Hopp til innhold

Bibelstudieverktøy

Dette biblioteket inneholder gratis bibelstudieverktøy og kildemateriale som kan hjelpe deg til å studere Bibelen enda grundigere og forstå Guds Ord bedre. Du kan også lese Bibelen gratis på nett. Den inneholder tilleggsinformasjon og hjelpemidler som gjør at du kan gå i dybden. Gjør ditt personlige studium mer spennende ved hjelp av videoer, et bibelleksikon, et bibelatlas, forklaringer av bibelske uttrykk og andre gratis bibelstudieverktøy.

Les Bibelen her

Denne gratis studieutgaven av Ny verden-oversettelsen inneholder bilder, fotnoter, krysshenvisninger og andre studieverktøy.

Videoer til bibelstudium

Introduksjonsvideoer til Bibelens bøker

Grunnleggende fakta og bakgrunnsinformasjon om hver bok i Bibelen.

Bibelvideoer – viktige sannheter

Disse korte videoene viser Bibelens svar på grunnleggende spørsmål som: Hvorfor skapte Gud jorden? Hvilken tilstand er de døde i? Hvorfor tillater Gud lidelser?

Bibelstudieverktøy og henvisninger

Bibelleksikon

Innsikt i De hellige skrifter inneholder tusenvis av oppslagsord. De handler blant annet om mennesker, steder, planter, dyr, viktige hendelser og billedlige uttrykk i Bibelen. Den nedlastbare versjonen av leksikonet inneholder også kart, fotografier og illustrasjoner, i tillegg til et emneregister og skriftstedsregister.

Sammendrag av Bibelen

Brosjyren Bibelen – hva er dens budskap? gir deg en rask oversikt over Bibelen og dens hovedtema.

Bibelatlas

«Se det gode landet» er et atlas som inneholder kart og plansjer som viser forskjellige områder som er nevnt i Bibelen, særlig det lovte land i forskjellige perioder.

Dagens bibelvers

Gransk Skriftene daglig, som kan minne om en daglig andakt, gir deg et vers fra Bibelen og en kommentar til det verset.

Plan for bibellesning

Enten du ser etter en plan for daglig bibellesning, en for å få et historisk overblikk eller en for nybegynnere, er denne nyttig.

Hvordan du kan finne fram til skriftsteder i din egen bibel

Denne listen viser Bibelens 66 bøker i den rekkefølgen de står oppført i de fleste bibeloversettelser. Etter bokens navn kommer kapittel og vers.

Ordforklaringer

Denne bibelordboken inneholder forklaringer av både bibelske og ikke-bibelske ord og uttrykk. Noe av det som blir forklart, er den hebraiske og greske bakgrunnen for ordene.

Svar på bibelske spørsmål

Få Bibelens svar på spørsmål om Gud, Jesus, familieliv, urettferdighet og mer.

Bibelvers forklart

Finn ut hva kjente bibelvers og bibelsitater egentlig betyr.

Nettbibliotek (åpner nytt vindu)

Finn ut hva Bibelen sier om forskjellige emner, ved hjelp av Jehovas vitners publikasjoner på nett.

Studer Bibelen sammen med en personlig lærer

Hvordan er bibelkurset til Jehovas vitner?

Jehovas vitner tilbyr et gratis interaktivt bibelkurs. Du kan bruke en hvilken som helst oversettelse av Bibelen. Du må gjerne invitere familie og venner til å bli med.

Vil du ha et besøk?

Snakk om et bibelsk spørsmål, eller lær mer om Jehovas vitner.