Hopp til innhold

Er det for å prøve å bli frelst Jehovas vitner forkynner fra dør til dør?

Er det for å prøve å bli frelst Jehovas vitner forkynner fra dør til dør?

 Nei. Vi forkynner regelmessig fra dør til dør, men vi tror ikke at det gjør oss fortjent til frelse. (Efeserne 2:8) Hvorfor ikke?

 Tenk over denne sammenligningen: Forestill deg at en velgjører lovte å gi en kostbar gave til alle som møtte opp på et bestemt sted på en bestemt dag. Hvis du virkelig trodde på hans løfte, ville du ikke da gjøre som han sa? Helt sikkert. Du ville sannsynligvis også fortelle vennene dine og familien din om dette tilbudet, slik at de også kunne benytte seg av det. Men selv om du gjorde som mannen sa, hadde du jo ikke gjort deg fortjent til gaven. Det ville fortsatt dreie seg om en gave.

 I tråd med dette tror Jehovas vitner på det løftet Gud har gitt om at alle som følger det han har sagt, skal få evig liv. (Romerne 6:23) Vi forsøker å dele vår tro med andre, i håp om at de også vil få nyte godt av Guds løfter. Men vi tror ikke at vi gjør oss fortjent til frelse ved å forkynne. (Romerne 1:17; 3:28) Ikke noe menneske ville noen gang kunne gjøre seg fortjent til en slik enestående velsignelse fra Gud. «Han frelste oss på grunn av sin barmhjertighet, og ikke på grunn av noen som helst gode ting som vi har gjort.» – Titus 3:5, Contemporary English Version.