1. Mosebok 17:1–27

17  Da Abram var 99 år gammel, viste Jehova seg for ham og sa: «Jeg er Gud Den Allmektige. Du skal vandre på mine veier og være uklanderlig.*  Jeg bekrefter min pakt med deg,+ og jeg vil gi deg mange, mange etterkommere.»+  Da kastet Abram seg ned med ansiktet mot jorden, og Gud fortsatte:  «Jeg har inngått en pakt med deg,+ og du skal bli far til mange nasjoner.+  Du skal ikke lenger hete Abram,* men navnet ditt skal være Abraham,* for jeg vil gjøre deg til far til mange nasjoner.  Jeg vil gi deg mange barn, og jeg vil gjøre deg til nasjoner, og konger skal nedstamme fra deg.+  Og jeg vil holde min pakt med deg+ og dine etterkommere* i generasjon etter generasjon som en evig pakt. Jeg skal være Gud for deg og for dine etterkommere.  Og jeg vil gi deg og dine etterkommere det landet der du har bodd som utlending+ – hele Kạnaan – som en varig eiendom, og jeg skal være deres Gud.»+  Gud sa videre til Abraham: «Og du skal holde min pakt, du og dine etterkommere i generasjon etter generasjon. 10  Dette er pakten mellom meg og dere, som du og dine etterkommere skal holde: Alle av hankjønn blant dere skal omskjæres.+ 11  Dere skal skjære bort forhuden, og det skal være et tegn på pakten mellom meg og dere.+ 12  I generasjon etter generasjon skal hver gutt omskjæres når han er åtte dager gammel,+ både den som er født i din husstand, og den som ikke er en etterkommer av deg, men som er kjøpt fra en utlending for penger. 13  Hver mann som er født i din husstand, og hver mann som er kjøpt for dine penger, skal omskjæres,+ og min pakt på kroppen deres skal være en varig pakt. 14  Hvis en som er uomskåret, ikke vil la seg omskjære, skal han utryddes fra sitt folk. Han har brutt min pakt.» 15  Så sa Gud til Abraham: «Din kone Sarai*+ skal du ikke lenger kalle Sarai, for navnet hennes skal være Sara.* 16  Jeg vil velsigne henne og gi deg en sønn ved henne også.+ Jeg vil velsigne henne, og hun skal bli til nasjoner. Konger over folkeslag skal nedstamme fra henne.» 17  Da kastet Abraham seg ned med ansiktet mot jorden og begynte å le og å si i sitt hjerte:+ «Skal en 100 år gammel mann bli far? Og skal Sara føde barn, hun som er 90 år gammel?»+ 18  Så sa Abraham til den sanne Gud: «Måtte Ịsmael bli velsignet av deg!»+ 19  Til dette sa Gud: «Din kone Sara skal virkelig føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Isak.*+ Og jeg skal opprette min pakt med ham. Den skal gjelde ham og hans etterkommere* for evig.+ 20  Men når det gjelder Ịsmael, så har jeg hørt deg. Jeg vil velsigne ham og gi ham mange etterkommere og gjøre ham meget, meget tallrik. Han skal bli far til tolv høvdinger, og jeg vil gjøre ham til en stor nasjon.+ 21  Men min pakt skal jeg opprette med Isak,+ som Sara skal føde deg på denne tiden neste år.»+ 22  Da Gud var ferdig med å tale med Abraham, steg han opp fra ham. 23  Abraham tok så sin sønn Ịsmael og alle mennene som var født i hans husstand, og alle som han hadde kjøpt, ja alle av hankjønn i Abrahams husstand, og han omskar dem allerede samme dag, akkurat som Gud hadde sagt til ham.+ 24  Abraham var 99 år da han ble omskåret.+ 25  Og hans sønn Ịsmael var 13 år da han ble omskåret.+ 26  Den dagen ble altså både Abraham og hans sønn Ịsmael omskåret. 27  Alle mennene i husstanden hans, både de som var født der, og de som var kjøpt fra en utlending, ble omskåret sammen med ham.

Fotnoter

El.: «sørge for at det ikke er noe å utsette på deg».
Betyr «far er høy (opphøyd)».
Betyr «far til en stor mengde; far til mange».
El.: «ditt avkom; din ætt».
Betyr «fyrstinne».
Betyr muligens «stridslysten».
Betyr «latter».
El.: «avkom; ætt».

Studienoter

Multimedia