Hopp til innhold

Hva er dåp?

Bibelens svar

 Det å bli døpt innebærer å bli nedsenket i vann og å komme opp igjen. a Det forklarer hvorfor Jesus ble døpt i en nokså stor elv. (Matteus 3:13, 16) I tråd med dette spurte en etiopisk mann om å bli døpt da han og følget hans kom til en «ansamling av vann». – Apostlenes gjerninger 8:36–40.

Hva det betyr å bli døpt

 Bibelen sammenligner dåpen med en begravelse. (Romerne 6:4; Kolosserne 2:12) Det at en person blir døpt i vann, er et symbol på at han dør med tanke på den måten han tidligere levde på, og at han begynner et nytt liv som en kristen som har innviet sitt liv til Gud. Dåpen og de skrittene som fører fram til den, er Guds ordning for at en person skal kunne få en ren samvittighet på grunnlag av sin tro på Jesu Kristi offer. (1. Peter 3:21) Det var derfor Jesus sa at disiplene hans måtte bli døpt. – Matteus 28:19, 20.

Blir syndene vasket bort ved at man blir døpt i vann?

 Nei. Bibelen lærer at vi bare kan bli renset fra synd gjennom Jesu utøste blod. (Romerne 5:8, 9; 1. Johannes 1:7) Men for at vi skal kunne ha nytte av Jesu offer, må vi vise tro på Jesus, forandre den måten vi lever på, slik at vi lever i harmoni med Jesu lære, og bli døpt. – Apostlenes gjerninger 2:38; 3:19.

Sier Bibelen noe om barnedåp?

 Nei, den gjør ikke det. Barnedåp er en seremoni som utføres i noen kirker. Under denne seremonien «døpes» spedbarnet ved at det får vann øst eller helt over hodet, og barnets navn blir kunngjort. Men uttrykket «barnedåp» finnes ikke i Bibelen. Den kristne dåp er for dem som er gamle nok til å forstå og tro på «det gode budskap om Guds rike». (Apostlenes gjerninger 8:12) Dåpen er knyttet til det å forstå og godta Guds ord og å angre sine synder – noe et lite barn ikke kan. – Apostlenes gjerninger 2:22, 38, 41.

 Bibelen viser dessuten at Gud ser på små barn av kristne foreldre som hellige, eller rene, fordi foreldrene lever etter det Bibelen sier. (1. Korinter 7:14) Hvis dåp av spedbarn var gyldig, ville ikke barnet trenge å komme inn under verdien av foreldrenes kristne levemåte. b

Feiloppfatninger om den kristne dåp

 Feiloppfatning: Det å øse eller helle vann over en person er et fullgodt alternativ til fullstendig neddukking i vann.

 Fakta: Alle tilfellene av dåp som er nevnt i Bibelen, innebærer full neddukking. Da Filip skulle døpe den etiopiske hoffmannen, for eksempel, «gikk begge ned i vannet». Etter dåpen kom de «opp av vannet». – Apostlenes gjerninger 8:36–39. c

 Feiloppfatning: Bibelen antyder at spedbarn var blant dem som ble døpt da hele husstander ble døpt. Det sies for eksempel om en fangevokter i Filippi: «Han og de som hørte ham til, ble straks døpt, alle som én.» – Apostlenes gjerninger 16:31–34.

 Fakta: Beretningen om fangevokterens omvendelse viser at de som ble døpt, forstod «Jehovas ord», og at de «frydet seg storlig». (Apostlenes gjerninger 16:32, 34) Ut fra disse opplysningene kan vi trekke den konklusjon at eventuelle spedbarn i fangevokterens husstand ikke kan ha blitt døpt, for de var ikke i stand til å forstå Jehovas ord.

 Feiloppfatning: Jesus siktet til barnedåp da han sa at Guds rike tilhører små barn. – Matteus 19:13–15; Markus 10:13–16.

 Fakta: Jesus snakket ikke om dåp da han sa dette. Han viste at for å komme inn i Guds rike må man være som barn – ydmyke og lærevillige. – Matteus 18:4; Lukas 18:16, 17.

a Det greske ordet for «dåp» kommer fra et ord som betyr «dyppe». – Theological Dictionary of the New Testament, bind 1, side 529.

b Ifølge The International Standard Bible Encyclopedia er det «ikke noe i NT [Det nye testamente] som gir rom for barnedåp». Oppslagsverket sier også at praksisen med barnedåp kommer fra «en feilaktig og overdreven oppfatning av verdien av dåp», nemlig den oppfatningen at dåpen i seg selv vasker bort synder. – Bind 1, sidene 416–417.

c Under overskriften «Dåp (i Bibelen)» sier New Catholic Encyclopedia: «I urkirken foregikk dåpen åpenbart ved fullstendig neddukking.» – Bind 2, side 59.