Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hvem kommer til himmelen?

Hvem kommer til himmelen?

Bibelens svar

Gud velger ut et begrenset antall trofaste kristne som, etter sin død, blir oppreist til et liv i himmelen. (1. Peter 1:3, 4) Etter at de er blitt utvalgt, må de bevare en sterk tro og en ren oppførsel for å fortsette å være kvalifisert til å få sin himmelske arv. – Efeserne 5:5; Filipperne 3:12–14.

Hva skal de som kommer til himmelen, gjøre der?

De skal være konger og prester sammen med Jesus i 1000 år. (Åpenbaringen 5:9, 10; 20:6) De vil utgjøre de «nye himler» – eller den himmelske regjeringen – som skal regjere over den ‘nye jord’, eller menneskesamfunnet på jorden. Disse himmelske regentene vil være med på å innføre de rettferdige forholdene som det var Guds opprinnelige hensikt at menneskene skulle leve under. – Jesaja 65:17; 2. Peter 3:13.

Hvor mange blir oppreist til et liv i himmelen?

Bibelen viser at det er 144 000 som vil bli oppreist til et himmelsk liv. (Åpenbaringen 7:4) I det synet som er nedskrevet i Åpenbaringen 14:1–3, så apostelen Johannes at «Lammet stod på Sions fjell, og sammen med det hundre og førtifire tusen». I dette synet symboliserer «Lammet» den oppstandne Jesus. (Johannes 1:29; 1. Peter 1:19) «Sions fjell» symboliserer den opphøyde stillingen Jesus og hans 144 000 medregenter har i himmelen. – Salme 2:6; Hebreerne 12:22.

De som er ‘kalt og utvalgt’ til å regjere sammen med Kristus i Guds rike, blir omtalt som den «lille hjord». (Åpenbaringen 17:14; Lukas 12:32) Dette viser at de vil være relativt få i forhold til antall sauer som Jesus kommer til å ha totalt sett. – Johannes 10:16.

Misforståelser om dem som kommer til himmelen

Misforståelse: Alle gode mennesker kommer til himmelen.

Faktum: Gud lover evig liv på jorden for de aller fleste gode mennesker. – Salme 37:11, 29, 34.

  • Jesus sa: «Ingen [er] steget opp til himmelen.» (Johannes 3:13) På den måten viste han at gode mennesker som hadde dødd før ham, for eksempel Abraham, Moses, Job og David, ikke kom til himmelen. (Apostlenes gjerninger 2:29, 34) De hadde håp om en oppstandelse til liv på jorden. – Job 14:13–15.

  • Oppstandelsen til et himmelsk liv blir kalt «den første oppstandelse». (Åpenbaringen 20:6) Det tyder på at det også vil finne sted en annen oppstandelse, en jordisk oppstandelse.

  • Bibelen lærer at «døden skal ikke være mer» under Guds rikes styre. (Åpenbaringen 21:3, 4) Dette løftet må gjelde jorden, ettersom det aldri har eksistert død i himmelen.

Misforståelse: Den enkelte velger selv om det er i himmelen eller på jorden han eller hun skal få liv.

Faktum: Det er Gud som bestemmer hvilke trofaste kristne som skal få «seiersprisen, Guds kall oppad», det vil si håp om et liv i himmelen. (Filipperne 3:14) Personlige ønsker eller ambisjoner har ingen innvirkning på om en person blir utvalgt. – Matteus 20:20–23.

Misforståelse: Håpet om evig liv på jorden er et mindre verdifullt håp, og det blir bare gitt dem som ikke er verdige til å komme til himmelen.

Faktum: Gud omtaler dem som skal få evig liv på jorden, som ‘mitt folk’, «mine utvalgte» og «Jehovas velsignede». (Jesaja 65:21–23) De vil få oppleve at Guds opprinnelige hensikt med menneskene blir oppfylt – de får evig liv i fullkommenhet på en paradisisk jord. – 1. Mosebok 1:28; Salme 115:16; Jesaja 45:18.

Misforståelse: Tallet 144 000 i Åpenbaringsboken er et symbolsk tall, ikke et bokstavelig tall.

Faktum: Det er riktig at Åpenbaringsboken inneholder symbolske tall, men noen av tallene skal forstås bokstavelig. Den omtaler for eksempel «de tolv navnene på Lammets tolv apostler». (Åpenbaringen 21:14) Tenk over noe som tyder på at tallet 144 000 på lignende måte bør forstås bokstavelig.

I Åpenbaringen 7:4 står det: «Jeg hørte tallet på dem som ble beseglet [eller: utvalgt til et liv i himmelen], hundre og førtifire tusen.» I noen få vers senere omtales en annen gruppe, «en stor skare, som ingen kunne telle». De som tilhører denne ‘store skaren’, kommer også til å oppnå Guds frelse. (Åpenbaringen 7:9, 10) Hvis tallet 144 000 var symbolsk og også siktet til en talløs gruppe, ville kontrasten mellom de to gruppene bli borte. *

Dessuten står det at de 144 000 blir «kjøpt fra menneskene som en førstegrøde». (Åpenbaringen 14:4) Uttrykket «førstegrøde» sikter til et lite, representativt utvalg. Det beskriver på en treffende måte dem som skal regjere i himmelen sammen med Kristus over et ubestemt antall mennesker på jorden. – Åpenbaringen 5:10.

^ avsn. 21 I tråd med dette skrev professor Robert L. Thomas om tallet 144 000 i Åpenbaringen 7:4: «Det er et bestemt antall i motsetning til det ubestemte antallet i 7:9. Hvis det blir oppfattet symbolsk, kan man ikke oppfatte noen av tallene i denne boken bokstavelig.» – Revelation 1–7: An Exegetical Commentary, side 474.