Innholdsfortegnelse

Det første brevet til Timoteus

Timoteus har et møte med sine medeldste i Efesos