Hopp til innhold

Hva er frelse?

Bibelens svar

Begrepene «redde» og «frelse» blir noen ganger brukt av bibelskribentene for å overbringe tanken om at noen blir utfridd av fare eller tilintetgjørelse. (2. Mosebok 14:13, 14; Apostlenes gjerninger 27:20) Men ofte blir disse uttrykkene brukt om det å bli utfridd av synd. (Matteus 1:21) Siden synden er årsaken til at folk dør, har de som blir utfridd av synd, håp om å få leve evig. – Johannes 3:16, 17. *

Hva er veien til frelse?

For å bli frelst må man tro på Jesus og vise at man gjør det, ved å adlyde hans befalinger. – Apostlenes gjerninger 4:10, 12; Romerne 10:9, 10; Hebreerne 5:9.

Bibelen viser at man må ha gjerninger, eller lydighetshandlinger, for å vise at man har en levende tro. (Jakob 2:24, 26) Men det betyr ikke at man kan gjøre seg fortjent til frelse. Det er «Guds gave», som er basert på hans «ufortjente godhet», eller «nåde», som noen bibeloversettelser sier. – Efeserne 2:8, 9.

Kan man miste frelsen?

Ja. Akkurat som en person som blir reddet fra å drukne, kan falle eller hoppe tilbake i vannet, kan en person som er blitt frelst fra synd, men som ikke fortsetter å vise tro, miste frelsen. Bibelen oppfordrer derfor kristne som er blitt frelst, til å «kjempe en hard kamp» for troen. (Judas 3) Den oppfordrer også dem som er blitt frelst, til å «fortsette å arbeide på [sin] egen frelse». – Filipperne 2:12.

Hvem er Frelseren – Gud eller Jesus?

Bibelen viser at det i første rekke er Gud som er kilden til frelse, og den omtaler ham ofte som «Frelser». (1. Samuelsbok 10:19; Jesaja 43:11; Titus 2:10; Judas 25) Dessuten brukte Gud forskjellige menn til å utfri nasjonen Israel i gammel tid, og Bibelen kaller dem «frelsere». (Nehemja 9:27; Dommerne 3:9, 15; 2. Kongebok 13:5) * Og siden det er gjennom Jesu Kristi gjenløsningsoffer Gud sørger for frelse fra synd, omtaler Bibelen også Jesus som «Frelser». – Apostlenes gjerninger 5:31; Titus 1:4. *

Kommer alle til å bli frelst?

Nei, det er noen som ikke blir frelst. (2. Tessaloniker 1:9) Da noen spurte Jesus om det var få som kom til å bli frelst, svarte han: «Anstreng dere kraftig for å komme inn gjennom den trange dør, for mange, sier jeg dere, skal forsøke å komme inn, men ikke være i stand til det.» – Lukas 13:23, 24.

Feiloppfatninger om universell frelse

Feiloppfatning: I 1. Korinter 15:22 lærer vi om universell frelse, for der står det at «alle [skal] bli gjort levende i Kristus».

Faktum: I dette verset snakkes det om oppstandelsen. (1. Korinter 15:12, 13, 20, 21, 35) Så ordene om at alle skal bli gjort levende i Kristus, betyr ganske enkelt at alle som får en oppstandelse, får livet tilbake på grunn av Jesus Kristus. – Johannes 11:25.

Feiloppfatning: I Titus 2:11 lærer vi om universell frelse, for der står det at Gud «bringer frelse til alle».

Faktum: Det greske ordet som er oversatt med «alle» i dette verset, kan også bety «alle slags». * Så den riktige forståelsen av Titus 2:11 er at Gud gjør frelsen mulig for alle slags mennesker, deriblant mennesker «av alle nasjoner og stammer og folk og tungemål». – Åpenbaringen 7:9, 10.

Feiloppfatning: I 2. Peter 3:9 lærer vi om universell frelse, for der står det at Gud «ikke ønsker at noen skal bli tilintetgjort».

Faktum: Gud ønsker at mennesker skal bli frelst, men han tvinger dem ikke til å ta imot hans middel til frelse. På dommens dag kommer ugudelige mennesker til å bli tilintetgjort. – 2. Peter 3:7.

^ avsn. 3 Bibelen omtaler en person som «frelst» selv om hans eller hennes faktiske frelse fra synd og død fortsatt hører framtiden til. – Efeserne 2:5; Romerne 13:11.

^ avsn. 10 I de bibelversene det er henvist til, bruker noen oversettelser uttrykk som «seierherre», «befrier», «helt», «leder» og til og med «en» istedenfor «frelser». Men i den opprinnelige hebraiske bibelteksten er det det samme ordet som blir brukt om menneskelige frelsere, som det ordet som blir brukt andre steder i Bibelen om Jehova Gud som Frelser. – Salme 7:10.

^ avsn. 10 Navnet Jesus er avledet av det hebraiske navnet Jehoh·sjuʹaʽ, som betyr «Jehova er frelse».

^ avsn. 17 Se Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Det samme greske ordet er brukt i Matteus 5:11, som gjengir Jesu uttalelse om at folk skulle si «alle slags» onde ting om hans etterfølgere. – International Standard Version.