Hopp til innhold

Bibelvers forklart

Finn ut hva kjente bibelvers og bibelsitater egentlig betyr. Lær om bakgrunnen for versene, og les dem i den sammenhengen de står i. Få en enda klarere forståelse av versene ved hjelp av forklarende fotnoter og krysshenvisninger.

1. Mosebok 1:1 forklart – «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden»

Hvilke to viktige sannheter inneholder åpningsordene i Bibelen?

2. Mosebok 20:12 forklart – «Du skal hedre din far og din mor»

Ved å knytte et løfte til budet ga Gud israelittene en ekstra motivasjon til å følge det.

Josva 1:9 forklart – «Vær modig og sterk!»

Hvordan kan du være modig og sterk til tross for store utfordringer og hindringer som det kan virke umulig å overvinne?

Salme 23:4 forklart – «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal»

På hvilke måter kan Gud hjelpe oss når vi har det vanskelig?

Salme 46:10 forklart – «Vær stille, og kjenn at jeg er Gud»

Betyr dette verset bare at man skal være stille i kirken?

Ordspråkene 3:5, 6 forklart – «Støtt deg ikke til din egen innsikt!»

Hvordan kan du vise at du stoler mer på Gud enn på deg selv?

Jesaja 40:31 forklart – «De som venter på HERREN, får ny kraft»

Hvorfor sammenligner Bibelen en person som får kraft fra Gud, med en ørn som svever?

Jesaja 41:10 forklart – «Frykt ikke, for jeg er med deg»

Jehova uttrykker samme tanke på tre måter for å forsikre sine lojale tilbedere om at han vil hjelpe dem.

Jesaja 42:8 forklart – «Jeg er Herren»

Hvilket personlig navn har Gud valgt å gi seg selv?

Jeremia 29:11 forklart – «Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere»

Har Gud en bestemt plan med hvert enkelt menneske?

Mika 6:8 forklart – «Vandre ydmykt med din Gud»

Dette verset oppsummerer hva Gud forventer av oss, i tre korte punkter.

Matteus 6:33 forklart – «Søk først Guds rike»

Mente Jesus at de kristne ikke trenger å jobbe for å tjene til livets opphold?

Matteus 6:34 forklart – «Vær ikke bekymret for morgendagen»

Jesus mente ikke at vi ikke skulle legge planer for framtiden.

Matteus 11:28–30 – «Kom til meg, … og jeg vil gi dere hvile»

Mente Jesus at all undertrykkelse og urettferdighet ville forsvinne med en gang?

Markus 1:15 forklart – «Guds rike er kommet nær»

Mente Jesus at Guds rike allerede hadde begynt å herske?

Johannes 1:1 forklart – «I begynnelsen var Ordet»

Dette skriftstedet handler om Jesus Kristus før han kom til jorden som menneske.

Johannes 3:16 forklart – «For så høyt har Gud elsket verden»

Hvordan har Jehova Gud vist at han elsker hver og en av oss og ønsker at vi skal leve evig?

Johannes 14:6 forklart – «Jeg er veien, sannheten og livet»

Hvorfor må en som ønsker å tilbe Jehova, forstå den viktige rollen som Jesus har?

Johannes 16:33 forklart – «Jeg har seiret over verden»

Hvordan forsikrer Jesu ord de kristne om at de kan lykkes i å glede Gud?

Romerne 5:8 forklart – «Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere»

Vi mennesker har lett for å tenke og handle på måter som er i strid med Guds rettferdige normer. Så hvordan kan vi ha et godt forhold til Gud nå og ha håp om å leve evig i framtiden?

Romerne 10:13 forklart – «Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst»

Gud gir alle mennesker mulighet til å bli frelst og få evig liv, uansett nasjonalitet, etnisitet og sosial status.

Romerne 15:13 forklart – «Måtte den Gud som gir håp, fylle dere med all glede og fred»

Hvordan er egenskapene glede og fred knyttet til den hellige ånd?

Filipperne 4:6, 7 forklart – «Vær ikke bekymret for noe!»

Hvilke former for bønn kan hjelpe tilbedere av Gud til å lette sine bekymringer og få indre fred?

Filipperne 4:13 forklart – «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk»

Hva var det Paulus mente da han skrev at han ville få styrke til «alt»?

2. Timoteus 1:7 forklart – «Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs»

Hvordan kan Gud hjelpe en person til å overvinne motløshet og frykt og modig gjøre det som er rett?

Hebreerne 11:1 – «Troen er et pant på det vi håper»

Hvor sterk er ekte tro, og hvor viktig er det å ha en slik tro?