Hopp til innhold

Hva skal Guds rike utrette?

Bibelens svar

Guds rike skal erstatte alle menneskelige regjeringer og herske over hele jorden. (Daniel 2:44; Åpenbaringen 16:14) Når det skjer, skal Guds rike ...

  • Fjerne de onde, som ødelegger for oss alle ved sin egoisme. «De onde skal bli avskåret fra jorden.» – Ordspråkene 2:22.

  • Gjøre slutt på all krig. «[Gud] får kriger til å opphøre til jordens ytterste ende.» – Salme 46:9.

  • Sørge for velstand og trygghet på jorden. «Alle skal leve i fred blant sine egne vingårder og fikentrær, og ingen skal gjøre dem redde.» – Mika 4:4, Good News Translation.

  • Gjøre jorden til et paradis. «Ødemarken og det vannløse området skal juble, og ørkensletten skal glede seg og blomstre.» – Jesaja 35:1.

  • Sørge for meningsfylt og lystbetont arbeid til alle. «Sine henders verk kommer [Guds] utvalgte til å bruke fullt ut. De skal ikke slite forgjeves.» – Jesaja 65:21–23.

  • Utrydde all sykdom. «Ingen innbygger skal si: ‘Jeg er syk.’» – Jesaja 33:24.

  • Frigjøre oss fra aldringsprosessen. «La hans kropp bli friskere enn i ungdommen; la ham vende tilbake til sin ungdomskrafts dager.» – Job 33:25.

  • Bringe de døde tilbake til livet. «Alle de som er i minnegravene, skal høre [Jesu] røst og komme ut.» – Johannes 5:28, 29.