Kolosserne 1:1–29

1  Fra Paulus, en apostel for Kristus Jesus ved Guds vilje, og vår bror Timọteus+  til de hellige i Kolọssai, trofaste brødre som er forent med Kristus: Måtte Gud, vår Far, vise dere ufortjent godhet og gi dere fred.  Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere.  For vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus og om den kjærligheten dere har til alle de hellige  på grunn av det dere håper på, det som er gjort klart for dere i himmelen.+ Dere har tidligere hørt om dette håpet gjennom sannhetens ord, det gode budskap  som er kommet til dere. Det gode budskap bærer frukt og vokser i hele verden,+ og dette har også skjedd blant dere fra den dagen dere hørte om Guds ufortjente godhet og fikk nøyaktig kunnskap om den, slik den virkelig er.  Dette har dere lært av vår kjære medslave Ẹpafras,+ som er en trofast tjener for Kristus og en representant for oss.  Han har også fortalt oss om deres kjærlighet i åndelig henseende.*  Fra den dagen vi hørte om dette, har vi derfor ikke holdt opp med å be for dere.+ Vi ber om at dere må bli fylt med nøyaktig kunnskap+ om Guds vilje og få all visdom og åndelig forståelse.+ 10  Da kan dere leve på en måte som er Jehova* verdig, og glede ham fullt ut, mens dere fortsetter å bære frukt i form av alle slags gode gjerninger og vokser i nøyaktig kunnskap om Gud.+ 11  Måtte dere også bli styrket med all kraft i samsvar med hans herlige makt,+ så dere kan utholde alt med tålmodighet og glede, 12  mens dere takker vår Far,* som har gjort dere kvalifisert til å få del i den arven som tilhører de hellige,+ som er i lyset. 13  Han har reddet oss fra mørkets myndighet+ og overført oss til sin elskede Sønns rike. 14  Ved hjelp av ham er vi blitt utfridd ved en løsepenge, ja, vi har fått tilgivelse for våre synder.+ 15  Han er bildet av den usynlige Gud,+ den førstefødte av alt som er skapt.+ 16  For ved hjelp av ham ble alt annet i himmelen og på jorden skapt, det synlige og det usynlige,+ enten det er troner eller herredømmer eller regjeringer eller myndigheter. Ja, alt annet er blitt skapt ved ham+ og for ham. 17  Han er før alt annet,+ og ved hjelp av ham er alt annet blitt til. 18  Og han er hodet for kroppen, det vil si menigheten.+ Han er begynnelsen, den førstefødte av de døde,+ så han kunne bli den som er først i alle ting. 19  For Gud ville la alt bo i ham i fullt mål,+ 20  og ved ham ville Gud forsone alt annet med seg selv,+ både det på jorden og det i himmelen, ved å stifte fred ved det blodet+ som ble utøst på torturpælen.* 21  En gang var dere langt borte fra Gud og fiender av ham fordi deres sinn var rettet mot onde gjerninger. 22  Men nå har han forsonet dere med seg selv ved hjelp av sin Sønns fysiske kropp i og med hans død, så han kunne stille dere fram for seg som hellige og uten feil og fri for anklage.+ 23  Det forutsetter naturligvis at dere blir værende i troen,+ grunnfestet på grunnvollen+ og stødige,+ og ikke blir rykket bort fra det håpet som det gode budskap gir. Dette gode budskapet har dere hørt, og det er blitt forkynt blant alle mennesker under himmelen,+ og jeg, Paulus, er blitt en tjener for det.+ 24  Nå gleder jeg meg over å lide for deres skyld,+ og jeg gjennomgår det som gjenstår av fysiske prøvelser på grunn av Kristus. Det gjør jeg for hans kropp,+ som er menigheten.+ 25  Jeg er blitt en tjener for denne menigheten i samsvar med det ansvaret*+ som Gud har gitt meg til beste for dere – å forkynne Guds ord fullt ut, 26  ja å forkynne den hellige hemmelighet+ som har vært skjult fra tidligere ordninger*+ og tidligere generasjoner. Men nå er den blitt gjort kjent for hans hellige.+ 27  For dem og blant nasjonene har Gud ønsket å gjøre kjent den herlige rikdom som er knyttet til denne hellige hemmeligheten.+ Og dette er hemmeligheten: Kristus er forent med dere, og dere har derfor håp om å få del i hans herlighet.+ 28  Det er ham vi forkynner om, og vi formaner alle og underviser hver og en med all visdom, så vi kan føre hvert menneske fram for Gud som en moden disippel forent med Kristus.+ 29  For å nå dette målet arbeider jeg virkelig hardt og anstrenger meg ved hjelp av hans kraft, som virker i meg med styrke.+

Fotnoter

El.: «som Guds ånd hjelper dere til å vise». Bokst.: «i ånd».
Bokst.: «Faren».
El.: «den forvalteroppgaven».
El.: «tidligere tidsaldere». Se Ordforklaringer: «Verdensordning; ordning».

Studienoter

Multimedia