Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Hva skal Guds rike utrette?

Bibelens svar

Guds rike skal erstatte alle menneskelige regjeringer og herske over hele jorden. (Daniel 2:44; Åpenbaringen 16:14) Når det skjer, skal Guds rike ...

  • Fjerne de onde, som ødelegger for oss alle ved sin egoisme. «De onde skal bli avskåret fra jorden.» – Ordspråkene 2:22.

  • Gjøre slutt på all krig. «[Gud] får kriger til å opphøre til jordens ytterste ende.» – Salme 46:9.

  • Sørge for velstand og trygghet på jorden. «Alle skal leve i fred blant sine egne vingårder og fikentrær, og ingen skal gjøre dem redde.» – Mika 4:4, Good News Translation.

  • Gjøre jorden til et paradis. «Ødemarken og det vannløse området skal juble, og ørkensletten skal glede seg og blomstre.» – Jesaja 35:1.

  • Sørge for meningsfylt og lystbetont arbeid til alle. «Sine henders verk kommer [Guds] utvalgte til å bruke fullt ut. De skal ikke slite forgjeves.» – Jesaja 65:21–23.

  • Utrydde all sykdom. «Ingen innbygger skal si: ‘Jeg er syk.’» – Jesaja 33:24.

  • Frigjøre oss fra aldringsprosessen. «La hans kropp bli friskere enn i ungdommen; la ham vende tilbake til sin ungdomskrafts dager.» – Job 33:25.

  • Bringe de døde tilbake til livet. «Alle de som er i minnegravene, skal høre [Jesu] røst og komme ut.» – Johannes 5:28, 29.

Lær mer

ET GODT BUDSKAP FRA GUD!

Hva er det Gud ønsker å fortelle oss?

Finn ut hva Gud vil at du skal vite, hvorfor det er så viktig at du får vite dette nå, og hva du bør gjøre.

Hva er det Bibelen egentlig lærer?

Hva er Guds hensikt med jorden?

Vil Guds hensikt med et paradis på jorden noen gang bli en realitet? I så fall når?