Hopp til innhold

Bibelvers forklart

Finn ut hva kjente bibelvers og bibelsitater egentlig betyr. Lær om bakgrunnen for versene, og les dem i den sammenhengen de står i. Få en enda klarere forståelse av versene ved hjelp av forklarende fotnoter og krysshenvisninger.

1. Mosebok 1:1 forklart – «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden»

Hvilke to viktige sannheter inneholder åpningsordene i Bibelen?

2. Mosebok 20:12 forklart – «Du skal hedre din far og din mor»

Ved å knytte et løfte til budet ga Gud israelittene en ekstra motivasjon til å følge det.

4. Mosebok 6:24–26 forklart – «Herren velsigne deg og bevare deg!»

Hva er opprinnelsen til den aronittiske velsignelsen?

Josva 1:9 forklart – «Vær modig og sterk!»

Hvordan kan du være modig og sterk til tross for store utfordringer og hindringer som det kan virke umulig å overvinne?

Salme 23:4 forklart – «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal»

På hvilke måter kan Gud hjelpe oss når vi har det vanskelig?

Salme 37:4 forklart – «Ha din lyst og glede i Herren»

Hvordan hjelper denne salmen oss til å skaffe oss visdom og til å bli sånne mennesker som Gud godkjenner?

Salme 46:10 forklart – «Vær stille, og kjenn at jeg er Gud»

Betyr dette verset bare at man skal være stille i kirken?

Ordspråkene 3:5, 6 forklart – «Støtt deg ikke til din egen innsikt!»

Hvordan kan du vise at du stoler mer på Gud enn på deg selv?

Ordspråkene 16:3 forklart – «Legg alt du gjør, i Herrens hånd»

Hva er to grunner til at vi bør vende oss til Gud for å få veiledning når vi skal ta avgjørelser?

Ordspråkene 17:17 forklart – «En venn viser alltid kjærlighet»

Dette ordspråket gir en vakker beskrivelse av hva en sann venn er.

Ordspråkene 22:6 forklart – «Lær den unge veien han skal gå»

Hva er den «veien» som en ung bør gå på? Er det en egen vei for hver person?

Forkynneren 3:11 forklart – «Alt har Gud gjort vakkert i sin tid»

Det vakre Gud har gjort, innbefatter mer enn bare det han har skapt. Hvordan berører dette deg?

Jesaja 26:3 forklart – «Du gir varig fred til dem som har et stødig sinn, for de stoler på deg»

Er det mulig å oppleve varig fred? Hva betyr det å ha et «stødig sinn»?

Jesaja 40:31 forklart – «De som venter på HERREN, får ny kraft»

Hvorfor sammenligner Bibelen en person som får kraft fra Gud, med en ørn som svever?

Jesaja 41:10 forklart – «Frykt ikke, for jeg er med deg»

Jehova uttrykker samme tanke på tre måter for å forsikre sine lojale tilbedere om at han vil hjelpe dem.

Jesaja 42:8 forklart – «Jeg er Herren»

Hvilket personlig navn har Gud valgt å gi seg selv?

Jeremia 11:11 forklart – «Jeg skal sannelig føre det onde over dem»

Førte Gud «det onde» over folket sitt, eller tillot han det bare?

Jeremia 29:11 forklart – «Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere»

Har Gud en bestemt plan med hvert enkelt menneske?

Jeremia 33:3 forklart – «Rop på meg, så vil jeg svare deg»

Gud lovte å åpenbare «store og ufattelige ting» for dem som tok imot invitasjonen. Hvilke ting? Gjelder det samme i dag?

Mika 6:8 forklart – «Vandre ydmykt med din Gud»

Dette verset oppsummerer hva Gud forventer av oss, i tre korte punkter.

Matteus 6:33 forklart – «Søk først Guds rike»

Mente Jesus at de kristne ikke trenger å jobbe for å tjene til livets opphold?

Matteus 6:34 forklart – «Vær ikke bekymret for morgendagen»

Jesus mente ikke at vi ikke skulle legge planer for framtiden.

Matteus 11:28–30 – «Kom til meg, … og jeg vil gi dere hvile»

Mente Jesus at all undertrykkelse og urettferdighet ville forsvinne med en gang?

Markus 1:15 forklart – «Guds rike er kommet nær»

Mente Jesus at Guds rike allerede hadde begynt å herske?

Markus 11:24 forklart – «Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det»

Hvordan kan Jesu veiledning om tro og bønn hjelpe oss til å takle utfordringer i dag?

Lukas 1:37 forklart – «Ingen ting er umulig for Gud»

Ingenting kan hindre Den Allmektige Gud i å gjennomføre det han lover. Hva kan det bety for deg?

Johannes 1:1 forklart – «I begynnelsen var Ordet»

Dette skriftstedet handler om Jesus Kristus før han kom til jorden som menneske.

Johannes 3:16 forklart – «For så høyt har Gud elsket verden»

Hvordan har Jehova Gud vist at han elsker hver og en av oss og ønsker at vi skal leve evig?

Johannes 14:6 forklart – «Jeg er veien, sannheten og livet»

Hvorfor må en som ønsker å tilbe Jehova, forstå den viktige rollen som Jesus har?

Johannes 14:27 forklart – «Fred etterlater jeg dere»

Hva slags fred var det Jesus etterlot sine sanne disipler? Hvordan kan vi få den?

Johannes 15:13 forklart – «Ingen har større kjærlighet enn den som ...»

Hvordan kan de som følger Jesus, etterligne den kjærligheten han viste?

Johannes 16:33 forklart – «Jeg har seiret over verden»

Hvordan forsikrer Jesu ord de kristne om at de kan lykkes i å glede Gud?

Apostlenes gjerninger 1:8 forklart – «Dere skal få kraft»

Hva slags kraft var det Jesus lovte sine etterfølgere, og hva skulle den hjelpe dem til å gjøre?

Romerne 5:8 forklart – «Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere»

Vi mennesker har lett for å tenke og handle på måter som er i strid med Guds rettferdige normer. Så hvordan kan vi ha et godt forhold til Gud nå og ha håp om å leve evig i framtiden?

Romerne 6:23 forklart – «Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv»

Ikke noe syndig menneske kan gjøre seg fortjent til å bli frelst, men vi kan likevel få evig liv i gave fra Gud. Hvordan?

Romerne 10:13 forklart – «Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst»

Gud gir alle mennesker mulighet til å bli frelst og få evig liv, uansett nasjonalitet, etnisitet og sosial status.

Romerne 12:12 forklart – «Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen»

Hvordan kan de kristne være trofaste når de blir forfulgt og møter andre vanskeligheter?

Romerne 15:13 forklart – «Måtte den Gud som gir håp, fylle dere med all glede og fred»

Hvordan er egenskapene glede og fred knyttet til den hellige ånd?

1. Korinter 10:13 forklart – «Gud er trofast»

På hvilke måter kan det at Gud er trofast, hjelpe oss når vi blir fristet?

2. Korinter 12:9 forklart – «Min nåde er nok for deg»

Hvordan viste Gud apostelen Paulus mye ufortjent godhet? Og hvordan kan vi oppleve det samme?

Galaterne 6:9 forklart – «La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode»

Hvilke gode resultater vil det føre til for en kristen som fortsetter å gjøre det som er godt?

Efeserne 3:20 forklart – «[Gud] … kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår»

Hvordan besvarer Gud sine tjeneres bønner og innfrir forventningene deres?

Filipperne 4:6, 7 forklart – «Vær ikke bekymret for noe!»

Hvilke former for bønn kan hjelpe tilbedere av Gud til å lette sine bekymringer og få indre fred?

Filipperne 4:13 forklart – «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk»

Hva var det Paulus mente da han skrev at han ville få styrke til «alt»?

Kolosserne 3:23 forklart – «Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet»

Hvordan påvirker en kristens syn på arbeid hans forhold til Gud?

2. Timoteus 1:7 forklart – «Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs»

Hvordan kan Gud hjelpe en person til å overvinne motløshet og frykt og modig gjøre det som er rett?

Hebreerne 4:12 forklart – «Guds ord er levende og virkekraftig»

Lar du Guds ord være virkekraftig i livet ditt? Hva forteller i så fall det om deg?

Hebreerne 11:1 – «Troen er et pant på det vi håper»

Hvor sterk er ekte tro, og hvor viktig er det å ha en slik tro?

1. Peter 5:6, 7 forklart – «Ydmyk dere ... Kast all deres bekymring på ham»

Hva vil det si å «kaste» bekymringene sine på Gud, og hvordan kan det være til hjelp?

Åpenbaringen 21:1 forklart – «En ny himmel og en ny jord»

Hvilke ledetråder gir Bibelen oss som hjelper oss til å forstå hva dette verset betyr?

Åpenbaringen 21:4 forklart – «Han skal tørke bort hver tåre»

Dette verset inneholder et fantastisk løfte for framtiden.