Hopp til innhold

VIDEOER

Bibelvideoer – viktige sannheter

Disse korte videoene viser Bibelens svar på viktige spørsmål. Flere av dem hører til leksjoner i brosjyren Et godt budskap fra Gud!

Ble universet skapt?

Skapelsesberetningen i Bibelen blir ofte misforstått eller til og med avfeid som en myte. Er det fornuftig å tro på det Bibelen sier?

Har Gud et navn?

Gud har mange titler, for eksempel Den Allmektige, Skaperen og Herren. Men Guds navn står omkring 7000 ganger i Bibelen.

Hvem er Bibelens Forfatter?

Hvis den ble skrevet av mennesker, kan den da med rette kalles Guds Ord? Hvem sine tanker inneholder Bibelen?

Hvordan kan vi vite om Bibelen er fra Gud?

Hvis det er Gud som er Bibelens forfatter, bør Bibelen skille seg ut fra alle andre bøker som noen gang er skrevet.

Hvorfor skapte Gud jorden?

Jorden er full av skjønnhet. Den er plassert i akkurat den riktige avstanden fra solen, den har akkurat den rette helningen, og den roterer i akkurat riktig hastighet. Hvorfor la Gud ned så mye arbeid i å skape jorden?

Hvilken tilstand er de døde i?

Bibelen lover at det vil komme en tid da mange skal bli oppreist fra døden, slik Lasarus ble.

Finnes det et helvete?

Bibelen sier at fordi «Gud er kjærlighet», vil han aldri pine mennesker på grunn av de syndene de har gjort tidligere.

Er Jesus Kristus Gud?

Er Jesus Kristus den samme som Den Allmektige Gud? Eller er de to atskilte personer?

Hvorfor døde Jesus?

Du har kanskje fått høre at han døde for våre synder. Men kunne ett offer virkelig hjelpe millioner av mennesker?

Hva er Guds rike?

Da Jesus var på jorden, snakket han mer om Guds rike enn om noe annet. I mange hundre år har mennesker bedt om at Guds rike må komme.

Hvorfor tillater Gud lidelser?

Bibelen gir et logisk og trøstende svar.

Godkjenner Gud alle religioner?

Mange tror at det ikke spiller noen rolle hvilken religion man tilhører.

Godkjenner Gud at vi bruker bilder i tilbedelsen?

Kan bruk av religiøse gjenstander hjelpe oss til å føle nærhet til en Gud som vi ikke kan se?

Lytter Gud til alle bønner?

Hva om en persons bønn er egoistisk? Hva om en mann mishandler kona si og så ber til Gud om velsignelse?