Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

Forkortelser brukt i fotnoter

fotn.

fotnote

bokst.

bokstavelig

v.

vers(ene)

cm

centimeter

g

gram

kg

kilogram

km

kilometer

m

meter

dvs.

det vil si

el.

eller

kl.

klokken

osv.

og så videre