehova hadde lovt Johannes at han skulle få se et tegn som skulle gjøre det mulig for ham å identifisere Messias. Johannes fikk se dette tegnet da Jesus ble døpt. Bibelen forteller om det som skjedde: «Etter at Jesus var blitt døpt, kom han straks opp av vannet; og se, himlene ble åpnet, og han så Guds ånd dale ned som en due og komme over ham. Se, det var også en røst fra himlene som sa: ’Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har godkjent.’» (Matteus 3: 16, 17) Etter at Johannes hadde sett og hørt hva som skjedde, var han overbevist om at Jesus var sendt av Gud. (Johannes 1: 32—34) I det øyeblikket da Guds ånd — Guds virksomme kraft — ble utøst over Jesus den dagen, ble han Messias, Kristus, den som var utnevnt til å være Leder og Konge. — Jesaja 55: 4.

9 Oppfyllelsen av Bibelens profetier og Jehova Guds eget utsagn viser tydelig at Jesus var den lovte Messias. Men Bibelen besvarer også to andre viktige spørsmål om Jesus Kristus: Hvor kom han fra, og hvordan var han som menneske?

HVOR KOM JESUS FRA?

10. Hva lærer Bibelen om Jesu tilværelse før han kom til jorden?

10 Bibelen lærer at Jesus hadde levd i himmelen før han kom til jorden. Mika, som forutsa at Messias skulle bli født i Betlehem, sa også at Messias hadde sin opprinnelse «i de tidligste tider». (Mika 5: 2) Jesus selv sa mange ganger at han hadde levd i himmelen før han ble født som menneske. (Johannes 3: 13; 6: 38, 62; 17: 4, 5) Som en åndeskapning i himmelen stod Jesus i et spesielt nært forhold til Jehova.

11. Hvordan viser Bibelen at Jesus er Jehovas kjæreste Sønn?

11 Jesus er Jehovas kjæreste Sønn — og det er flere grunner til det. Han blir kalt «all skapnings førstefødte», for han var det første Jehova skapte. * (Kolosserne 1: 15) Noe annet som gjør denne Sønnen spesiell, er at han er Guds «enbårne Sønn». (Johannes 3: 16) Det vil si at Jesus er den eneste som er skapt direkte av Gud. Jesus er også den eneste som Gud brukte da Han skapte alt annet. (Kolosserne 1: 16) Dessuten blir Jesus kalt «Ordet». (Johannes 1: 14) Det forteller oss at han talte på vegne av Gud, at han utvilsomt overbrakte budskaper og instrukser til Faderens andre sønner, både åndesønner og mennesker.

12. Hvordan vet vi at den førstefødte Sønn ikke er likestilt med Gud?

12 Er Guds førstefødte Sønn likestilt med Gud, slik noen tror? Det er ikke det Bibelen lærer. Som nevnt i det forrige avsnittet ble Sønnen skapt. Så det er tydelig at han hadde en begynnelse. Men Jehova Gud har ingen begynnelse eller slutt. (Salme 90: 2) Guds enbårne Sønn har aldri prøvd å bli likestilt med sin Far; han har ikke engang overveid det. Bibelen lærer helt klart at Faderen er større enn Sønnen. (Johannes 14: 28; 1. Korinter 11: 3) Det er bare Jehova som er «Gud Den Allmektige». (1. Mosebok 17: 1) Det er derfor ingen som er jevnbyrdig med ham. *

13. Hva vil det si at Sønnen er «den usynlige Guds bilde»?

13 Jehova og hans førstefødte Sønn stod hverandre nær i milliarder av år — lenge før stjernehimmelen og jorden ble skapt. Faderen elsket Sønnen, og Sønnen elsket Faderen. (Johannes 3: 35; 14: 31) Og Sønnen var i høyeste grad lik sin Far. Det er derfor Bibelen sier at Sønnen er «den usynlige Guds bilde». (Kolosserne 1: 15) Ja, han gjenspeilte sin Fars egenskaper og personlighet, på samme måte som en far og en sønn blant oss mennesker kan være svært like på forskjellige måter.

14. Hvordan gikk det til at Jehovas enbårne Sønn ble født som menneske?

14 Jehovas enbårne Sønn forlot villig himmelen for å leve som menneske her nede på jorden. Men du lurer kanskje på hvordan det var mulig for en åndeskapning å bli født som et menneske. For at dette skulle skje, gjorde Jehova et mirakel. Han overførte sin førstefødte Sønns liv fra himmelen til den jødiske jomfruen Marias morsliv. Det var ingen menneskelig far inne i bildet. Maria kunne derfor føde en fullkommen sønn. Hun gav ham navnet Jesus. — Lukas 1: 30—35.

HVORDAN VAR JESUS SOM MENNESKE?

15. Hvordan kan vi si at vi kan lære Jehova bedre å kjenne ved å lære om Jesus?

15 Det Jesus sa og gjorde mens han var på jorden, hjelper oss til å lære ham godt å kjenne. Men ikke nok med det — gjennom Jesus blir vi også bedre kjent med Jehova. Hvorfor er det slik? Som nevnt hadde Jesus samme egenskaper og personlighet som sin Far; han var det nøyaktige bilde av ham. Derfor kunne Jesus si til en av disiplene: «Den som har sett meg, har også sett Faderen.» (Johannes 14: 9) De fire evangeliene i Bibelen — skrevet av Matteus, Markus, Lukas og Johannes — er bøker som forteller mye om Jesus Kristus og hans liv, hans virke og hans personlige egenskaper.

16. Hva var det viktigste Jesus lærte andre om, og hvor kom hans lære fra?

16 Jesus var kjent som «Lærer». (Johannes 1: 38; 13: 13) Hva var det han lærte andre? Han var først og fremst opptatt med å gjøre kjent «det gode budskap om riket» — det vil si Guds rike, den himmelske regjering som skal overta styret over hele jorden og skape gode forhold for alle mennesker som retter seg etter Guds vilje. (Matteus 4: 23) Hvem var det dette budskapet egentlig kom fra? Jesus selv sa: «Det jeg lærer, er ikke mitt, men hører ham til som har sendt meg», det vil si Jehova. (Johannes 7: 16) Jesus visste at hans Far ønsker at menneskene skal få høre det gode budskap om Riket. I kapittel 8 skal vi få vite mer om Guds rike og hva det skal gjøre.

17. Hvor var det Jesus underviste folk, og hvorfor brukte han så mye tid og krefter på å undervise?

17 Hvor var det Jesus underviste? Overalt hvor det var folk å treffe — både på landsbygda og i byer, i landsbyer, på torg og i folks hjem. Jesus ventet ikke at folk skulle komme til ham. Han gikk til dem. (Markus 6: 56; Lukas 19: 5, 6) Hvorfor brukte Jesus så mye tid og krefter på å forkynne og undervise? Fordi det var det Gud ville at han skulle gjøre. Jesus gjorde alltid sin Fars vilje. (Johannes 8: 28, 29) Men det var også en annen grunn til at han forkynte. Han følte medlidenhet med de folkeskarene som kom for å treffe ham. (Matteus 9: 35, 36) De var forsømt av sine religiøse ledere, som burde ha lært dem sannheten om Gud og hans hensikter. Jesus visste hvor sårt folk trengte å få høre budskapet om Riket.

18. Hvilke av Jesu egenskaper synes du er mest tiltalende?

18 Jesus var et varmhjertet menneske med dype følelser. Andre oppfattet ham derfor som en som var vennlig og imøtekommende. Også barn følte seg vel sammen med ham. (Markus 10: 13—16) Han gjorde ikke forskjell på folk. Uærlighet og urettferdighet var noe han tok sterkt avstand fra. (Matteus 21: 12, 13) Han behandlet kvinner med verdighet, i en tid da kvinner vanligvis ble vist liten respekt og hadde få rettigheter i samfunnet. (Johannes 4: 9, 27) Han var også et virkelig ydmykt menneske. En gang vasket han apostlenes føtter, et arbeid som normalt ble utført av tjenere og slaver.

Jesus forkynte overalt hvor det var folk å treffe

19. Hvilket eksempel viser at Jesus var opptatt av andres behov?

19 Jesus var våken for andres behov og følte med dem som hadde det vanskelig. Dette var særlig tydelig når han med Guds ånds kraft utførte helbredelsesmirakler. (Matteus 14: 14) Tenk for eksempel på det som skjedde en gang en spedalsk mann kom til Jesus og sa: «Hvis du bare vil, kan du gjøre meg ren.» Jesus følte selv denne mannens smerter og lidelser. Hans medlidenhet fikk ham til å rekke ut hånden, røre ved mannen og si: «Jeg vil. Bli ren.» Og den syke mannen ble helbredet! (Markus 1: 40—42) Kan du forestille deg hvordan denne mannen må ha følt det?

TROFAST TIL DET SISTE

20, 21. Hvordan var Jesus et godt eksempel når det gjelder å være lojal og lydig mot Gud?

20 Jesus er vårt beste forbilde når det gjelder å være lojal og lydig mot Gud. Han forble trofast mot sin himmelske Far under alle forhold og til tross for all slags motstand og alle slags lidelser. Han motstod bestemt Satans fristelser. (Matteus 4: 1—11) Noen av Jesu egne slektninger trodde ikke på ham til å begynne med; en gang sa de til og med at han var «gått fra forstanden». (Markus 3: 21) Jesus lot imidlertid ikke dem ta motet fra ham, men fortsatte med det arbeidet Gud hadde gitt ham. Til tross for fornærmelser og skjellsord bevarte Jesus selvkontrollen og prøvde aldri å gjøre noe som kunne skade hans motstandere. — 1. Peter 2: 21—23.

21 Jesus var trofast helt til døden — en grusom og smertefull død som han led for sine fienders hånd. (Filipperne 2: 8) Tenk over alt det han ble utsatt for det siste døgnet han levde som menneske. Han ble arrestert, anklaget av falske vitner, erklært skyldig av urettferdige dommere, latterliggjort av en opphisset folkemengde og torturert av soldater. Naglet til en pæl tok han sitt siste åndedrag, idet han ropte: «Det er fullbyrdet!» (Johannes 19: 30) Men den tredje dagen etter at han døde, oppreiste hans himmelske Far ham til liv igjen, som en ånd. (1. Peter 3: 18) Noen uker senere vendte han tilbake til himmelen. Der «satte [han] seg ved Guds høyre hånd» og ventet på å få kongemakt. — Hebreerne 10: 12, 13.

22. Hva var det som ble oppnådd ved at Jesus var trofast like til døden?

22 Hva var det som ble oppnådd ved at Jesus var trofast like til døden? Jesu død gjør det faktisk mulig for oss å få evig liv på en paradisisk jord, i samsvar med Jehovas opprinnelige hensikt. Hvordan Jesu død gjør dette mulig, blir forklart i det neste kapitlet.

^ avsn. 7 En forklaring på hvordan Daniels profeti gikk i oppfyllelse i forbindelse med Jesus, blir gitt i tilleggsartikkelen «Hvordan Daniels profeti forutsa når Messias skulle komme».

^ avsn. 11 Jehova blir kalt Far fordi han er Skaperen. (Jesaja 64: 8) Ettersom Jesus ble skapt av Gud, blir han kalt Guds Sønn. Av lignende grunner blir andre åndeskapninger kalt Guds sønner, og også mennesket Adam blir kalt Guds sønn. — Job 1: 6; Lukas 3: 38.

^ avsn. 12 Flere beviser for at Guds førstefødte Sønn ikke er likestilt med Gud, kan du finne i tilleggsartikkelen «Sannheten om Faderen, Sønnen og den hellige ånd».