Tilgjengelighetsinnstilling

Search

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

Har Jehovas vitner toleranse for andre religiøse grupper?

Vi følger Bibelens råd om at vi skal ‘respektere alle’ – uansett hvilke religiøse oppfatninger de har. (1. Peter 2:17, Today’s English Version) I noen land er det for eksempel flere hundre tusen Jehovas vitner. Likevel prøver vi ikke å påvirke politikere eller lovgivere til å forby eller legge restriksjoner på virksomheten til andre religiøse grupper. Vi kjemper heller ikke for å få vedtatt lover som ville tvinge vår moralske og religiøse overbevisning på andre i samfunnet. Vi viser isteden andre den samme toleransen som vi setter pris på at de viser oss. – Matteus 7:12.

Lær mer

Et fredelig folk forsvarer sitt gode navn og rykte

Hvordan har Jehovas vitner i Russland forsvart sitt omdømme?

God religion fremmer nestekjærlighet

Hvilken religion lærer sine medlemmer å overvinne politiske, rasemessige og økonomiske skillelinjer som splitter mennesker?