Kolosserne 2:1–23

2  For jeg vil at dere skal være klar over hvor hardt jeg kjemper for dere og for dem i Laodikẹa+ og for alle andre som ikke har møtt meg personlig.*  Dette gjør jeg for at alle kan bli trøstet i hjertet,+ bli harmonisk knyttet sammen i kjærlighet+ og få hele den rikdom som kommer av at man er fullstendig overbevist i sin forståelse. Hensikten er at de skal få nøyaktig kunnskap om Guds hellige hemmelighet, nemlig Kristus.+  I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult.+  Dette sier jeg for at ingen skal kunne villede dere med overtalende argumenter.  Selv om jeg ikke er fysisk til stede hos dere, er jeg med dere i tankene,* og jeg gleder meg over å se deres gode orden+ og over at dere er faste i troen på Kristus.+  Derfor, slik som dere har tatt imot Kristus Jesus, Herren, skal dere fortsette å vandre sammen med ham.  Bli rotfestet og oppbygd i ham+ og stødige i troen,+ slik dere er blitt opplært til. Og gi alltid uttrykk for dyp takknemlighet mot Gud.+  Pass på at ingen får fanget dere* ved hjelp av filosofi og tomt bedrag+ som bygger på menneskers tradisjon, på det som er grunnleggende i verden, og som ikke har noe med Kristus å gjøre.  For i hans kropp bor den guddommelige natur* i fullt mål.+ 10  Ved hjelp av ham, som er hodet for all regjering og myndighet,+ har dere derfor fullt ut fått det dere trenger. 11  På grunn av deres forhold til ham ble dere også omskåret. Dere ble ikke omskåret med hender, men ved å legge av den fysiske* kroppen+ – ved den omskjærelsen som har med Kristus å gjøre.+ 12  For dere ble begravd med ham i en dåp+ som ligner hans. Og på grunn av deres forhold til ham ble dere også oppreist+ sammen med ham ved deres tro på det som Gud har utrettet ved sin kraft, han som oppreiste ham fra døden.+ 13  Og selv om dere var døde på grunn av deres synder og deres uomskårne kropp, gjorde Gud dere levende sammen med Kristus.+ Han tilga oss i sin godhet alle våre synder+ 14  og strøk ut det håndskrevne dokumentet+ med alle forskriftene,+ det som gikk imot oss.+ Han har tatt det bort ved å nagle det til torturpælen.*+ 15  Ved hjelp av den* har han avkledd regjeringene og myndighetene og vist dem fram offentlig som beseirede+ ved å føre dem som fanger i et triumftog. 16  La derfor ingen dømme dere når det gjelder det dere spiser og drikker,+ eller når det gjelder det å feire en høytid eller nymånedagen+ eller sabbaten.+ 17  Disse tingene er en skygge av det som skulle komme,+ men virkeligheten er knyttet til Kristus.+ 18  La ikke seiersprisen+ bli tatt fra dere av noen som liker å vise en falsk ydmykhet og drive med en form for engletilbedelse. De «tar sitt standpunkt på grunnlag av»* det de har sett, og er oppblåst uten grunn av sin fysiske tenkemåte. 19  Og de holder ikke fast ved ham som er hodet.+ Gjennom ham får hele kroppen det den trenger, og blir harmonisk sammenføyd ved hjelp av sine ledd og bånd, og slik vokser den med den veksten Gud gir.+ 20  Når dere har dødd sammen med Kristus med hensyn til det som er grunnleggende i verden,+ hvorfor lever dere da som om dere fortsatt var en del av verden, ved å rette dere etter disse påbudene:+ 21  «Ikke ta i, ikke smak på, ikke rør ved»? 22  Alt dette dreier seg om ting som brukes og forsvinner, og det er menneskers bud og lærdommer.+ 23  Slike påbud handler om en selvpålagt form for tilbedelse, en falsk ydmykhet og en hard behandling av kroppen.+ De kan nok virke kloke, men de er uten verdi i kampen mot fysiske lyster.

Fotnoter

Bokst.: «sett mitt ansikt i kjødet».
Bokst.: «i ånden».
El.: «at ingen fører dere bort som sitt bytte».
El.: «de guddommelige egenskapene».
El.: «kjødelige; syndige».
El. muligens: «ham».
Sitert fra hedenske mysteriereligioners innvielsesritualer.

Studienoter

Multimedia