Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Ofte stilte spørsmål om Jehovas vitner

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Har Jehovas vitner et lønnet presteskap?

Er det et skille mellom prester og lekfolk? Hvem forkynner og underviser?

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Har Jehovas vitner et lønnet presteskap?

Er det et skille mellom prester og lekfolk? Hvem forkynner og underviser?

Har Jehovas vitner regler for dating og det å ha kjæreste?

Er det greit å date bare for moro skyld, eller er dating mer alvorlig enn som så?

Hvorfor har Jehovas vitner forandret noen av trosoppfatningene sine?

Behovet for justeringer bør ikke overraske oss. Også i bibelsk tid var det flere tilfeller der Guds tjenere måtte justere oppfatningene sine.

Trosoppfatninger

Hva tror Jehovas vitner?

Her er et sammendrag av 15 av våre grunnleggende trosoppfatninger.

Tror Jehovas vitner på Jesus?

Les om hvorfor sanne kristne må tro på Jesus.

Tror Jehovas vitner at deres religion er den eneste rette?

Sa Jesus at det finnes mange veier som fører til frelse?

Mener Jehovas vitner at de er de eneste som blir frelst?

Bibelen forklarer hvem som vil få mulighet til å bli frelst.

Har Jehovas vitner toleranse for andre religiøse grupper?

Les om hvordan toleranse er et kjennetegn på sanne kristne.

Hvorfor tar ikke Jehovas vitner imot blodoverføring?

Det er mange misforståelser når det gjelder Jehovas vitner og blodoverføring. Se fakta om våre trosoppfatninger på dette området.

Er Jehovas vitner kreasjonister?

Visste du at noen kreasjonistiske synspunkter faktisk ikke stemmer med Bibelen?

Hvilket syn har Jehovas vitner på vitenskap?

Er deres trosoppfatninger forenelige med vitenskapelige funn?

Tror Jehovas vitner på Det gamle testamente?

Er deler av Bibelen avleggs? Finn ut hvilken nytte kristne kan ha av De hebraiske skrifter når det gjelder historie og praktiske råd.

Hvorfor har Jehovas vitner forandret noen av trosoppfatningene sine?

Behovet for justeringer bør ikke overraske oss. Også i bibelsk tid var det flere tilfeller der Guds tjenere måtte justere oppfatningene sine.

Hvorfor bruker ikke Jehovas vitner korset i tilbedelsen?

Selv om vi er kristne, bruker vi ikke korset i vår tilbedelse. Hvorfor ikke?

Praktiserer Jehovas vitner interreligiøs virksomhet?

Hvilke bibelske læresetninger følger de i dette spørsmålet?

Organisasjon

Hvorfor bruke navnet Jehovas vitner?

Les om hvor navnet vårt kommer fra.

Hvor mange Jehovas vitner er det i verden?

Se hvordan vi regner ut antall medlemmer av menighetene.

Hvem er grunnleggeren av Jehovas vitner?

Les om hvorfor det ikke kan sies at Charles Taze Russell grunnla en ny religion.

Hvordan blir Jehovas vitners arbeid finansiert?

Les om hvordan det globale forkynnelsesarbeidet fortsetter å gå framover uten bruk av kollekt eller tiende.

Gir Jehovas vitner tiende?

Er Jehovas vitner pålagt å gi en bestemt del av inntekten sin?

Har Jehovas vitner et lønnet presteskap?

Er det et skille mellom prester og lekfolk? Hvem forkynner og underviser?

Har Jehovas vitner kvinnelige forkynnere?

Hvilken rolle har kvinner i Jehovas vitners verdensomfattende forkynnelsesarbeid?

Hvordan er Jehovas vitners menigheter organisert?

Finn ut hvordan vi får veiledning og undervisning gjennom menighetsordningen.

Hva er Jehovas vitners styrende råd?

Er dets medlemmer ledere for vår organisasjon?

Hva er Watch Tower Bible and Tract Society?

Hvilken rolle spiller det i Jehovas vitners arbeid?

Hvorfor svarer ikke Jehovas vitner på alle beskyldninger som rettes mot dem?

Når Jehovas vitner står overfor anklager og beskyldninger, følger de bibelske prinsipper og prøver å finne ut om det er «en tid til å tie» eller «en tid til å tale». – Forkynneren 3:7.

Medlemskap

Hvor mange Jehovas vitner er det i verden?

Se hvordan vi regner ut antall medlemmer av menighetene.

Hvordan blir jeg et Jehovas vitne?

Matteus 28:19, 20 nevner tre skritt.

Forventes det at jeg blir et Jehovas vitne hvis jeg takker ja til et bibelkurs?

Jehovas vitner leder gratis bibelkurs med millioner av mennesker verden over. Men må du bli et Jehovas vitne hvis du takker ja til et slikt bibelkurs?

Kan en person melde seg ut av Jehovas vitner?

Det er to måter å gjøre det på.

Prøver Jehovas vitner å unngå tidligere medlemmer?

Noen ganger er eksklusjon nødvendig, og det kan motivere en person til å gjøre forandringer, slik at han kan vende tilbake til menigheten.

Forkynnelse

Hvorfor går Jehovas vitner fra dør til dør?

Les om hvilket oppdrag Jesus gav sine første disipler.

Er det for å prøve å bli frelst Jehovas vitner forkynner fra dør til dør?

Les om hva vi tror om frelse, og om hvordan en kan bli frelst.

Hvorfor besøker Jehovas vitner folk som allerede tror på Gud?

Hva er det som får oss til å besøke folk som allerede tror på Gud?

Presser Jehovas vitner folk til å bytte religion?

Verver Jehovas vitner medlemmer ved sin forkynnelse? Prøver de å tvinge andre til å konvertere?

Hvordan foregår et bibelkurs?

Få svar på spørsmål om vårt studieopplegg, som er gratis.

Driver Jehovas vitner misjonsarbeid?

Hvem er med på å misjonere, og hvorfor? Er det noen som får spesiell opplæring i dette arbeidet?

Har Jehovas vitner kvinnelige forkynnere?

Hvilken rolle har kvinner i Jehovas vitners verdensomfattende forkynnelsesarbeid?

Møter og trosutøvelse

Hvorfor kaller ikke Jehovas vitner møtelokalet sitt for en kirke?

Finn ut hvor betegnelsen «Jehovas vitners Rikets sal» kommer fra, og hvorfor vi bruker den.

Hvorfor bruker ikke Jehovas vitner korset i tilbedelsen?

Selv om vi er kristne, bruker vi ikke korset i vår tilbedelse. Hvorfor ikke?

Hvorfor feirer Jehovas vitner Herrens nattverd på en annen måte enn andre religioner?

Den er også kjent som Herrens aftensmåltid og høytiden til minne om Jesu død og er Jehovas vitners viktigste feiring. Tenk over hva Bibelen sier om denne begivenheten.

Praktiserer Jehovas vitner interreligiøs virksomhet?

Hvilke bibelske læresetninger følger de i dette spørsmålet?

Syn på Bibelen

Har Jehovas vitner sin egen bibel?

Å bruke forskjellige bibeloversettelser er noe som kan berike ens bibelstudium. Det er spesielt tre trekk som gjør at det er fint å bruke Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter når man studerer Bibelen.

Er Ny verden-oversettelsen nøyaktig?

Hvorfor skiller Ny verden-oversettelsen seg ut fra mange andre oversettelser?

Tror Jehovas vitner på Det gamle testamente?

Er deler av Bibelen avleggs? Finn ut hvilken nytte kristne kan ha av De hebraiske skrifter når det gjelder historie og praktiske råd.

Samfunnsengasjement og politikk

Hvorfor er Jehovas vitner politisk nøytrale?

Utgjør de en trussel mot landets sikkerhet?

Hvorfor deltar ikke Jehovas vitner i krig?

Jehovas vitner er kjent verden over for å ikke gå i krig. Les om hvorfor vi tar dette standpunktet.

Hjelper Jehovas vitner til etter katastrofer?

Les om hvordan vi gir praktisk hjelp til trosfeller og andre etter katastrofer.

Familieliv

Tar Jehovas vitner imot medisinsk behandling?

Noen tror at Jehovas vitner ikke vil ha noen form for helsehjelp. Stemmer det?

Hvorfor tar ikke Jehovas vitner imot blodoverføring?

Det er mange misforståelser når det gjelder Jehovas vitner og blodoverføring. Se fakta om våre trosoppfatninger på dette området.

Splitter Jehovas vitner familier, eller gjør de det motsatte?

Jehovas vitner blir noen ganger anklaget for å splitte familier. Men er det egentlig vitnene som er årsak til konfliktene?

Har Jehovas vitner regler for dating og det å ha kjæreste?

Er det greit å date bare for moro skyld, eller er dating mer alvorlig enn som så?

Hvordan ser Jehovas vitner på skilsmisse?

Hjelper Jehovas vitner ektepar som sliter? Må tilsynsmennene i menigheten godkjenne en skilsmisse?

Har Jehovas vitner forbud mot visse filmer, bøker eller sanger?

Hvilke grunnleggende prinsipper bør kristne tenke over når de skal velge underholdning?

Skikker og feiringer

Hvorfor feirer ikke Jehovas vitner jul?

Mange feirer jul selv om de kjenner til julens opprinnelse. Les om hvorfor Jehovas vitner ikke feirer jul.

Hvorfor feirer ikke Jehovas vitner påske?

De fleste ser på påsken som en kristen høytid. Hvorfor feirer ikke Jehovas vitner påske?

Hvorfor feirer ikke Jehovas vitner fødselsdager?

Tenk over fire momenter som viser hvorfor Gud misliker fødselsdagsfeiringer.

Hvorfor feirer Jehovas vitner Herrens nattverd på en annen måte enn andre religioner?

Den er også kjent som Herrens aftensmåltid og høytiden til minne om Jesu død og er Jehovas vitners viktigste feiring. Tenk over hva Bibelen sier om denne begivenheten.

Hvordan ser Jehovas vitner på begravelser?

Jehovas vitner tar sine avgjørelser i forbindelse med begravelser på bakgrunn av sine trosoppfatninger. Så hvilke prinsipper lar de seg lede av?

Hvem er Jehovas vitner?

Er Jehovas vitner kristne?

Les om hvordan vi skiller oss ut fra andre religiøse grupper som kaller seg kristne.

Er Jehovas vitner protestanter?

To kjensgjerninger som skiller Jehovas vitner fra andre ikke-katolske religioner som også kaller seg kristne.

Er Jehovas vitner en amerikansk sekt?

Tenk over fire fakta om denne internasjonale organisasjonen.

Er Jehovas vitner sionister?

Vi baserer vår tro på Bibelen, som ikke opphøyer noen etnisk gruppe over en annen.

Er Jehovas vitner en sekt?

Sammenlign to vanlige oppfatninger om sekter med det som er fakta om Jehovas vitner.