Ordforklaringer

Denne bibelordboken inneholder forklaringer av både bibelske og ikke-bibelske ord og uttrykk. Noe av det som blir forklart, er den hebraiske og greske bakgrunnen for ordene.

Vis:

* Ikke-bibelsk uttrykk

Z

Beklager, det er ingen uttrykk som passer til det du har valgt.