Hopp til innhold

Hvordan kan foreldre lære barna sine om sex?

Bibelens svar

Hvem bør lære barn om sex? Ifølge Bibelen er det foreldrene som har dette ansvaret, og mange foreldre har erfart at disse forslagene er nyttige:

  • Ikke vær flau. Bibelen snakker åpent om seksualitet og kjønnsorganene, og Gud sa til nasjonen Israel at også «de små barna» skulle lære om slike ting. (5. Mosebok 31:12; 3. Mosebok 15:2, 16–19) Du kan bruke respektfulle ord og uttrykk som ikke gir inntrykk av at det som har med sex eller kjønnsorganene å gjøre, er noe å være flau over.

  • Forklar tingene litt etter litt. I stedet for å vente til barnet ditt nærmer seg puberteten, og ha én stor samtale om sex der du sier alt på én gang, bør du forklare tingene gradvis etter hvert som barnet ditt er i stand til å forstå dem. – 1. Korinter 13:11.

  • Lær barnet moralnormer. Barn får en viss seksualundervisning på skolen. Bibelen oppmuntrer imidlertid foreldre til å lære barna sine ikke bare om de fysiske sidene ved seksualitet, men også om hva som er rett og galt når det gjelder sex. – Ordspråkene 5:1–23.

  • Lytt til barnet ditt. Hvis barnet stiller spørsmål om sex, så ikke overreager eller trekk forhastede konklusjoner. Vær i stedet «snar til å høre, sen til å tale». – Jakob 1:19.

Hvordan du kan beskytte barnet ditt mot overgripere

Lær barnet ditt å gjøre motstand hvis det skulle komme ut for en som prøver å forgripe seg på det

  • Skaff deg kunnskap. Lær deg hvordan en typisk overgriper går fram. – Ordspråkene 18:15; se kapittel 32 i boken De unge spør – tilfredsstillende svar, bind 1.

  • Engasjer deg i barnets liv. Ikke bare overlat barnet til en eller annen som skal passe det, uten å finne ut om den personen er pålitelig. Overlat det heller ikke til seg selv, og la det ikke få frie tøyler.

  • Lær barnet å ha et balansert syn på lydighet. Barn trenger å lære å være lydige mot foreldrene sine. (Kolosserne 3:20) Men hvis du lærer barnet ditt at det alltid må være lydig mot alle voksne, kan det bli et lett offer for en overgriper. Kristne foreldre kan si til barnet sitt: «Hvis noen ber deg gjøre noe som Gud sier er galt, skal du ikke gjøre det.» – Apostlenes gjerninger 5:29.

  • Øv på enkle ting barnet kan gjøre for å beskytte seg. Hjelp barnet til å lære hva det kan gjøre hvis noen skulle prøve å forgripe seg på det når du ikke er til stede. Ved å øve på situasjoner som kan oppstå, kan du gi barnet mot til å si: «Slutt med det! Jeg skal si hva du har gjort!» og til å komme seg fort unna. Det kan være at du må minne barna dine om disse tingene om og om igjen, siden de lett kan glemme. – 5. Mosebok 6:7.