Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

Tittelside/Utgiverside

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

© 2018, 2021

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

200 Watchtower Drive

Patterson, NY 12563-​9205 USA

UTGITT AV

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.

Wallkill, New York, USA

JEHOVAS VITNER

Denne publikasjonen er ingen salgsartikkel. Den er utgitt som et ledd i Jehovas vitners verdensomfattende bibelske undervisningsarbeid.

Det ligger omfattende undersøkelser bak illustrasjonene og 3D-animasjonene i mediegalleriet. Men det som vises, er hvordan illustratørene ser det for seg, og det gjengir noen ganger bare én av flere muligheter.

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

New World Translation of the Holy Scriptures (study edition)

Norwegian (nwtsty-N)

1. Mosebok © 2018

2. Mosebok © 2018

3. Mosebok © 2018

4. Mosebok © 2018

5. Mosebok © 2018

Josva © 2018

Dommerne © 2018

Rut © 2018

1. Samuelsbok © 2018

2. Samuelsbok © 2018

1. Kongebok © 2018

2. Kongebok © 2018

1. Krønikebok © 2018

2. Krønikebok © 2018

Esra © 2018

Nehemja © 2018

Ester © 2018

Job © 2018

Salmene © 2018

Ordspråkene © 2018

Forkynneren © 2018

Høysangen © 2018

Jesaja © 2018

Jeremia © 2018

Klagesangene © 2018

Esekiel © 2018

Daniel © 2018

Hosea © 2018

Joel © 2018

Amos © 2018

Obadja © 2018

Jona © 2018

Mika © 2018

Nahum © 2018

Habakkuk © 2018

Sefanja © 2018

Haggai © 2018

Sakarja © 2018

Malaki © 2018

Matteus © 2018, 2019

Markus © 2018, 2019

Lukas © 2018, 2019

Johannes © 2018, 2019

Apostlenes gjerninger © 2018, 2019

Romerne © 2018, 2019

1. Korinter © 2018, 2019

2. Korinter © 2018, 2020

Galaterne © 2018, 2021

Efeserne © 2018, 2021

Filipperne © 2018, 2021

Kolosserne © 2018, 2021

1. Tessaloniker © 2018, 2022

2. Tessaloniker © 2018, 2022

1. Timoteus © 2018

2. Timoteus © 2018

Titus © 2018

Filemon © 2018

Hebreerne © 2018

Jakob © 2018

1. Peter © 2018

2. Peter © 2018

1. Johannes © 2018

2. Johannes © 2018

3. Johannes © 2018

Judas © 2018

Åpenbaringen © 2018