Tilgjengelighetsinnstilling

Search

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

Høytiden til minne om Jesu død

Vi minnes Jesu død én gang i året på tusenvis av steder over hele verden. Det gjør vi fordi Jesus gav sine etterfølgere denne befalingen: «Fortsett å gjøre dette til minne om meg.» (Lukas 22:19) Neste minnehøytid er:

Tirsdag 11. april 2017.

Du er hjertelig velkommen til å være sammen med oss ved denne spesielle anledningen. Som alle de andre møtene våre er dette møtet åpent for offentligheten. Det er gratis adgang, og det blir aldri tatt opp kollekt.

 

Lær mer

Hvordan er Jesu offer en «løsepenge for mange»?

Hvordan kan løsepengen utfri fra synd?

Gjenløsningen – Guds største gave

Hva er gjenløsningen? Hva kan den bety for deg?

Hvorfor feirer Jehovas vitner Herrens nattverd på en annen måte enn andre religioner?

Den er også kjent som Herrens aftensmåltid og høytiden til minne om Jesu død og er Jehovas vitners viktigste feiring. Tenk over hva Bibelen sier om denne begivenheten.