Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

VISNING

Andre oppslagsverk

Ordforklaringer

Denne bibelordboken inneholder forklaringer av både bibelske og ikke-bibelske ord og uttrykk. Noe av det som blir forklart, er den hebraiske og greske bakgrunnen for ordene.