Hopp til innhold

Presser Jehovas vitner folk til å bytte religion?

Presser Jehovas vitner folk til å bytte religion?

 Nei, det gjør vi ikke. I vårt viktigste blad, Vakttårnet, har det stått: «Det er galt å presse folk til å skifte religion.» a Dette er grunnene til at vi ikke presser folk:

  •   Jesus presset aldri folk til å godta det han lærte. Han visste at det var ganske få som ville reagere positivt på budskapet. (Matteus 7:13, 14) Da noen av disiplene hans tok anstøt av noe han sa, tvang han dem ikke til å bli, men lot dem dra. – Johannes 6:60–62, 66–68.

  •   Jesus lærte etterfølgerne sine at de ikke skulle presse andre til å forandre tro. Han lærte dem å lete etter folk som ville høre på budskapet om Riket, ikke å tvinge dem til å godta det mot sin vilje. – Matteus 10:7, 11–14.

  •   Konvertering under tvang er meningsløst, for Gud godtar bare tilbedelse som kommer fra hjertet. – 5. Mosebok 6:4, 5; Matteus 22:37, 38.

Verver vi folk til vår tro?

 Det er sant at vi sprer Bibelens budskap «til den fjerneste del av jorden» både «offentlig og fra hus til hus», slik Bibelen påbyr. (Apostlenes gjerninger 1:8; 10:42; 20:20) Og i likhet med de første kristne blir også vi noen ganger anklaget for ulovlige forsøk på å verve folk til vår tro. (Apostlenes gjerninger 18:12, 13) Men disse anklagene er falske. Vi prøver ikke å tvinge troen vår på noen. Vi mener derimot at folk bør få kunnskap, slik at de kan ta et informert valg.

 Vi presser ikke folk til å bytte religion, vi driver ikke politikk forkledd som religion, og vi tilbyr heller ikke materielle eller sosiale fordeler for å få nye tilhengere. Dette står i kontrast til dem som hevder at de er kristne, men som har vanæret Kristus ved å gjøre slike ting. b

Har en person rett til å bytte religion?

Profeten Abraham forlot sine slektningers religion

 Bibelen viser at man har rett til å bytte religion. Den forteller om mange som valgte å ikke følge familiens religion, og som av egen fri vilje bestemte seg for å tjene den sanne Gud. Noen eksempler er Abraham, Rut, Paulus og noen som bodde i Aten. (Josva 24:2; Rut 1:14–16; Apostlenes gjerninger 17:22, 30–34; Galaterne 1:14, 23) Bibelen anerkjenner til og med en persons rett til å ta det ukloke valget å forlate den tilbedelsen Gud godkjenner. – 1. Johannes 2:19.

 Retten til å bytte religion støttes av Verdenserklæringen om menneskerettighetene, som FN har omtalt som «grunnlaget for internasjonale lover om menneskerettigheter». Dette dokumentet sier at alle har «frihet til å skifte religion eller tro» og «til å motta og meddele opplysninger og ideer», også religiøse. c Disse rettighetene innebærer også at man må respektere andres rett til å beholde sin tro og til å avvise oppfatninger de er uenige i.

Krenker man familietradisjoner og skikker ved å skifte religion?

 Ikke nødvendigvis. Bibelen oppmuntrer oss til å ha respekt for alle, uansett religion. (1. Peter 2:17) Jehovas vitner følger også Bibelens påbud om å ære sine foreldre, også hvis de har en annen tro. – Efeserne 6:2, 3.

 Men ikke alle er enige i Bibelens syn. En dame som vokste opp i Zambia, forteller: «I mitt samfunn ble det å skifte religion ... sett på som en illojal handling; man sviktet familien og samfunnet.» Hun ble konfrontert med dette da hun som tenåring begynte å studere Bibelen sammen med Jehovas vitner og kort tid etter bestemte seg for å bytte religion. Hun sier: «Foreldrene mine fortalte meg gjentatte ganger at de var svært misfornøyd med meg, og at jeg skuffet dem. Jeg syntes det var veldig vanskelig, for det betyr mye for meg å ha mine foreldres godkjennelse ... Det at jeg velger å være lojal mot Jehova og ikke mot religiøse tradisjoner, betyr ikke at jeg er illojal mot familien min.» d

a Se Vakttårnet for 1. januar 2002, side 12, avsnitt 15.

b For eksempel gav Karl den store rundt år 785 påbud om at alle i Sachsen som nektet å bli døpt som kristne, skulle dømmes til døden. Og ved freden i Augsburg signerte de stridende partene i Det hellige romerske rike i 1555 en avtale om at alle lokale herskere måtte være enten katolikker eller lutheranere, og at alle i deres område måtte konvertere til deres religion. De som nektet å gjøre det, ble utvist.

c Lignende rettigheter er nedfelt i Det afrikanske charteret om menneskers og folks rettigheter, Den amerikanske erklæringen om menneskets rettigheter og plikter, Det arabiske menneskerettighetscharter (2004), Sammenslutningen av sørøstasiatiske nasjoners (ASEANs) menneskerettighetserklæring, Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Men selv om mange nasjoner hevder at de forsvarer disse rettighetene, varierer det i hvilken grad de faktisk håndhever dem.

d Jehova er den sanne Guds navn ifølge Bibelen.