Innholdsfortegnelse

Det andre brevet til tessalonikerne

Paulus skriver en hilsen til de kristne i Tessalonika med sin egen hånd