Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

Oversikt over Bibelens bøker

De hebraiske skrifter – skrevet før vår (den kristne) tidsregnings begynnelse

BOKENS NAVN

SKRIBENT(ER)

STED SKREVET

FULLFØRT (FVT.)

OMSPENNER (FVT.)

1. Mosebok

Moses

Ødemarken

1513

«I begynnelsen» til 1657

2. Mosebok

Moses

Ødemarken

1512

1657–1512

3. Mosebok

Moses

Ødemarken

1512

1 måned (1512)

4. Mosebok

Moses

Ødemarken og Moabs sletter

1473

1512–1473

5. Mosebok

Moses

Moabs sletter

1473

2 måneder (1473)

Josva

Josva

Kanaan

ca. 1450

1473–ca. 1450

Dommerne

Samuel

Israel

ca. 1100

ca. 1450–ca. 1120

Rut

Samuel

Israel

ca. 1090

11 år av dommertiden

1. Samuelsbok

Samuel, Gad, Natan

Israel

ca. 1078

ca. 1180–1078

2. Samuelsbok

Gad, Natan

Israel

ca. 1040

1077–ca. 1040

1. Kongebok

Jeremia

Juda

580

ca. 1040–911

2. Kongebok

Jeremia

Juda og Egypt

580

ca. 920–580

1. Krønikebok

Esra

Jerusalem (?)

ca. 460

Etter 1. Krønikebok 9:44: ca. 1077–1037

2. Krønikebok

Esra

Jerusalem (?)

ca. 460

ca. 1037–537

Esra

Esra

Jerusalem

ca. 460

537–ca. 467

Nehemja

Nehemja

Jerusalem

e. 443

456–e. 443

Ester

Mordekai

Susan, Elam

ca. 475

493–ca. 475

Job

Moses

Ødemarken

ca. 1473

Over 140 år mellom 1657 og 1473

Salmene

David og andre

 

ca. 460

 

Ordspråkene

Salomo, Agur, Lemuel

Jerusalem

ca. 717

 

Forkynneren

Salomo

Jerusalem

f. 1000

 

Høysangen

Salomo

Jerusalem

ca. 1020

 

Jesaja

Jesaja

Jerusalem

e. 732

ca. 778–e. 732

Jeremia

Jeremia

Juda og Egypt

580

647–580

Klagesangene

Jeremia

Nær Jerusalem

607

 

Esekiel

Esekiel

Babylon

ca. 591

613–ca. 591

Daniel

Daniel

Babylon

ca. 536

618–ca. 536

Hosea

Hosea

Samaria (området)

e. 745

f. 804–e. 745

Joel

Joel

Juda

ca. 820 (?)

 

Amos

Amos

Juda

ca. 804

 

Obadja

Obadja

 

ca. 607

 

Jona

Jona

 

ca. 844

 

Mika

Mika

Juda

f. 717

ca. 777–717

Nahum

Nahum

Juda

f. 632

 

Habakkuk

Habakkuk

Juda

ca. 628 (?)

 

Sefanja

Sefanja

Juda

f. 648

 

Haggai

Haggai

Jerusalem

520

112 dager (520)

Sakarja

Sakarja

Jerusalem

518

520–518

Malaki

Malaki

Jerusalem

e. 443

 

De greske skrifter – skrevet etter vår (den kristne) tidsregnings begynnelse

BOKENS NAVN

SKRIBENT(ER)

STED SKREVET

FULLFØRT (EVT.)

OMSPENNER

Matteus

Matteus

Israel

ca. 41

2 fvt.–33 evt.

Markus

Markus

Roma

ca. 60–65

29–33 evt.

Lukas

Lukas

Cæsarea

ca. 56–58

3 fvt.–33 evt.

Johannes

Apostelen Johannes

Efesos, eller i nærheten

ca. 98

Etter innledningen: 29–33 evt.

Apostlenes gjerninger

Lukas

Roma

ca. 61

33–ca. 61 evt.

Romerne

Paulus

Korint

ca. 56

 

1. Korinter

Paulus

Efesos

ca. 55

 

2. Korinter

Paulus

Makedonia

ca. 55

 

Galaterne

Paulus

Korint eller Antiokia i Syria

ca. 50–52

 

Efeserne

Paulus

Roma

ca. 60–61

 

Filipperne

Paulus

Roma

ca. 60–61

 

Kolosserne

Paulus

Roma

ca. 60–61

 

1. Tessaloniker

Paulus

Korint

ca. 50

 

2. Tessaloniker

Paulus

Korint

ca. 51

 

1. Timoteus

Paulus

Makedonia

ca. 61–64

 

2. Timoteus

Paulus

Roma

ca. 65

 

Titus

Paulus

Makedonia (?)

ca. 61–64

 

Filemon

Paulus

Roma

ca. 60–61

 

Hebreerne

Paulus

Roma

ca. 61

 

Jakob

Jakob (Jesu bror)

Jerusalem

f. 62

 

1. Peter

Peter

Babylon

ca. 62–64

 

2. Peter

Peter

Babylon (?)

ca. 64

 

1. Johannes

Apostelen Johannes

Efesos, eller i nærheten

ca. 98

 

2. Johannes

Apostelen Johannes

Efesos, eller i nærheten

ca. 98

 

3. Johannes

Apostelen Johannes

Efesos, eller i nærheten

ca. 98

 

Judas

Judas (Jesu bror)

Israel (?)

ca. 65

 

Åpenbaringen

Apostelen Johannes

Patmos

ca. 96

 

[Noen skribent- og stedsnavn er usikre. Mange årstall er bare omtrentlige. Forkortelser: ca. for «cirka», e. for «etter» og f. for «før».]