Innholdsfortegnelse

Det første brevet til korinterne

Paulus forkynner på et torg i Korint