Hopp til innhold

Hva er dåp?

Hva er dåp?

Bibelens svar

 Det å bli døpt betyr å bli helt nedsenket i vann. a I Bibelen kan man lese om mange som ble døpt. (Apostlenes gjerninger 2:41) En av dem er Jesus. Han ble døpt i elven Jordan. (Matteus 3:13, 16) Noen år senere ble en etiopisk mann døpt i et vann langs den veien han reiste på. – Apostlenes gjerninger 8:36–40.

 Jesus lærte andre at sanne kristne må bli døpt. (Matteus 28:19, 20) Og dette var noe apostelen Peter også fikk fram. – 1. Peter 3:21.

I denne artikkelen

 Hva betyr det å bli døpt?

 Når man døper seg, viser man offentlig at man har angret syndene sine og lovt Gud å gjøre hans vilje uansett hva som skjer. Det betyr å prøve å alltid være lydig mot Gud og Jesus. De som blir døpt, begynner å leve på en måte som Gud godkjenner, og det gir dem mulighet til å få leve for alltid.

 Det at en person blir helt nedsenket i vann, er et passende symbol på den forandringen han har gjort i livet sitt. Hvorfor kan vi si det? Bibelen sammenligner dåpen med en begravelse. (Romerne 6:4; Kolosserne 2:12) Når man blir senket ned i vannet, er det på en måte som om den personen man tidligere var, dør. Og når man så kommer opp av vannet, er det som om man starter på et nytt liv som en innviet kristen.

 Hva sier Bibelen om barnedåp?

 Bibelen lærer ikke at babyer skal døpes. Den lærer at det er visse ting en person som har lyst til å døpe seg, må gjøre. Han må for eksempel forstå og leve etter Bibelens grunnleggende lære og ha angret syndene sine og innviet livet sitt til Gud i en bønn. (Apostlenes gjerninger 2:38, 41; 8:12) Dette kan jo ikke en baby gjøre.

 Hva betyr det å bli døpt i Farens, Sønnens og den hellige ånds navn?

 Jesus sa til etterfølgerne sine: «Gjør mennesker fra alle nasjoner til disipler. Dere skal døpe dem i Farens og Sønnens og den hellige ånds navn og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere.» (Matteus 28:19, 20) Det at man blir døpt i Farens, Sønnens og den hellige ånds navn, betyr at man godtar og forstår den myndigheten og stillingen som Faren og Sønnen har, og også den rollen som den hellige ånd har. Det apostelen Peter sa da han helbredet en mann som hadde vært lam hele livet, kan gjøre det lettere for oss å forstå dette. Han sa: «I Jesu Kristi, nasareerens, navn: Gå!» (Apostlenes gjerninger 3:6) Vi skjønner hva han mente. Peter godtok og forsto den myndigheten Jesus hadde og ga ham æren for miraklet.

  •   Faren er Jehova b Gud. Han har skapt alt og gitt oss livet, og han er Den Allmektige Gud. Derfor har han den absolutte myndighet. – 1. Mosebok 17:1; Åpenbaringen 4:11.

  •   Sønnen er Jesus Kristus, som ga livet sitt for oss. (Romerne 6:23) Vi kan ikke få evig liv hvis vi ikke forstår og godtar den rollen Jesus har i Guds hensikt med menneskene. – Johannes 14:6; 20:31; Apostlenes gjerninger 4:8–12.

  •   Den hellige ånd er Guds virksomme kraft, eller den kraften Gud bruker. c Noe av det Gud har brukt den hellige ånd til, er å skape, å gi oss liv og å formidle tanker til profetene og andre. Han har også brukt den hellige ånd til å gi mennesker den styrken de trenger for å gjøre hans vilje. (1. Mosebok 1:2; Job 33:4; Romerne 15:18, 19) Da Gud fikk bibelskribentene til å skrive ned hans tanker, var også dette ved hjelp av den hellige ånd. – 2. Peter 1:21.

 Er det galt å bli døpt på nytt?

 Det hender at folk bytter religion. Men hva om de ble døpt i den forrige religionen sin? Vil det da være galt om de blir døpt på nytt? Noen sier at det er det. Kanskje de tenker på det som står i Efeserne 4:5: «Det er én Herre, én tro, én dåp.» Men dette verset betyr faktisk ikke at en person ikke kan bli døpt på nytt. Hvorfor kan vi si det?

 Sammenheng. Sammenhengen til det Paulus skrev i Efeserne 4:5, viser at han skrev dette for å understreke hvor viktig det er for sanne kristne å være forent i det de tror på. (Efeserne 4:1–3, 16) For å være forent på denne måten må de følge den samme Herren, Jesus Kristus, og de må tro det samme, ha den samme forståelsen av det Bibelen lærer, og leve opp til de samme bibelske kravene for å bli døpt.

 Apostelen Paulus oppfordret faktisk noen som allerede var døpt, til å bli døpt om igjen. Det gjorde han fordi de hadde blitt døpt uten at de fullt ut hadde forstått hva den kristne læren gikk ut på. – Apostlenes gjerninger 19:1–5.

 Det riktige grunnlaget for å bli døpt. For at Gud skal godkjenne en person som blir døpt, må dåpen være basert på nøyaktig kunnskap om Bibelens sannheter. (1. Timoteus 2:3, 4) Hvis en person har blitt døpt på grunnlag av trosoppfatninger som ikke stemmer med Bibelen, vil ikke Gud godkjenne det. (Johannes 4:23, 24) Han kan kanskje ha tenkt at han gjorde det som var rett, men han ble ikke døpt «i samsvar med nøyaktig kunnskap.» (Romerne 10:2) For å bli godkjent av Gud må han lære sannhetene i Bibelen, bruke det han lærer, innvie livet sitt til Gud og bli døpt om igjen. I en sånn situasjon vil det ikke være galt å bli døpt på nytt. Det vil faktisk være det rette å gjøre.

 Andre typer dåp nevnt i Bibelen

 Det at Jesu etterfølgere blir døpt i vann, er bare én type dåp som nevnes i Bibelen. Den nevner også andre typer dåp, som symboliserer andre ting. Her er noen eksempler:

 Døperen Johannes’ dåp. d Johannes døpte både jøder og slike som hadde konvertert til jødedommen. De valgte å bli døpt for å vise at de angret syndene de hadde begått mot den loven Gud ga jødene gjennom Moses, altså Moseloven. Johannes’ dåp gjorde folk klare til å ta imot Messias, Jesus fra Nasaret. – Lukas 1:13–17; 3:2, 3; Apostlenes gjerninger 19:4.

 Jesu dåp. Det at Jesus ble døpt av døperen Johannes, betydde noe helt spesielt. Jesus var perfekt og hadde aldri syndet. (1. Peter 2:21, 22) Så hans dåp symboliserte verken anger eller «en bønn til Gud om en god samvittighet». (1. Peter 3:21) Men den symboliserte at Jesus lovte å gjøre Guds vilje og bli Messias, noe som blant annet innebar at han skulle ofre livet sitt for menneskene. – Hebreerne 10:7–10.

 Dåp med hellig ånd. Både Johannes og Jesus snakket om å bli døpt med hellig ånd. (Matteus 3:11; Lukas 3:16; Apostlenes gjerninger 1:1–5) Det er ikke det samme som å bli døpt i den hellige ånds navn. (Matteus 28:19) Hvorfor kan vi si det?

 Det er bare et begrenset antall av Jesu etterfølgere som blir døpt med hellig ånd. Disse blir salvet med hellig ånd. De som blir det, skal være i himmelen sammen med Jesus og være konger og prester. e (1. Peter 1:3, 4; Åpenbaringen 5:9, 10) De skal styre over de millioner av Jesu etterfølgere som skal få leve evig på jorden under paradisiske forhold. – Matteus 5:5; Lukas 23:43.

 Dåp til Kristus Jesus og hans død. De som blir døpt med hellig ånd, blir også «døpt til Kristus Jesus». (Romerne 6:3) Derfor er det bare de som blir salvet til å herske sammen med Jesus i himmelen, som blir døpt på denne symbolske måten. Når noen blir døpt til Jesus, blir de en del av hans salvede menighet. Han er hodet, og de er kroppen. – 1. Korinter 12:12, 13, 27; Kolosserne 1:18.

 Salvede kristne blir også «døpt til [Jesu] død». (Romerne 6:3, 4) De etterligner Jesus ved å fokusere på å gjøre Guds vilje i stedet for på å gjøre det de selv vil. Og i likhet med Jesus vet de at de ikke har håp om å få leve evig her på jorden. De fullfører denne dåpen når de dør og blir oppreist som åndeskapninger i himmelen. – Romerne 6:5; 1. Korinter 15:42–44.

 Dåp med ild. Døperen Johannes sa: «[Jesus] skal døpe dere med hellig ånd og med ild. Han har kornspaden i hånden, og han skal rense treskeplassen sin fullstendig og samle hveten i låven. Men agnene skal han brenne opp med en ild som ikke kan slokkes.» (Matteus 3:11, 12) Det er altså en forskjell mellom å bli døpt med ild og å bli døpt med hellig ånd. Hva mente Johannes med dette?

 Hveten står for dem som hører på Jesus og begynner å leve etter det han lærer dem. Det er blant disse man finner dem som blir døpt med hellig ånd. Agnene står for dem som ikke vil høre på Jesus. De skal bli døpt med ild, noe som betyr at de skal bli utslettet for alltid. – Matteus 3:7–12; Lukas 3:16, 17.

a Det greske ordet for «dåp» betyr «neddukking, fullstendig nedsenking og oppreising», ifølge Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words.

b Jehova er Guds navn. (Salme 83:18) Se artikkelen «Hvem er Jehova?»

c Se artikkelen «Hva er den hellige ånd?»

d Se artikkelen «Hvem var døperen Johannes?»

e Se artikkelen «Hvem kommer til himmelen?»

f I Bibelen blir ordene «døper» og «dåp» også brukt for å beskrive seremoniell renselse, som det å dyppe forskjellige gjenstander i vann. (Markus 7:4, fotnote; Hebreerne 9:10, fotnote) Dette er selvfølgelig ikke det samme som det at Jesu etterfølgere blir døpt ved å bli senket helt ned i vann.