Hopp til innhold

Mener Jehovas vitner at de er de eneste som blir frelst?

Mener Jehovas vitner at de er de eneste som blir frelst?

 Nei. I århundrenes løp har det levd millioner av mennesker som ikke har vært Jehovas vitner, og som vil få mulighet til å bli frelst. Bibelen forklarer at det i Guds lovte, nye verden «skal finne sted en oppstandelse av både de rettferdige og de urettferdige». (Apostlenes gjerninger 24:15) Dessuten vil mange av dem som lever nå, kanskje begynne å tjene Gud, og også de vil oppnå frelse. Det er uansett ikke vår oppgave å bestemme hvem som skal eller ikke skal bli frelst. Den oppgaven er helt og holdent overlatt til Jesus. – Johannes 5:22, 27.