1. Peter 1:1–25

1  Fra Peter, en apostel+ for Jesus Kristus, til de midlertidige innbyggerne som er spredt omkring i Pontos, Galạtia, Kappadọkia,+ Asia og Bitỵnia. Dere er utvalgt  i samsvar med det som Gud, vår Far,*+ visste om på forhånd, og er gjort hellige ved ånden,+ for at dere skal være lydige og stenket med Jesu Kristi blod.+ Måtte dere i stadig større grad få ufortjent godhet og fred.  Måtte vår Herre Jesu Kristi Gud og Far bli lovprist. For i sin store barmhjertighet lot han oss bli født på nytt+ til et levende håp+ ved Jesu Kristi oppstandelse fra døden,+  så vi kan få en uforgjengelig* arv som er ren og aldri visner bort.+ Den er gjemt i himmelen for dere,+  dere som blir beskyttet av Guds kraft fordi dere har tro. Dette fører til en frelse som er klar til å bli åpenbart i den siste tidsperiode.  Dette er noe som gir dere stor glede, selv om dere nå en kort tid må lide på grunn av forskjellige prøvelser.+  Det skjer for at deres tro skal bli prøvd+ og vise seg å være ekte. En slik tro er mye mer verdifull enn gull, som blir prøvd* ved ild, men likevel kan forgå, og den kan føre til at dere får ros og herlighet og ære når Jesus Kristus blir åpenbart.+  Selv om dere aldri har sett ham, elsker dere ham. Selv om dere ikke ser ham nå, viser dere tro på ham. Og dere jubler med en ubeskrivelig og herlig glede  fordi dere er i ferd med å nå målet for deres tro, nemlig at dere blir frelst.+ 10  Denne frelsen har profetene, som profeterte om den ufortjente godhet dere skulle bli vist, nøye gransket og utforsket.+ 11  De fortsatte å undersøke hvilken tid den hellige ånd, som var i dem, pekte fram mot når det gjaldt Kristus,+ og hvordan den tiden ville være. For ånden vitnet på forhånd om de lidelsene Kristus+ skulle gjennomgå, og om den herligheten som skulle komme senere. 12  Det ble åpenbart for profetene at det ikke var seg selv de tjente, men dere. De skrev om det dere nå har hørt av dem som forkynte det gode budskap for dere ved hjelp av hellig ånd, sendt fra himmelen.+ Dette er noe selv englene har et sterkt ønske om å se inn i. 13  Gjør derfor deres sinn klart til virksomhet.+ Vær fullt ut fornuftige.+ Sett deres håp til den ufortjente godhet som dere skal bli vist når Jesus Kristus blir åpenbart. 14  Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere forme av de lystene dere hadde før, da dere var uvitende. 15  Men dere må være hellige i alt dere gjør, slik han som kalte dere, er hellig.+ 16  For det står skrevet: «Dere skal være hellige, for jeg er hellig.»+ 17  Hvis dere påkaller den Far som dømmer upartisk+ etter hva hver enkelt gjør, da må dere leve i gudsfrykt+ i den tiden dere er her som midlertidige innbyggere. 18  For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble utfridd*+ fra det tomme livet som dere arvet fra forfedrene deres.* 19  Det var med dyrebart blod,+ som blodet av et feilfritt lam,+ et som det ikke var noe å utsette på, nemlig Kristi blod.+ 20  Det at Kristus skulle stå fram, var kjent før verden ble grunnlagt,+ men han ble åpenbart ved tidenes ende for deres skyld.+ 21  På grunn av ham tror dere på Gud,+ som oppreiste ham fra døden+ og ga ham herlighet.+ Derfor kan troen og håpet deres være rettet mot Gud. 22  Dere har renset dere selv* ved å være lydige mot sannheten, og derfor viser dere broderkjærlighet+ uten hykleri. Elsk hverandre da inderlig av hjertet.+ 23  For dere er blitt født på nytt,+ ikke ved at det er blitt sådd noe forgjengelig, men ved at det er blitt sådd noe uforgjengelig,+ gjennom den levende og evige Guds ord.+ 24  For «alle mennesker* er som gress, og all deres prakt er som en blomst på marken. Gresset visner, og blomsten faller av, 25  men Jehovas* ord varer evig».+ Og dette «ordet» er det gode budskap som er blitt forkynt for dere.+

Fotnoter

Bokst.: «Faren».
El.: «renset».
Bokst.: «løskjøpt; gjenløst».
El.: «som ble gitt videre til dere ved tradisjon».
El.: «deres sjel».
El.: «alt kjød».

Studienoter

Multimedia