Vi minnes Jesu død én gang i året på tusenvis av steder over hele verden. Det gjør vi fordi Jesus gav sine etterfølgere denne befalingen: «Fortsett å gjøre dette til minne om meg.» (Lukas 22:19) Neste minnehøytid er:

Fredag 19. april 2019.

Du er hjertelig velkommen til å være sammen med oss ved denne spesielle anledningen. Som alle de andre møtene våre er dette møtet åpent for offentligheten. Det er gratis adgang, og det blir aldri tatt opp kollekt.