• 240 – Land og områder der det finnes Jehovas vitner

  • 8 457 107 – Jehovas vitner

  • 10 071 524 – Gratis bibelstudier som Jehovas vitner leder

  • 20 175 477 – Til stede på den årlige høytiden til minne om Kristi død

  • 120 053 – Menigheter