Hopp til innhold

Går alle religioner ut på det samme? Fører alle religioner til Gud?

Bibelens svar

Nei, alle religioner går ikke ut på det samme. Bibelen inneholder mange eksempler på at det finnes religioner som Gud ikke godkjenner. De kan deles inn i to hovedkategorier.

Kategori 1: Tilber falske guder

Bibelen sier at skikker som går ut på å tilbe falske guder, er «tomme», og at «falske guder ... ikke kan hjelpe». (Jeremia 10:3–5; 16:19, 20, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011) I gammel tid gav Jehova * Gud nasjonen Israel dette budet: «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» (2. Mosebok 20:3, 23; 23:24, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011) Når israelittene tilbad andre guder, «blusset Jehovas vrede opp». – Dommerne 2:13, 14; 3. Mosebok 20:2; 4. Mosebok 25:3.

Gud har fortsatt det samme synet på det å tilbe dem «som kalles ‘guder’». (1. Korinter 8:5, 6; Galaterne 4:8) Han krever at de som ønsker å tilbe ham, må slutte å komme sammen med dem som utøver falsk religion. Han sier: ‘Gå ut fra dem og skill dere ut.’ (2. Korinter 6:14–17) Hvis alle religioner går ut på det samme og fører mennesker til Gud, hvorfor kom Gud da med en slik befaling?

Kategori 2: Tilber den sanne Gud på en måte han ikke godkjenner

Til tider blandet israelittene oppfatninger og skikker som de hadde lånt fra tilbedelsen av falske guder, inn i tilbedelsen av Jehova, men Jehova forkastet slike forsøk på å blande sann og falsk religion. (2. Mosebok 32:8; 5. Mosebok 12:2–4) Og Jesus fordømte de religiøse lederne på hans tid på grunn av den måten de tilbad Gud på. De var hyklere – de var religiøse bare i det ytre og hadde «ignorert de viktigere ting i Loven, nemlig rett og barmhjertighet og trofasthet». – Matteus 23:23.

Også i dag er det bare religion som er basert på sannheten, som fører mennesker til Gud. Og sannheten finnes i Bibelen. (Johannes 4:24; 17:17; 2. Timoteus 3:16, 17) Religioner med læresetninger som er i strid med Bibelen, fører faktisk mennesker bort fra Gud. Mye av det som folk tror står i Bibelen – for eksempel læren om en treenig gud, læren om sjelens udødelighet og læren om evig pine – stammer fra tilbedelsen av falske guder. En gudsdyrkelse som fremmer slike lærdommer, er «forgjeves», eller bortkastet, fordi den erstatter Guds krav med religiøse tradisjoner. – Markus 7:7, 8.

Gud avskyr religiøst hykleri. (Titus 1:16) Hvis en religion skal kunne hjelpe folk til å få et nærere forhold til Gud, må den ha innvirkning på folks daglige liv og ikke bare bestå av ritualer og ytre ting. Bibelen sier for eksempel: «Hvis noen mener at han er religiøs, og likevel ikke holder sin tunge i tømme, men fortsetter å bedra sitt eget hjerte, da er hans form for tilbedelse verdiløs. Den religion som er ren og ubesmittet fra vår Guds og Fars synspunkt, er denne: å se til foreldreløse og enker i deres trengsel og å holde seg uplettet av verden.» (Jakob 1:26, 27, fotnoter) Bibelen sier altså at det finnes en «religion som er ren» og uten hykleri.