Tilgjengelighetsinnstilling

Search

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

Hva er frelse?

Hva er frelse?

Bibelens svar

Begrepene «redde» og «frelse» blir noen ganger brukt av bibelskribentene for å overbringe tanken om at noen blir utfridd av fare eller tilintetgjørelse. (2. Mosebok 14:13, 14; Apostlenes gjerninger 27:20) Men ofte blir disse uttrykkene brukt om det å bli utfridd av synd. (Matteus 1:21) Siden synden er årsaken til at folk dør, har de som blir utfridd av synd, håp om å få leve evig. – Johannes 3:16, 17. *

Hva er veien til frelse?

For å bli frelst må man tro på Jesus og vise at man gjør det, ved å adlyde hans befalinger. – Apostlenes gjerninger 4:10, 12; Romerne 10:9, 10; Hebreerne 5:9.

Bibelen viser at man må ha gjerninger, eller lydighetshandlinger, for å vise at man har en levende tro. (Jakob 2:24, 26) Men det betyr ikke at man kan gjøre seg fortjent til frelse. Det er «Guds gave», som er basert på hans «ufortjente godhet», eller «nåde», som noen bibeloversettelser sier. – Efeserne 2:8, 9.

Kan man miste frelsen?

Ja. Akkurat som en person som blir reddet fra å drukne, kan falle eller hoppe tilbake i vannet, kan en person som er blitt frelst fra synd, men som ikke fortsetter å vise tro, miste frelsen. Bibelen oppfordrer derfor kristne som er blitt frelst, til å «kjempe en hard kamp» for troen. (Judas 3) Den oppfordrer også dem som er blitt frelst, til å «fortsette å arbeide på [sin] egen frelse». – Filipperne 2:12.

Hvem er Frelseren – Gud eller Jesus?

Bibelen viser at det i første rekke er Gud som er kilden til frelse, og den omtaler ham ofte som «Frelser». (1. Samuelsbok 10:19; Jesaja 43:11; Titus 2:10; Judas 25) Dessuten brukte Gud forskjellige menn til å utfri nasjonen Israel i gammel tid, og Bibelen kaller dem «frelsere». (Nehemja 9:27; Dommerne 3:9, 15; 2. Kongebok 13:5) * Og siden det er gjennom Jesu Kristi gjenløsningsoffer Gud sørger for frelse fra synd, omtaler Bibelen også Jesus som «Frelser». – Apostlenes gjerninger 5:31; Titus 1:4. *

Kommer alle til å bli frelst?

Nei, det er noen som ikke blir frelst. (2. Tessaloniker 1:9) Da noen spurte Jesus om det var få som kom til å bli frelst, svarte han: «Anstreng dere kraftig for å komme inn gjennom den trange dør, for mange, sier jeg dere, skal forsøke å komme inn, men ikke være i stand til det.» – Lukas 13:23, 24.

Feiloppfatninger om universell frelse

Feiloppfatning: I 1. Korinter 15:22 lærer vi om universell frelse, for der står det at «alle [skal] bli gjort levende i Kristus».

Faktum: I dette verset snakkes det om oppstandelsen. (1. Korinter 15:12, 13, 20, 21, 35) Så ordene om at alle skal bli gjort levende i Kristus, betyr ganske enkelt at alle som får en oppstandelse, får livet tilbake på grunn av Jesus Kristus. – Johannes 11:25.

Feiloppfatning: I Titus 2:11 lærer vi om universell frelse, for der står det at Gud «bringer frelse til alle».

Faktum: Det greske ordet som er oversatt med «alle» i dette verset, kan også bety «alle slags». * Så den riktige forståelsen av Titus 2:11 er at Gud gjør frelsen mulig for alle slags mennesker, deriblant mennesker «av alle nasjoner og stammer og folk og tungemål». – Åpenbaringen 7:9, 10.

Feiloppfatning: I 2. Peter 3:9 lærer vi om universell frelse, for der står det at Gud «ikke ønsker at noen skal bli tilintetgjort».

Faktum: Gud ønsker at mennesker skal bli frelst, men han tvinger dem ikke til å ta imot hans middel til frelse. På dommens dag kommer ugudelige mennesker til å bli tilintetgjort. – 2. Peter 3:7.

^ avsn. 3 Bibelen omtaler en person som «frelst» selv om hans eller hennes faktiske frelse fra synd og død fortsatt hører framtiden til. – Efeserne 2:5; Romerne 13:11.

^ avsn. 10 I de bibelversene det er henvist til, bruker noen oversettelser uttrykk som «seierherre», «befrier», «helt», «leder» og til og med «en» istedenfor «frelser». Men i den opprinnelige hebraiske bibelteksten er det det samme ordet som blir brukt om menneskelige frelsere, som det ordet som blir brukt andre steder i Bibelen om Jehova Gud som Frelser. – Salme 7:10.

^ avsn. 10 Navnet Jesus er avledet av det hebraiske navnet Jehoh·sjuʹaʽ, som betyr «Jehova er frelse».

^ avsn. 17 Se Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Det samme greske ordet er brukt i Matteus 5:11, som gjengir Jesu uttalelse om at folk skulle si «alle slags» onde ting om hans etterfølgere. – International Standard Version.

Lær mer

Hvorfor vi trenger å bli frelst

Ville en kjærlig Gud gi oss et ønske om å leve evig uten å gjøre det mulig å få oppfylt dette ønsket?

Mener Jehovas vitner at de er de eneste som blir frelst?

Bibelen forklarer hvem som vil få mulighet til å bli frelst.