Hopp til innhold

Tvinger Jehovas vitner barna sine til å velge samme religion som dem?

Tvinger Jehovas vitner barna sine til å velge samme religion som dem?

 Nei, for det å velge å tjene Gud er en personlig avgjørelse. (Romerne 14:12) Jehovas vitner lærer barna sine bibelske prinsipper, men når barna blir eldre, må de selv velge om de vil bli Jehovas vitner eller ikke. – Romerne 12:2; Galaterne 6:5.

 Som foreldre flest ønsker Jehovas vitner det beste for barna sine. De lærer barna det de mener vil være bra for dem – ikke bare praktiske ferdigheter, men også moralske prinsipper og religiøse oppfatninger. Jehovas vitner tror at Bibelen gir den beste oppskriften på hvordan vi mennesker bør leve. Derfor prøver de å lære dette videre til barna sine ved å studere Bibelen med dem og gå på møter sammen. (5. Mosebok 6:6, 7) På den måten kan barna ta et informert valg når de skal bestemme seg for om de vil velge samme tro som foreldrene.

 Har Jehovas vitner barnedåp?

 Nei. Det er ingenting i Bibelen som viser at man skal døpe spedbarn. Den sier at før de kristne i det første århundre ble døpt, hadde de hørt budskapet, tatt imot det «med glede» og angret. (Apostlenes gjerninger 2:14, 22, 38, 41) Så for å bli døpt må man være gammel nok til å forstå hva Bibelen lærer, tro på det og ha bestemt seg for å leve i samsvar med det. Dette er noe et spedbarn ikke er i stand til å gjøre.

 Når barna blir eldre, kan de på et tidspunkt velge å bli døpt. Men for å kunne gjøre det må de forstå alvoret i det ansvaret de påtar seg.

 Bryter Jehovas vitner kontakten med barna sine hvis de velger å ikke bli døpt?

 Nei. Selv om foreldre som er Jehovas vitner, synes det er trist hvis et barn ikke velger samme religion som dem, er de fortsatt glad i barnet. Og de vil ikke bryte kontakten med barnet bare fordi han eller hun ikke ønsker å bli et Jehovas vitne.

Uansett alder må hver enkelt selv bestemme om han eller hun vil bli døpt

 Hvorfor har Jehovas vitner med seg barna sine når de forkynner?

 Det er mange grunner til at vi har med barna våre ut i forkynnelsen. a

  •   Bibelen oppfordrer foreldre til å gi barna åndelig opplæring og lære dem hvordan de bør tilbe Gud. (Efeserne 6:4) Siden det å tilbe Gud innebærer at man offentlig kunngjør sin tro, er det å forkynne en viktig del av et barns åndelige opplæring. – Romerne 10:9, 10; Hebreerne 13:15.

  •   Bibelen oppmuntrer konkret de unge til å «love Herrens navn». (Salme 148:12, 13, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011) En viktig måte å love, eller lovprise, Gud på, er å snakke med andre om ham. b

  •   Barn lærer mye verdifullt av å være med foreldrene ut og forkynne. De lærer for eksempel å kommunisere med alle slags mennesker, og de lærer å bli medfølende, vennlige, respektfulle og uselviske. De blir også bedre kjent med det bibelske grunnlaget for det de tror på.

 Er Jehovas vitner med på feiringer og høytidsdager?

 Jehovas vitner er ikke med på religiøse høytider eller andre feiringer som Gud ikke liker. c (2. Korinter 6:14–17; Efeserne 5:10) Vi er for eksempel ikke med på å feire fødselsdager og jul, feiringer med ikke-kristen opprinnelse.

 Men vi liker selvfølgelig å være sammen med familien vår og gi gaver til barna våre. Istedenfor å samles som familie og gi hverandre gaver bare på bestemte dager hvert år, kommer vi sammen og gir hverandre gaver når som helst gjennom hele året.

Kristne foreldre liker å gi barna sine gaver

a Jehovas vitners barn deltar generelt sett ikke i forkynnelsen uten at en av foreldrene eller en annen ansvarlig voksen er med.

b Bibelen forteller om flere barn som gledet Gud ved å snakke med andre om sin tro. – 2. Kongebok 5:1–3; Matteus 21:15, 16; Lukas 2:42, 46, 47.

d Noen av navnene er forandret.