Medisinsk informasjon til leger

Henvisninger til fagfellevurderte artikler fra ledende medisinske tidsskrifter som inneholder dokumentasjon til støtte for å bruke kliniske strategier for å unngå allogen blodtransfusjon innen forskjellige medisinske og kirurgiske områder.

Kontakt oss