Åpenbaringen 21:1–27

21  Og jeg så en ny himmel og en ny jord.+ For den tidligere himmel og den tidligere jord var forsvunnet,+ og havet+ fantes ikke mer.  Jeg så også den hellige by, Det nye Jerusalem, komme ned fra himmelen fra Gud,+ gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.+  Da hørte jeg en høy røst fra tronen si: «Se! Guds bolig* er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.+  Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne,+ og døden skal ikke være mer.+ Sorg og skrik og smerte skal heller ikke være mer.+ Det som var før, er forsvunnet.»  Han som satt på tronen,+ sa: «Se! Jeg gjør alle ting nye.»+ Og han la til: «Skriv, for dette er pålitelige og sanne ord.»  Så sa han til meg: «De er blitt til virkelighet! Jeg er Alfa og Omega,* begynnelsen og enden.+ Jeg skal la den som tørster, få drikke gratis av kilden med livets vann.+  Den som seirer, skal arve alt dette. Jeg skal være hans Gud, og han skal være min sønn.  Men de feige og de som ikke har tro,+ og de som er avskyelige i sin urenhet, og mordere+ og de som praktiserer seksuell umoral,*+ og de som driver med okkultisme, og avgudsdyrkerne og alle løgnerne+ – de skal havne i sjøen som brenner med ild og svovel.+ Dette er den annen død.»+  En av de sju englene som hadde de sju skålene som var fulle av de sju siste plagene,+ kom bort til meg og sa: «Kom, så skal jeg vise deg bruden, Lammets hustru.»+ 10  Deretter førte han meg ved hjelp av åndens kraft av sted til et stort og høyt fjell, og han viste meg den hellige by Jerusalem som kom ned fra himmelen fra Gud.+ 11  Den hadde Guds herlighet+ og strålte som en svært dyrebar stein, som en jaspisstein som skinner klart som krystall.+ 12  Den hadde en stor og høy mur og tolv porter. Ved portene var det tolv engler, og på portene var navnene på Israels sønners tolv stammer skrevet inn. 13  Mot øst var det tre porter, mot nord tre porter, mot sør tre porter og mot vest tre porter.+ 14  Byens mur hadde tolv grunnsteiner, og på dem sto det tolv navn, navnene på Lammets tolv apostler.+ 15  Han som snakket med meg, hadde en målestang, et gullrør. Med det skulle han måle byen, portene og muren.+ 16  Byen er bygd som en firkant, og lengden er den samme som bredden. Og han målte byen med røret: 12 000 stadier.* Den har samme lengde, bredde og høyde. 17  Han målte også muren: 144 alen* etter menneskemål, som også er englemål. 18  Muren var bygd av jaspis,+ og byen var av rent gull, lik klart glass. 19  Grunnsteinene i bymuren var utsmykket med alle slags edelstener: Den første grunnsteinen var jaspis, den andre safir, den tredje kalsedon, den fjerde smaragd, 20  den femte sardonyks, den sjette karneol,* den sjuende krysolitt, den åttende beryll, den niende topas, den tiende krysopras, den ellevte hyasint og den tolvte ametyst. 21  De tolv portene var tolv perler. Hver av portene var laget av én perle. Og byens hovedgate var av rent gull, lik gjennomsiktig glass. 22  Jeg så ikke noe tempel i byen, for Jehova* Gud, Den Allmektige,+ er dens tempel, og det er også Lammet. 23  Og byen trenger ikke solen eller månen til å skinne på seg, for Guds herlighet opplyste den,+ og Lammet var dens lampe.+ 24  Nasjonene skal vandre i lyset fra den,+ og jordens konger skal føre sin herlighet inn i den. 25  Byens porter vil aldri være lukket om dagen, og det vil ikke være natt der.+ 26  Og de skal føre nasjonenes herlighet og ære inn i den.+ 27  Men ikke noe som er urent, skal få komme inn i byen, og det skal heller ingen som gjør det som er avskyelig og bedragersk.+ Det skal bare de som er skrevet i den livets bokrull som tilhører Lammet.+

Fotnoter

Bokst.: «telt».
El.: «A og Å». Alfa og omega er første og siste bokstav i det greske alfabetet.
Ca. 2220 km. En stadie tilsvarte 185 m. Se Tillegg B14.
Ca. 64 m. Se Tillegg B14.
El.: «sarder».

Studienoter

Multimedia