Innholdsfortegnelse

Det andre brevet til Timoteus

Paulus er i fangenskap, men er ikke beseiret