1. Mosebok 1:1–31

1  I begynnelsen skapte Gud himmelen* og jorden.+  Jorden var øde og tom, og det var mørke over det dype* vannet,+ og Guds virksomme kraft*+ beveget seg over vannets overflate.+  Og Gud sa: «La det bli lys.» Da ble det lys.+  Gud så at lyset var godt, og Gud begynte å skille lyset fra mørket.  Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt.+ Og det ble kveld, og det ble morgen, den første dagen.  Så sa Gud: «La det bli et åpent rom*+ midt i vannet, slik at vann blir skilt fra vann.»+  Gud gikk da i gang med å lage det åpne rommet, og han skilte vannet under det åpne rommet fra vannet over det.+ Og slik ble det.  Gud kalte det åpne rommet himmel. Og det ble kveld, og det ble morgen, den andre dagen.  Så sa Gud: «La vannet under himmelen bli samlet på ett sted, og la det tørre landet bli synlig.»+ Og slik ble det. 10  Gud kalte det tørre landet jord,+ og vannet som var samlet, kalte han hav.+ Og Gud så at det var godt.+ 11  Så sa Gud: «La det vokse gress på jorden og frøbærende planter og frukttrær som etter sine slag gir frukt med frø i.» Og slik ble det. 12  Jorden begynte å frambringe gress, frøbærende planter+ og trær som gir frukt med frø i, etter deres slag. Og Gud så at det var godt. 13  Og det ble kveld, og det ble morgen, den tredje dagen. 14  Så sa Gud: «La det bli lyskilder+ på himmelen* til å skille dagen fra natten,+ og de skal markere årstider,* dager og år.+ 15  De skal være lyskilder på himmelen* som skal lyse på jorden.» Og slik ble det. 16  Gud gikk i gang med å lage de to store lyskildene, den største lyskilden til å herske over dagen+ og den minste lyskilden til å herske over natten, og dessuten stjernene.+ 17  Slik satte Gud dem på himmelen* til å lyse på jorden 18  og til å herske om dagen og om natten og til å skille lyset fra mørket.+ Og Gud så at det var godt. 19  Og det ble kveld, og det ble morgen, den fjerde dagen. 20  Så sa Gud: «La det vrimle av levende skapninger* i vannet, og la flygende skapninger fly i himmelen* over jorden.»+ 21  Og Gud skapte de store sjødyrene* og alle levende skapninger* som beveger seg og vrimler i vannet, etter deres slag, og alle flygende skapninger med vinger etter deres slag. Og Gud så at det var godt. 22  Gud velsignet dem og sa: «Vær fruktbare og bli mange og fyll vannet i havet,+ og la de flygende skapningene bli mange på jorden.» 23  Og det ble kveld, og det ble morgen, den femte dagen. 24  Så sa Gud: «La jorden frambringe levende skapninger* etter deres slag, husdyr og kryp* og ville dyr etter deres slag.»+ Og slik ble det. 25  Gud gikk i gang med å lage jordens ville dyr etter deres slag og husdyrene etter deres slag og alle krypene på jorden etter deres slag. Og Gud så at det var godt. 26  Så sa Gud: «La oss+ lage mennesker i vårt bilde,+ så de ligner oss,+ og la dem rå over fiskene i havet og himmelens flygende skapninger og husdyrene og hele jorden og alle krypene som beveger seg på jorden.»+ 27  Og Gud gikk i gang med å skape mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det. Han skapte dem som mann og kvinne.+ 28  Så velsignet Gud dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden+ og legg den under dere,+ og rå over+ fiskene i havet og himmelens flygende skapninger og alle levende skapninger som beveger seg på jorden.» 29  Så sa Gud: «Se, jeg gir dere alle frøbærende planter som finnes på jorden, og alle trær som gir frukt med frø i. Dette skal være mat for dere.+ 30  Og til de ville dyrene på jorden og til himmelens flygende skapninger og til alt som beveger seg på jorden, alt som det er liv* i, gir jeg alle grønne planter til mat.»+ Og slik ble det. 31  Deretter så Gud på alt han hadde laget, og det var meget godt.+ Og det ble kveld, og det ble morgen, den sjette dagen.

Fotnoter

Dvs. universet med dets planeter, stjerner, galakser osv.
El.: «brusende».
El.: «Guds ånd».
El.: «utstrakt rom», dvs. atmosfæren.
El.: «i himmelens åpne rom».
El.: «tidsperioder».
El.: «i himmelens åpne rom».
El.: «i himmelens åpne rom».
El.: «sjeler».
El.: «i himmelens åpne rom».
El.: «havuhyrene».
El.: «sjeler».
El.: «sjeler».
El.: «dyr som beveger seg». Sannsynligvis krypdyr og andre former for dyreliv som ikke hører med til de andre kategoriene.
El.: «liv som en sjel; en levende sjel».

Studienoter

Multimedia