Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

Forord

Bibelen er Guds skrevne budskap til oss alle. Gjennom denne hellige boken kommuniserer Gud med oss, og vi må studere den for å bli kjent med dens Forfatter. (Johannes 17:3; 2. Timoteus 3:16) I Bibelen gjør Jehova Gud oss kjent med hva som er hans hensikt med menneskene og deres jordiske hjem. – 1. Mosebok 3:15; Åpenbaringen 21:3, 4.

Det finnes ingen annen bok som har så stor innvirkning på folks liv. Bibelen motiverer oss til å etterligne Jehovas kjærlighet, barmhjertighet og medfølelse. Den gir håp, noe som hjelper folk til å utholde selv de største vanskeligheter. Og den hjelper oss til å se hvordan trekk ved denne verden er i strid med Guds fullkomne vilje. – Salme 119:105; Hebreerne 4:12; 1. Johannes 2:15–17.

Bibelen ble opprinnelig skrevet på hebraisk, arameisk og gresk, og hele Bibelen eller en del av den er blitt oversatt til over 3000 språk. Den er helt klart historiens mest oversatte og utbredte bok. Annet ville heller ikke være å vente. En av Bibelens profetier sier: «Det gode budskap om Riket [Bibelens hovedbudskap] skal bli forkynt på hele den bebodde jord, slik at alle nasjonene får høre det, og så skal enden komme.» – Matteus 24:14.

Fordi vi vet hvor viktig Bibelens budskap er, er det med dyp respekt for innholdet i Bibelen vi har revidert teksten. Vi er fullstendig klar over hvilket stort ansvar det er å skulle overbringe budskapet på en nøyaktig måte. Denne reviderte utgaven bygger på det fine grunnlaget som ble lagt i tidligere utgaver av New World Translation of the Holy Scriptures, som ble utgitt på engelsk første gang for over 60 år siden. Men det engelske språket har forandret seg i løpet av de siste 50 årene. Dette fikk de nåværende medlemmene av New World Bible Translation Committee (oversettelseskomiteen bak Ny verden-oversettelsen) til å gå i gang med denne omfattende revisjonen. Vårt mål har vært å utarbeide en oversettelse som ikke bare er trofast mot den opprinnelige teksten, men som også har et klart språk og er lett å lese. Tilleggsartiklene «Prinsipper for bibeloversetting», «Trekk ved den reviderte utgaven» og «Hvordan Bibelen er blitt bevart» drøfter noen av de språklige justeringene som er blitt gjort i denne utgaven.

De som elsker Jehova Gud og tilber ham, ønsker å ha en nøyaktig og forståelig oversettelse av Guds Ord. (1. Timoteus 2:4) Derfor har vi utgitt denne reviderte utgaven på engelsk, og hensikten er at den skal oversettes til så mange språk som mulig. Det er vårt håp og vår bønn at du, kjære leser, skal synes at denne utgaven av Bibelen er til hjelp og nytte for deg når du går inn for å ‘søke Gud og virkelig finner ham’. – Apostlenes gjerninger 17:27.

New World Bible Translation Committee

August 2013

Hele Ny verden-oversettelsen ble utgitt på norsk i 1996. Denne oppdaterte norske utgaven er blitt revidert etter mønster av den reviderte engelske 2013-utgaven, og den inneholder alle de trekkene som den har.