Bibelen – en bok som alle mennesker kan ha nytte av ­– inneholder praktiske råd som er til hjelp i ekteskapet og i oppdragelsen av barn. *

^ avsn. 2 I denne delen er navnene på noen av dem som er sitert, forandret.