Hopp til innhold

Er Jehovas vitner sionister?

Er Jehovas vitner sionister?

 Nei, det er de ikke. Jehovas vitner er kristne som baserer sin lære på Bibelen. Noen religioner lærer at det at jøder er blitt samlet i Palestina, er knyttet til bibelske profetier, men dette synet har ikke Jehovas vitner. De tror ikke at denne politiske utviklingen er forutsagt i Bibelen. Bibelen sier faktisk ingenting om at én menneskelig regjering eller etnisk gruppe er hevet over en annen. Vakttårnet, Jehovas vitners offisielle blad, har klart og tydelig sagt at «den politiske sionisme ikke finner noen støtte i Bibelen».

 Encyclopædia Britannica beskriver sionismen som «en jødisk nasjonalistisk bevegelse som har hatt som mål å opprette og støtte en jødisk nasjonalstat i Palestina». Den har både religiøse og politiske røtter. Jehovas vitner er ikke enig i sionismen som religiøs lære, og de er fullstendig nøytrale når det gjelder politisk sionisme.

 Jehovas vitners organisasjon er utelukkende religiøs og støtter ikke noen politisk bevegelse, heller ikke sionismen. Jehovas vitners nøytralitet er godt dokumentert, og i noen land har vitnene blitt utsatt for hard forfølgelse fordi de ikke har villet bryte sin nøytralitet. De er overbevist om at det bare er Guds himmelske rike som kan skape varig fred på jorden, og at ingen menneskelig regjering eller bevegelse kan klare dette.

 Et grunnleggende prinsipp i Jehovas vitners tro, uansett hvor de bor, er at de skal adlyde myndighetenes lover. De gjør ikke opprør mot myndighetene, og de deltar ikke i væpnede konflikter.