Hopp til innhold

Informasjon for myndighetspersoner

Denne delen inneholder offisiell informasjon for myndighetspersoner om Jehovas vitner.

Juridiske avdelinger

Kontaktinformasjon til våre juridiske avdelinger.

Informasjonsbrosjyrer for hele verden

Disse brosjyrene, som er laget med tanke på myndighetspersoner, menneskerettsorganisasjoner og jurister, tar opp emner som dreier seg om Jehovas vitners virksomhet verden over.

Jehovas vitner fengslet for sin tro – etter region

Steder hvor Jehovas vitner sitter i fengsel, i noen tilfeller under grusomme forhold, fordi de praktiserer sin tro og benytter seg av grunnleggende menneskerettigheter.

Artikler